Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie vrea sa implementeze un sistem IT care se adreseaza familiilor care vor sa adopte copii, contract finantat cu fonduri UE in valoare estimata de 27.6 milioane lei (peste 6,22 milioane euro), conform unui anunt publicat vineri in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP). Solutia informatica va permite informarea familiilor adoptatoare cu privire la legislatia despre adoptii, mecanismele pentru exprimarea consimtamantului la adoptie, cat si suport in derularea procesului de la exprimarea consimtamantului pana la finalizarea cu succes a procedurilor efective de adoptie.

Arhitectura sistem ITFoto: SEAP

Ce ar trebui sa ofere acest sistem IT - Date din caietul de sarcini:

"Sistemul informatic se adreseaza in primul rand cetatenilor, respectiv potentialelor si viitoarelor familii adoptatoare. Pentru acestia vor fi puse la dispozitie surse calificate de informatie de specialitate, mecanisme interactive pentru informarea autoritatilor si inregistrarea in procesele de adoptie, instrumente pentru transmiterea de petitii online si inregistrarea la audiente. Scopul acestora este:

  • - Informarea adecvata a viitoarelor familii adoptatoare in ceea ce priveste implicatiile, responsabilitatile dar si facilitatile in colaborarea dintre acestia si autoritati (ANPDCA si directii), pe parcusul derularii procesului de adoptie si dupa incheierea acestuia;
  • - Suport catre familiile adoptatoare pentru exprimarea consimtamantului la adoptie si comunicarea cu acestia pe parcursul evaluarii in vederea obtinerii atestatului de adoptator/familie adoptatoare. Aceasta inseamna inregistrarea voluntara a familiilor adoptatoare in programele de pre-adoptie, etapa in care acestia vor fi consiliati de catre autoritati (directii) cu privire la procedurile de adoptie si felul in care acestia vor interactiona cu reprezentantii institutiei;
  • - Suport pentru deschiderea procesului de adoptie, potrivirea teoretica si practica, incredintarea in vederea adoptiei, incuviintarea adoptiei, inclusiv prin facilitatea si executia schimbului de informatii specifice, prin intermediul instrumentelor electronice;
  • - Urmarirea implementarii proceselor de adoptie, prin pastrearea in contul securizat al utilizatorilor sistemului a corespondentei purtate intre familiile adoptatoarea si directii, respectiv intre directii si Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie (ANPDCA); acestea pot cuprinde si rapoartele de specialitate si alte documente intre parti, prin asigurarea confidentialitatii informatiilor, conform legii;
  • - Suport pentru monitorizarea derularii proceselor juridice ale instantelor specializate pentru validarea adoptiilor;
  • - Posibilitatea transmiterii de petitii online, monitorizarea rezolvarii acestora si preluarea rezultatelor;
  • - Posibilitatea inregistrarii la audiente, urmarirea planificarilor si monitorizarea rezultatelor intalnirilor".

Mai multe detalii in caietul de sarcini atasat.

  • Termene si conditii de participare la licitatie

Termenul de implementare a sistemului IT este de 6 luni de la data atribuirii contractului.

In privinta conditiilor de participare, la capitolul capacitate economica se solicita ca: media cifrei de afaceri globala a ofertantului pe ultimii trei ani (2012,2013,2014) trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea de 30.000.000 lei.

La capitolul capacitate tehnica se solicita urmatoarele:

"Ofertantul/grupul de operatori economici va face dovada ca a prestat, in ultimii 3 ani calculati pana la termenul limita de depunere a ofertei, servicii similare celor care fac obiectul principal al prezentei proceduri de achizitie publica, a caror valoare cumulata, fara TVA, sa fie cel putin egala cu 18.000.000 lei, prin prezentarea a cel putin 1 contract - maxim 5 contracte de prestari servicii".

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 23.04.2015. Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 27.04.2015. Termenul de deschidere a ofertelor (care reprezinta data limita de evaluare a ofertelor) este 25.05.2015.

Sistemul IT este finantat prin Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE, fonduri care mai pot fi accesate pana la sfarsitul acestui an.