Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) a demarat o licitatie deschisa pentru extinderea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta 112 in scopul transmiterii datelor in format electronic catre resursele mobile de interventie si dezvoltarea sistemului informatic la nivelul Unitatilor de Primiri Urgente (UPU), Serviciilor de Ambulanta Judetene (SAJ) si Dispeceratelor integrate Ambulanta - ISU/SMURD, potrivit unui anunt publicat miercuri in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP). Valoarea estimata a proiectului, finantat prin fonduri UE care mai pot fi accesate pana la sfarsitul anului 2015, este de peste 57,61 milioane lei (aproape 13 milioane de euro) si are termen de implementare 6 luni de la atribuirea contractului.

Interventie 112Foto: Hotnews

Detalii din caietul de sarcini despre cum va fi extins sistemul 112:

"Scopul achizitiei este de a extinde infrastructura informatica si de comunicatii a Sistemului National Unic pentru Apeluri de Urgenta (SNUAU), denumit in continuare si Sistemul 112, in scopul transmiterii in format electronic a seturilor relevante de date necesare declansarii interventiei resurselor mobile ale agentiilor specializate de interventie Ambulanta si ISU/SMURD si dezvoltarea sistemului informatic la nivelul Unitatilor de Primiri Urgente (UPU), Serviciilor de Ambulanta Judetene (SAJ) si Dispeceratelor integrate Ambulanta - ISU/SMURD, in vederea gestionarii informatiilor asociate interventiei la urgenta.

In acest mod, se vor completa procese operationale informatizate ce tin de gestionarea urgentei si pe segmentul dispecerate - resurse mobile - UPU. In urma implementarii sistemului informatic ce face obiectul prezentului contract, serviciul de urgenta va beneficia de un flux de lucru complet informatizat de la apelant si pana la rezolvarea urgentei prin preluarea pacientului in spital.

In proiectarea, dezvoltarea, livrarea si implementarea sistemului informatic solicitat prin prezentul caiet de sarcini trebuie avute in vedere urmatoarele aspecte critice:

  • - perioada scurta de implementare a proiectului (impusa prin contractul de finantare ca urmare a inchiderii programului de finantare europeana - POS CCE - Nota autorului: aceste fonduri mai pot fi accesate pana la 31 decembrie 2015);
  • - complexitatea proiectului (implementarea acestuia are loc la nivel national, in peste 150 de dispecerate medicale si 1873 de resurse mobile de interventie);
  • - complexitatea si specificul aplicatiei informatice ce trebuie dezvoltata (aplicatia trebuie sa integreze toate fluxurile de lucru utilizate in structurile Ministerului Sanatatii cu atributii in domeniul urgentelor medicale);
  • - necesitatea ca impactul asupra activitatilor operationale ale tuturor entitatilor operationale implicate in derularea proiectului sa fie minim;
  • - la finele proiectului sistemul informatic realizat trebuie sa fie perfect operational si functional;
  • - este necesara asigurarea unei interventii rapide in gestionarea si rezolvarea eventualelor disfunctionalitati, pe toata durata de implementare a proiectului.

Modul operational de lucru preconizat in urma implementarii sistemului informatic ce face obiectul contractului

Apelantul suna la 112, operatorul din Centrul 112 raspunde la apel si procedeaza conform normelor existente, identificand natura urgentei si locatia, apoi transfera cazul catre dispeceratul Ambulanta - ISU/SMURD. Continuand interviul pe probleme specifice, dispecerul confirma locatia, obtine detalii suplimentare despre natura urgentei si transfera datele de caz catre resursa mobila de interventie.

La nivelul resursei, receptionarea datelor si deplasarea la caz va fi confirmata prin schimb electronic de mesaje cu dispeceratul. Resursa ajunge la locul incidentului, acorda primul ajutor, are posibilitatea de a interoga istoricul medical de urgenta al pacientului pe baza cardului de sanatate, completand apoi datele specifice din fisa prespitaliceasca. Dupa aceste operatiuni, resursa se deplaseaza la spital, pe parcursul deplasarii informand UPU cu privire la urgenta care urmeaza a fi predata, prin transmiterea fisei prespitalicesti.

La nivelul UPU este receptionata fisa prespitaliceasca si se fac pregatirile de specialitate necesare preluarii pacientului. Daca este necesar, pe parcursul deplasarii, UPU poate solicita detalii suplimentare prin comunicatie radio TETRA cu resursa. In situatia in care pacientul se prezinta la UPU fara alertarea serviciului 112, datele de specialitate (fisa prespitaliceasca, istoricul medical, etc) pot fi create si vizualizate local in sistemul informatic nou creat in cadrul UPU.

In cadrul SAJ se face o monitorizare permanenta a resurselor, la nivelul directorului medical, pentru asigurarea calitatii serviciilor de urgenta aflate in responsabilitatea acestora.

Conditii de participare la licitatie

In privinta conditiilor de participare la licitatie, in anuntul din SEAP se precizeaza la capitolul capacitate financiara ca "media cifrei de afaceri globale a ofertantului in ultimii 3 (trei) ani (2012, 2013 si 2014) trebuie sa fie cel putin egala cu 10.000.000 lei".

In privinta capacitatii tehnice se mentioneaza ca "ofertantul trebuie sa fi livrat, respectiv instalat, configurat, implementat si pus in functiune in ultimii trei ani, calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, produse similare in valoare cumulata de minim 5.000.000 lei".

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 27 martie 2015. Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 2 aprilie 2015. Deschiderea ofertelor va avea loc in aceeasi zi.