Ministerul Sanatatii vrea sa implementeze un sistem informatic de telemedicina pentru zonele rurale care nu au acces la servicii specializate de ingrijire medicala, contract cu o valoare estimata de 78,3 milioane lei (inclusiv TVA - 17,6 milioane euro), potrivit unui anunt publicat joi in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP). Sistemul va asista medicul de familie in rezolvarea episoadelor medicale pentru pacientii proprii prin implicarea unuia sau mai multor medici specialisti aflati in alte locatii geografice si vizeaza cinci milioane de pacienti si 10.000 de medici.

Cum va functiona sistemulFoto: Ministerul Sanatatii

Potrivit datelor din SEAP, noul sistem informatic de telemedicina (SIT) va fi construit in jurul unui set de aplicatii centralizate, gazduite intr-un centru de date specializat, care schimba date bidirectional cu cabinetele medicilor de familie din zona vizata de proiect si cu spitalele si cabinetele medicilor specialisti inclusi in proiect. In aceleasi timp, sistemul este interconectat cu celelalte sisteme functionale aflate in zona de autoritate a Ministerului Sanatatii, a CNAS si a entitatilor administrative subordonate acestora.

Sistemul va trebui sa se integreze fara suprapunerea sau duplicarea functionalitatilor cu sistemele nationale existente (SIUI, DES, CEAS). De asemenea, trebuie sa asigure interactiunea audio/video in timp real si accesul comun la date pentru medicii asociati evenimentului in vederea acordarii unei a doua opinii medicale;

Sistemul va trebui sa integreze un set de echipamente medico-informatice ce pot fi utilizate de medicul de familie in scopul achizitiei de date relevante in stabilirea unui diagnostic corect si rapid, sa le utilizeze in colectarea datelor de la pacient si sa asigure transmiterea lor corecta pentru stocare in fisa pacientului (FP). Setul de echipamente medico-informatice trebuie sa acopere cel putin:

a) monitorizarea parametrilor vitali (minim puls, tensiune arteriala, temperatura, saturatie oxigen);

b) evaluarea functiei pulmonare;

c) inregistrarea si analiza electrocardiogramei;

d) analize biochimice (minim 15 teste diferite);

e) investigatii ecografie (pentru medicii care au competente in ecografia generala).

Echipamentele medico-informatice trebuie sa poata fi utilizate atat stationar, in cabinetul medicului de familie, cat si mobil, in afara acestuia. Echipamentele trebuie sa poata prelua date medicale si atunci cand nu sunt conectate la sistem (in mod off-line) si sa le sincronizeze de indata ce au fost reconectate.

  • Mai multe detalii despre sistemul IT in Caietul de sarcini atasat

Alte detalii despre licitatie:

Anunt de participare: nr. 157778/12.03.2015

Valoarea estimata fara TVA: 63.153.937 lei

Termenul de finalizare: 6 luni incepand de la data atribuirii contractului

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.04.2015

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 28.04.2015

Termenul de deschidere a ofertelor: 28.04.2015

Conditii de participare:

- Capacitatea economica si financiara: Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii 3 ani (2012, 2013 si 2014) trebuie sa fie cel putin egala cu 10.000.000 lei

- Capacitatea tehnica: Ofertantul trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani, calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, a livrat efectiv produse similare celor ce fac obiectul contractului.

Finantare: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE