Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) a demarat o licitatie pentru modernizarea infrastructurii hardware si software a sistemului unic pentru apeluri de urgenta 112 la nivelul municipiului Bucuresti si judetului Ilfov, contract cu o valoare estimata de 12,67 milioane lei (inclusiv TVA), finantat din fonduri UE care mai pot fi accesate pana la sfarsitul acestui an, potrivit unui anunt publicat vineri in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP). Contractul vizeaza imbunatatirea functiilor si serviciilor existente, dar si introducerea de functii noi, precum cea de preluare si gestionare in interfata date client a apelurilor de tip SMS si de tip eCall. Luna trecuta, STS a lansat alte trei licitatii in valoare de 106,3 milioane lei.

Modernizare sistem 112Foto: STS

Scopul achizitiei, conform datelor din caietul de sarcini (vezi documentul atasat):

Scopul achizitiei este de a moderniza infrastructura hardware si software a Sistemului National Unic pentru Apeluri de Urgenta (SNUAU) la nivelul municipiului Bucuresti si judetului Ilfov, denumit in continuare Centrul 112 Bucuresti-Ilfov prin imbunatatirea functiilor si serviciilor existente, dar si introducerea de functii noi, cu scopul de a creste interoperabilitatea intre componentele SNUAU, de a asigura servicii moderne de comunicatie in caz de urgenta atat pentru cetateni cat si pentru agentiile de urgenta, care sa se plieze pe nevoile de dispecerizare ale acestora si nu in ultimul rand, de a perfectiona sistemul in ansamblul sau cu respectarea principiilor unei dezvoltari durabile, pentru a fi deschis din punct de vedere al interfetelor hardware-software catre alte sisteme moderne implicate in urgenta si catre noile tendinte pe plan european privind comunicatiile de urgenta.

Exemple de functii noi ale Centrului 112 Bucuresti-Ilfov:

Subsistemul de preluare/dispecerizare apeluri va asigura pe langa functia de baza (preluarea/dispecerizarea apelurilor de urgenta 112 de pe raza municipiului Bucuresti-Ilfov) si urmatoarele functii:

- asocierea interfata date client - interfata client GIS pentru schimbul de date asociat fiecarui apel (pozitionare incident, informatie localizare mobili etc. )

- preluarea in interfata date client a apelurilor de tip SMS si gestionarea lor

- preluarea in interfetele voce - date client a apelurilor de tip eCall si gestionarea lor

- transferul voce - date cu toate Centrele 112 judetene

- transferul fiselor de caz catre alte sisteme externe

Cerinte minime de calificare la licitatie:

- Media cifrei de afaceri globale a ofertantului in ultimii 3 (trei) ani (2012, 2013 si 2014) trebuie sa fie cel putin egala cu 4.000.000 lei

- Ofertantul trebuie sa fi livrat in ultimii trei ani, calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, produse similare in valoare cumulata de minim 2.000.000 lei fara TVA.

Alte date despre contract:

- In SEAP, contractul are anunt de participare cu numarul 157591/06.03.2015

- Valoarea estimata fara TVA: 10.224.999 lei

- Termenul pentru finalizare: 5 luni incepand de la data atribuirii contractului

- Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.04.2015.

- Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 21.04.2015. In aceeasi zi va avea loc si deschiderea ofertelor.

- Proiectul este finantat prin Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE 2007-2013, fonduri care mai pot fi accesate pana la sfarsitul acestui an.

Amintim ca luna trecuta, STS a mai lansat alte trei licitatii IT gigant, in valoare cumulata de peste 106,3 milioane lei. Pentru detalii citeste si: