Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a demarat o licitatie deschisa pentru implementarea unui sistem integrat de management al activitatilor de investitii, control si integritate in cadrul institutiei, contract in valoare estimata cu TVA de peste 11,7 milioane lei (peste 2,6 milioane euro), conform unui anunt publicat marti in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP). Proiectul este finantat din fonduri UE care mai pot fi accesate pana la sfarsitul acestui an.

"Scopul proiectului constă în îmbunătăţirea furnizării de servicii de către MDRAP către entităţile cu care interacţionează (cetăţeni, instituţii ale administraţiei publice) ca urmare a simplificării procedurilor de lucru specifice activităţii de investiţii publice a solicitantului. Accesul îmbunătăţit al angajaţilor MDRAP la informaţiile necesare derulării în condiţii optime a activităţii pe care o desfăşoară va minimiza timpii alocaţi acesteia şi erorile umane. Rezultatul va consta în maximizarea timpului alocat furnizării de servicii către cetăţeni şi instituţiile administraţiei publice, şi, în consecinţă, a calităţii acestui proces.

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi eficientizarea activităţii desfăşurate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin dezvoltarea şi implementarea unui sistem informatic integrat de management al activităţii de investiţii, control și integritate. (..)

Rezultatele implementării sistemului informatic integrat menţionat anterior vor consta în simplificarea procedurilor de lucru la nivelul instituţiei solicitante şi al entităţilor cu care aceasta interacţionează, precum şi în îmbunătăţirea suportului decizional necesar în activitatea de planificare, urmărire, control, previziune şi prognoză a investiţiilor bugetare la nivelul MDRAP", se arata in caietul de sarcini al licitatiei.

Printre conditiile de participare la licitatie, la capitolul capacitate economica se precizeaza ca valoarea cifrei de afaceri medie globala din ultimii 3 ani (2012, 2013, 2014) trebuie sa fie de minim 18.000.000 lei.

In ceea ce priveste experienta tehnica necesare se mentioneaza:

Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreuna) trebuie sa prezinte certificate/ documente care sa confirme ca ofertantul a prestat servicii similare/ livrat produse similare, la nivelul a cel putin un contract sau cel mult 5 contracte, in valoare cumulata de minim 9.000.000 RON fara TVA.

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 08.05.2015. Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 19.05.2015. Data limita de evaluare a ofertelor este 20.05.2015.

Mai multe in caietul de sarcini atasat.