Ministerul pentru Societatea Informationala a afisat in dezbatere publica un proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr.109/2007 privind reutilizarea, in scop comercial sau necomercial, a informatiilor din institutiile publice. Potrivit proiectului, "in masura in care institutiile publice aproba reutilizarea documentelor pe care le detin, acestea sunt puse la dispozitia solicitantului, in orice format preexistent sau in orice limba disponibila si, daca este posibil si adecvat, in formate deschise si prelucrabile automat, impreuna cu metadatele lor.

Ce inseamna reutilizarea informatiilor din sectorul public:

  • Reutilizare = folosirea de catre persoane fizice sau juridice, a documentelor detinute de institutiile publice, in scop comercial sau necomercial, altul decat scopul initial din cadrul serviciului public pentru care au fost elaborate. Nu constituie reutilizare folosirea documentelor pentru informarea proprie a persoanelor fizice si juridice si nici utilizarea informatiilor in activitatea jurnalistica; schimbul de documente intre institutiile publice ca urmare a indeplinirii sarcinilor publice nu constituie reutilizare.

Prezenta lege (legea 109/2007) reglementeaza cadrul juridic al reutilizarii documentelor aflate in posesia institutiilor publice pe care acestea din urma le-au creat in cadrul activitatii publice proprii si care pot fi ulterior utilizate in scopuri comerciale sau necomerciale.

Cateva prevederi importante din proiectul de lege:

- In masura in care institutiile publice aproba reutilizarea documentelor pe care le detin, acestea sunt puse la dispozitia solicitantului, in orice format preexistent sau in orice limba disponibila si, daca este posibil si adecvat, in formate deschise si prelucrabile automat, impreuna cu metadatele lor. Atat formatele, cat si metadatele, ar trebui, in masura posibilului, sa respecte standardele formale deschise.

- Institutiile publice nu sunt obligate sa creeze sau sa adapteze documente sau sa furnizeze extrase din documente, in cazul in care acest demers ar necesita eforturi disproportionate, care depasesc amploarea unei simple operatiuni.

- Institutiile publice nu sunt obligate sa continue productia si stocarea unui anumit tip de documente, in vederea reutilizarii acestora de o organizatie din sectorul privat sau public.

- Extinderea domeniului de aplicare a legii la anumite institutii culturale cum ar fi bibliotecile (inclusiv bibliotecile universitare), muzeele si arhivele, acestea supunandu-se unui set special de reguli si anume:

- Nu exista un veritabil drept de reutilizare decat in cazul documentelor a caror reutilizare a fost prealabil permisa;

- Institutiile culturale pot percepe taxe pe principiul recuperarii integrale a costurilor la care se poate adauga un profit rezonabil.

- Institutiile culturale pot oferi drepturi exclusive de exploatare, daca apreciaza ca necesar acest lucru.

- In cazul in care se percep taxe pentru reutilizarea informatiilor, taxele respective se limiteaza la costurile marginale suportate in legatura cu reproducerea, punerea la dispozitie in format prelucrabil automat si difuzarea. Aceste costuri sunt suportate de catre solicitant, in conditiile legii. Veniturile colectate din plata acestor servicii se fac venit la bugetul de stat.

- O data la trei ani Ministerul pentru Societatea Informationala prezinta Comisiei Europene un raport privind informatiile din sectorul public disponibile in vederea reutilizarii, conditiile in care sunt puse la dispozitie respectivele informatii si practicile in materie de cai de atac. Pe baza respectivului raport, care se face public, institutiile publice intreprind o revizuire, in ceea ce priveste aplicarea art. 8, in special in ceea ce priveste impunerea de taxe superioare costului marginal.

  • De ce este nevoie de adoptarea acestei legi: O directiva UE din 2013 trebuie implementata in legislatia nationala

Directiva 2003/98/CE privind reutilizarea informatiilor din sectorul public a fost transpusa integral in Romania prin Legea nr.109/2007 privind reutilizarea informatiilor din sectorul public.

Avand in vedere ca dupa adoptarea primului set de norme privind reutilizarea informatiilor din sectorul public in 2003, cantitatea de date, inclusiv de date publice, a crescut intr-un ritm exponential la nivel mondial, fiind generate si colectate noi tipuri de date iar progresul tehnologic rapid permite crearea de noi servicii si aplicatii pe baza utilizarii, cumularii sau combinarii datelor, a fost adoptata Directiva 2013/37/UE de modificare a Directivei 2003/98/CE privind reutilizarea informatiilor din sectorul public pentru a tine pasul cu aceste schimbari rapide si, pentru a nu exista riscul pierderii oportunitatilor economice si sociale oferite de reutilizarea datelor publice.

In Romania, institutia responsabila cu transpunerea Directivei 2013/37/UE de modificare a Directivei 2003/98/CE privind reutilizarea informatiilor din sectorul public in legislatia nationala este Ministerul pentru Societatea Informationala.

In vederea implementarii acestui angajament care se regaseste si in planul de actiuni al Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisa (Open Government Partnership), Ministerul pentru Societatea Informationala a inceput demersurile pentru modificarea si completarea Legii nr.109/2007 privind reutilizarea informatiilor din institutiile publice.

Proiectul de lege a fost supus dezbaterii publice vineri, 27 februarie 2015, de catre Ministerul pentru Societatea Informationala. Propunerile si observatiile sunt asteptate in termen de 10 zile.

Vezi atasat intreg proiectul de lege.