​Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC) a decis in 13 martie 2015 suspendarea licitatiei de aproape 85 milioane lei demarate la inceputul lunii ianuarie de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) pentru implementarea unui sistem IT de gestionare a concediilor si trimiterilor medicale. CNSC a admis practic o contestatie facuta de Expert One Research (fosta XOR-IT Systems), o firma apropiata deputatului Sebastian Ghita, care a reclamat ca CNAS a incalcat legea neraspunzand sau oferind niste raspunsuri ambigue si lacunare la anumite intrebari legate de documentatia licitatiei, care au impiedicat intocmirea unei oferte.

In contestatia inregistrata in 9 martie la CNSC (vezi documentul atasat - care are 38 de pagini), Expert One Research subliniaza ca a adresat mai multe cereri de clarificari legate de documentatia de atribuire a acestui contract si ca in conditiile in care:

- raspunsurile furnizate in data de 6 martie 2015 de catre CNAS sunt ambigue si lacunare, precum si tinand cont de faptul ca solicitarile de clarificare adresate de subscrisa, ce nu au primit raspuns, au ca scop clarificarea unor aspecte din docuementatia de atribuire ce sunt de maxima importanta pentru intocmirea ofertei,

am solicitat suspendarea procedurii de achizitie si/sau prelungirea termenului de depunere a ofertelor avand in vedere termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, respectiv 17.03.2015, cerere motivata de posibila prejudiciere a societatii noastre in cazul in care Autoritatea contractanta ar proceda la continuarea procedurii de achizitie publica'.

Expert One Research da mai multe exemple cu cererile inaintate catre CNAS, unul dintre acestea fiind urmatorul:

"Referitor la cerinta 'protejeaza investitia initiala facuta de CNAS pentru implementarea sistemelor componente ale PIAS, astfel incat sa nu duplice infrastructura hardware si functionalitatile existente'

Va rugam sa puneti la dispozitia tuturor ofertantilor lista completa a echipamentelor si configuratiilor echipamentelor ce compun PIAS, precum si specificatiile functionale ale sistemelor existente in PIAS, pentru ca ofertantii sa poata elabora o oferta tehnica care sa respecte cerinta, iar autoritatea contractanta sa evite dubla finantare".

Firma spune mai departe in contestatia depusa la CNSC ca "autoritatea contractanta, incalcand flagrant legislatia in domeniu, nu a raspuns la aceasta solicitare, in sensul ca nici nu a publicat lista completa a echipamentelor si configuratiilor echipamentelor ce compun PIAS, precum si specificatiile functionale ale sistemelor existente in PIAS si nici nu a motivat refuzul de a da curs acestei solicitari".

Analizand contestatia Expert One Research, CNSC a admis in 13 martie 2015 cererea de suspendare si a dispus suspendarea procedurii de atribuire a acestui contract pana la solutionarea pe fond a contestatiei. Decizia este obligatorie si impotriva ei se putea formula plangere, in termen de 5 zile de la comunicare.

Datele din SEAP arata in dreptul acestei licitatii ca este suspendata din data de 17.03.2015, ora 13:06.

CNAS a demarat licitatii IT de peste 37,1 milioane de euro in ianuarie 2015

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a demarat la sfarsitul lunii ianuarie din acest an doua licitatii pentru achizitia unor sisteme IT de gestionare a concediilor si trimiterilor medicale, precum si a retetelor necompensate si retetelor pentru substante stupefiante si psihotrope. Valoarea totala cumulata a celor doua proiecte, care implica finantare UE, este estimata la peste 163,2 milioane lei (cu TVA inclusa), echivalentul a mai mult de 37,1 milioane euro, dupa cum HotNews.ro a relatat aici.

Primul contract de achizitie implica dezvoltarea unui nou sistem care sa permita eliminarea formularelor pretiparite pentru concediile medicale si biletele de trimitere, de asemenea si conectarea la DES (n.a. Dosarul Electronic de Sanatate) a furnizorilor de servicii de recuperare si ingrijiri la domiciliu.

Al doilea contract implica achizitia de sisteme informatice pentru gestionarea retetelor medicale necompensate si a retetelor pentru substante stupefiante si psihotrope, conectarea la DES a furnizorilor de servicii de laboratoare medicale, stomatologie, dispozitive medicale si ambulante.

Ambele licitatii au fost contestate la CNSC. Conditiile de atribuire ale primului contract au fost contestate de catre Expert One Research si CNSC a admis contestatia (vezi atasata decizia CNSC). In cel de-al doilea contract, conditiile de atribuire au fost contestate la CNSC de catre SC Bion Advanced Support Team SRL, dar contestatia a fost respinsa (link aici.).