Ministerul Afacerilor Interne (MAI) vrea sa cumpere din fonduri bugetare protectie antivirus, antispam si antimalware pentru infrastructura IT a aparatului central si a ordonatorilor de credite din subordine pentru 42 de luni, contract in valoare estimata de pana la 53,06 milioane lei (11,8 milioane euro), potrivit unui anunt publicat vineri in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP).

spywareFoto: Free Images

Achizitionarea serviciilor este necesara pentru protejarea impotriva virusilor informatici si software-ului de tip malware, spyware, spam si de alta natura, in masura sa afecteze securitatea si disponibilitatea retelei de calculatoare a MAI si echipamentelor de calcul individuale neconectate in retea, inclusiv a dispozitivelor portabile", se arata in caietul de sarcini al licitatiei (vezi documentul atasat).

Anuntul implica semnarea unui acord cadru cu o durata de 42 de luni cu 3 agenti economici. Contractele subsecvente se vor atribui prin reluarea competitiei, dar nu in SEAP.

In privinta conditiilor de participare la licitatie, la capitolul capacitatea economica si financiara se mentioneaza: "media cifrei de afaceri globala pe ultimii trei ani (2012, 2013, 2014) trebuie sa fie de cel putin 8.000.000 lei. In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta acest formular iar cerinta se considera a fi indeplinita in mod cumulativ".

La capitolul capacitate tehnica, se precizeaza ca ofertantul va prezenta o lista cu serviciile prestate in ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca a prestat servicii similare a caror valoare/valoare cumulata a fost de minim 2.500.000 lei, la nivelul a maxim 5 contracte".

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 30.04.2015. Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 04.05.2015. Data limita de evaluare a ofertelor este 29.05.2015.