Curtea de Conturi a constatat la Institutul National de Statistica (INS) fapte pentru care exista indicii ca au fost savarsite cu incalcarea legii penale si a facut demersuri pentru sesizarea organelor de urmarire penala, se arata in raportul Curtii de Conturi pe 2013. Printre nereguli, Curtea constata ca INS a platit de doua ori aceleasi servicii IT, in vederea pregatirii si desfasurarii in bune conditii a alegerilor locale si parlamentare din anul 2012, prejudiciul fiind de 646.000 lei, dar si renovarea si dotarea cu bani publici a unor spatii pe care le administra si pe care ulterior le punea la dispozitie gratuit sau pe preturi foarte mici catre firme care faceau profit prin organizarea de nunti si botezuri.

logo_INSFoto: INS
  • Ce nereguli a gasit Curtea de Conturi la INS:

"Institutul National de Statistica a efectuat plata dubla pentru aceleasi servicii de 'Mentenanta licente Kofax pentru anul 2012', necesare in vederea pregatirii si desfasurarii in bune conditii a alegerilor locale si parlamentare din anul 2012, catre doua societati comerciale, achitand atat suma de 646 mii lei catre o societate care a castigat prima licitatie publica organizata, care ulterior nu s-a achitat de obligatiile contractuale, cat si suma de 589 mii lei catre o alta societate comerciala care a castigat a doua licitatie publica pentru aceleasi servicii si care a executat obligatiile contractuale, bugetul Institutului National de Statistica fiind prejudiciat astfel cu suma de 646 mii lei.

Societatea catre care Institutul National de Statistica a efectuat plata de 646 mii lei a speculat imperfectiunile din caietul de sarcini si din contractul de prestari servicii, precum si faptul ca directorul general al directiei IT a semnat initial un numar de 4 procese verbale de predare-primire machete si de suport tehnic, pe care acesta ulterior le-a denuntat conducerii INS si a reclamat ca, in fapt, societatea nu a prestat serviciile din contract, intrucat nu ar fi facut dovada ca este un prestator autorizat in Romania al producatorului licentelor Kofax Austria.

  • 256.000 de lei pentru amenajarea unui spatiu INS, care a ajuns ulterior restaurant

Auditorii publici externi au constatat ca folosinta spatiului din str. Smardan, nr.14-16, sector 3, Bucuresti, la care in perioada 2006-martie 2007 s-au efectuat lucrari de amenajare in suma de 256 mii lei, a fost cedata de catre Institutul National de Statistica Consiliului General al Municipiului Bucuresti (Administratiei Fondului Imobiliar) fara nicio justificare legala, astfel incat ulterior o societate comerciala cu raspundere limitata din Bucuresti a preluat folosinta acestui spatiu pentru a desfasura activitatea de restaurant.

Astfel, acest spatiu care urma sa fie utilizat de INS ¬pentru informarea opiniei publice in ceea ce priveste evolutia socioeconomica a Romaniei in aceasta perioada¬ a fost transformat intr-un restaurant administrat de o societate comerciala, cu sprijinul conducerii Institutului National de Statistica si al conducerii Centrului de Conferinte al INS.

  • La Centrul de Conferinse al INS

Centrul de Conferinse (CC) este institutie publica cu personalitate juridica, finantata din venituri proprii, avand drept scop utilizarea eficienta a salilor de conferinte si a spatiilor adiacente existente in cadrul sediului administrativ al INS.

Din analiza situatiilor financiare rezulta ca inca de la infiintare, pe toata perioada 2010-2013, Centrul de Conferinte nu a fost gestionat corespunzator, astfel incat sa realizeze venituri din care sa-si acopere cheltuielile legate de functionare.

Ponderea cea mai mare in veniturile obtinute de Centrul de Conferinte au avut-o veniturile din chirii, care de fapt reprezinta venituri ale bugetului de stat.

Din analiza documentelor contabile si a situatiilor financiare a reiesit faptul ca, inca de la infiintare, rezultatul patrimonial al exercitiului financiar a fost negativ, respectiv deficit. Practic, nu numai ca nu au fost realizate venituri care sa acopere cheltuielile efectuate, dar, anual, in activitatea entitatii s-a inregistrat deficit, prin efectuarea unor cheltuieli cu mult mai mari decat veniturile realizate.

In realitate, deficitul ar fi fost mult mai mare, daca rezultatul anual al exercitiului financiar nu ar fi fost denaturat printre altele prin "neinregistrarea cheltuielilor cu obligatia de plata la bugetul statului a sumelor reprezentand venituri ale bugetului de stat, obtinute din inchirierea spatiilor proprietate publica a statului".

In anul 2010, deficitul a fost transformat in rezultat favorabil (excedent) ca urmare a unor inregistrari eronate, inregistrarea ca donatie a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar, in suma de 693,9 mii lei, transferate Centrului de Conferinte de catre INS.

In anul 2013, deficitul a fost transformat in rezultat favorabil, excedent, prin inregistrarea unor debite printr-un cont de venituri, respectiv suma de 751,8 mii lei.

Cauzele care au condus la situatia prezentata mai sus au fost:

- lipsa de interes din partea conducerii Centrului de Conferinte pentru organizarea de evenimente, pentru atragerea fondurilor si, implicit, pentru cresterea veniturilor;

- lipsa publicitatii cu privire la activitatile desfasurate de catre Centrul de Conferinte, in conformitate cu obiectul de activitate stabilit prin HG nr. 1278/2009;

- lipsa unui buget de venituri si cheltuieli anual si neurmarirea modului de respectare a acestuia;

- lipsa urmaririi si coordonarii activitatii Centrului de Conferinte de catre INS, organul ierarhic superior care a coordonat activitatea Centrului de Conferinte.

