Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) a demarat o licitatie deschisa pentru implementarea unui sistem de comunicatii audio-video cu facilitati extinse pentru cresterea cooperarii intre institutiile publice centrale si locale, valoarea estimata a contractului fiind de peste 8,8 milioane lei (inclusiv TVA), potrivit unui anunt publicat miercuri in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP). Contractul este finantat prin fonduri europene.

Arhitectura sistemului ITFoto: STS

STS organizeaza si coordoneaza activitatile in domeniul telecomunicatiilor speciale pentru autoritatile publice din Romania. Serviciul administreaza, exploateaza si dezvolta o retea de comunicatii integrate (voce-video-date), de anvergura nationala, cu puncte de prezenta in municipiul Bucuresti, in toate municipiile resedinta de judet precum si in majoritatea localitatilor urbane si rurale, conform informatiilor din caietul de sarcini (vezi documentul atasat).

"Obiectivul contractului", potrivit acestui document, "este consolidarea, modernizarea si dezvoltarea retelei de comunicatii integrate administrata in prezent de STS, prin implementarea unui Sistem de furnizare servicii de comunicatii audio-video cu capabilitati extinse, astfel incat:

- sa se pastreze si sa se imbunatateasca nivelul de calitate a serviciilor furnizate in mod curent;

- sa se asigure pastrarea si imbunatatirea nivelului de disponibilitate a serviciilor furnizate in mod curent;

- reteaua sa aiba capabilitatea furnizarii unor noi servicii/facilitati;

- reteaua sa permita cresterea numarului de beneficiari si extinderea ariei teritoriale de furnizare a serviciilor;

- tehnologia de transport IP sa fie la baza tuturor palierelor retelei;

- reteaua trebuie sa ofere suport pentru serviciile furnizate si sa asigure compatibilitatea deplina cu echipamentele beneficiarilor care respecta standardele si protocoalele specifice serviciilor retelei;

- reteaua trebuie sa ofere atat servicii de tip ¬real time¬ cat si ¬non real time¬;

- reteaua trebuie sa ofere servicii de comunicatii de tip punct la punct (peer-to-peer) si de tip client-server;

- reteaua trebuie sa poata asigura cu prioritate servicii in situatii deosebite si situatii de urgenta.

Implementarea sistemului de furnizare servicii de comunicatii audio-video cu capabilitati extinse trebuie sa asigure, printre altele:

- extinderea serviciilor de videoconferinta catre noi beneficiari si cresterea numarului de terminale administrate pentru beneficiarii existenti;

- extinderea furnizarii serviciilor video prin solutii de tip webconferencing (de pe dispozitive mobile precum si prin browser web);

- asigurarea de servicii de comunicatii de voce, asociate serviciilor de videoconferinta;

disponibilitatea si garantarea serviciilor 24 ore din 24, 7 zile din 7;

- securizarea fluxurilor de date.

Termenul de finalizare a sistemului IT este de 5 luni incepand de la data atribuirii contractului.

In privinta conditiilor de participare la licitatie, in anuntul din SEAP se precizeaza ca media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii 3 ani (2012, 2013 si 2014) trebuie sa fie cel putin egala cu 3.000.000 lei.

La capitolul capacitate tehnica, se mentioneaza ca "ofertantul trebuie sa fi livrat, respectiv configurat si pus in functiune in ultimii trei ani, calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, produse similare in valoare cumulata, fara TVA, de minim 1.500.000 lei.

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.03.2015. Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 02.04.2015. In aceeasi zi va avea loc si deschiderea ofertelor.