In afara obiectului sau de activitate, Centrul de Conferinte al INS a pus la dispozitia unor societati comerciale, gratuit sau la preturi mai mici decat preturile practicate pe piata, spatii din domeniul public al statului, aflate in administrarea institutiei, pentru desfasurarea de catre aceste societati a unor activitati comerciale din care acestea sa obtina profit, cu cheltuieli cat mai mici (restaurant, bar, nunti, botezuri si alte asemenea evenimente).

Totodata, cu fonduri de la bugetul de stat, INS a dotat aceste spatii cu bunuri (materiale, obiecte de inventar si mijloace fixe) pe care le-a pus gratuit la dispozitia acestor societati. Cheltuielile cu consumurile de utilitati (energie electrica, energie termica, apa rece, apa calda, ridicarea gunoiului menajer, alte cheltuieli) ale societatilor comerciale respective au fost suportate de la bugetul institutiei.

Aceste actiuni ale INS si ale Centrului de Conferinte au avut drept consecinte prejudicii aduse atat bugetului Centrului de Conferinte, cat si bugetului de stat.

Alte abateri constatate

In perioada 2010-2014 evidenta contabila a fost condusa de aceeasi persoana, modificandu-se doar calitatea acestuia si suma platita de Centrul de Conferinte al INS pentru serviciile de evidenta contabila.

Astfel, suma platita de Centrul de Conferinte al INS a crescut lunar, in mod nejustificat, de la 1.560 lei, cand persoana in cauza avea functia de revizor contabil, la 1.894 lei, cand avea functia de sef serviciu financiar contabilitate, la 2.500 lei, cand presta activitate in calitate de persoana fizica autorizata, si la 4.340 lei, cand era imputernicit al unei societati comerciale cu care Centrul de Conferinte avea incheiat un contract de prestari servicii.

Prin aceste cresteri repetate, Centrul de Conferinte al INS, a cheltuit in plus suma de 31 mii lei prin nerespectarea principiilor de economicitate, eficienta si eficacitate in utilizarea fondurilor publice.

Din analiza inventarierii efectuate de Centrul de Conferinte al INS, s-a constatat ca instalatia de ventilatie cu o valoare de inventar de 27 mii lei si centrala termica cu o valoare de inventar de 4 mii lei care au fost instalate in spatiul din municipiul Bucuresti, str. Smardan, nr. 14-16 in anul 2007, imobil care nu se mai afla in folosinta Centrului de Conferinte al INS si nici in cea a Institutului National de Statistica, nu mai exista faptic, acestea fiind substituite cu altele defecte si cu alte caracteristici tehnice de catre directorul Centrului de Conferinte al INS.

Nu au fost respectate prevederile legale cu privire la inchirierea bunurilor proprietate publica a statului si la veniturile realizate din inchirierea spatiului proprietate publica a statului, aflat in administrarea Centrului de Conferinte al INS prin:

- inchirierea de catre Centrul de Conferinte al INS a spatiilor apartinand domeniului public al statului, unor societati comerciale, fara existenta unei hotarari de guvern care sa aprobe acest lucru;

- atribuirea contractelor de utilizare a spatiilor (punerea la dispozitie), in mod direct si nu prin licitatie publica asa cum prevede legislatia in vigoare;

- inchirierea spatiilor din domeniul public al statului la preturi mai mici decat cele practicate pe piata;

- incasarea unor sume de bani si inregistrarea lor ca venituri proprii ale Centrului de Conferinte, pentru spatii apartinand domeniului public al statului;

- neinregistrarea in evidenta contabila a obligatiei de virare catre bugetul statului a veniturilor incasate din inchirierea spatiilor proprietate publica a statului aflate in administrarea Centrului de Conferinte, din subordinea INS;

- nevirarea la bugetul statului a sumelor obtinute din inchiriere;

- Prin misiunea de audit financiar asupra contului de executie pentru anul 2011, Curtea de Conturi a constatat ca Centrul de Conferinte al INS nu a virat la bugetul statului veniturile obtinute din inchirierea unor suprafete din spatiul aflat in administrarea Centrului de Conferinte, in suma de 416 mii lei.

  • Curtea de Conturi semnaleaza aici ca Centrul de Conferinte al INS a contestat in instanta Decizia Curtii de Conturi a Romaniei prin care s-a transmis obligativitatea virarii la bugetul de stat a sumei de 416 mii lei, contestatia fiind respinsa de catre instanta de judecata. Centrul de Conferinte a virat in cursul anului 2013, in contul acestor obligatii catre bugetul statului suma de 11 mii lei.

- nu a inregistrat obligatia catre bugetul statului si nu a virat la bugetul statului suma de 159 mii lei, pentru perioada ianuarie 2012-aprilie 2014, care reprezinta veniturile obtinute din inchirierea unor suprafete din spatiul aflat in administrarea Centrului de Conferinte.

- nu a inregistrat in evidenta contabila suma totala de 576 mii lei, compusa din cele doua sume mentionate mai sus, stabilite in urma celor doua misiuni de audit financiar.

Concluzia auditul Curtii de Conturi la INS este ca "valoarea totala a erorilor/abaterilor identificate depaseste pragul de semnificatie stabilit si au fost constatate fapte pentru care exista indicii ca au fost savarsite cu incalcarea legii penale, motiv pentru care opinia de audit formulata de auditorii publici externi fata de situatiile financiare auditate este opinie adversa, fiind demarate demersurile pentru sesizarea organelor de urmarire penala".