Consiliul Concurentei a lansat miercuri, 15 aprilie, o licitatie deschisa pentru crearea unui sistem IT care va permite printre altele verificarea ex-ante a eligibilitatii potentialilor beneficiari de ajutor de stat/de minimis, indiferent de sursa de finantare a alocarilor, precum si identificarea si remedierea rapida a eventualelor incalcari ale legislatiei nationale si comunitare in domeniul ajutorului de stat. Contractul are o valoare estimata cu TVA de 6.388.844 lei (aproape 1,5 milioane de euro) si este finantat prin fonduri UE care mai pot fi accesate pana la sfarsitul acestui an. Sistemul va fi implementat in 6 luni de la atribuirea contractului.

Bogdan ChiritoiuFoto: AGERPRES

Cateva detalii despre sistemul IT, din caietul de sarcini (vezi documentul atasat):

"Obiectivul specific al proiectului consta in crearea unui mecanism care sa asigure o mai buna monitorizare si control al ajutoarelor de stat acordate din fondurile nationale si instrumentele structurale.

Elementul central al acestui mecanism este proiectarea, dezvoltarea si exploatarea unei baze de date interactive unice a masurilor de ajutor de stat si de minimis din Romania (mai departe denumita Baza de date RegAS/BD RegAS) care va permite, in principal:

  • - verificarea ex-ante a eligibilitatii potentialilor beneficiari de ajutor de stat/de minimis, indiferent de sursa de finantare a alocarilor (fonduri comunitare co-finantate din fonduri nationale sau doar fonduri nationale) de catre autoritatile care acorda ajutoare de stat (mai departe denumite generic 'furnizori de ajutor de stat').
  • - identificarea si remedierea rapida a eventualelor incalcari ale legislatiei nationale si comunitare in domeniul ajutorului de stat;
  • - generarea de rapoarte rapide, complexe si cu o structura flexibila, referitoare la masurile de ajutor de stat/de minimis implementate, finantarile contractate, corectiile ulterioare etc."

BD RegAS va fi accesibila on-line, iar accesul la aceasta va fi securizat prin nume de utilizator si parola. Utilizarea BD RegAS, atat de catre furnizorii de ajutor de stat/de minimis, cat si de administratorii acesteia (Consiliul Concurentei), implica dezvoltarea unui sistem informatic.

Beneficiarii:

  • "Printre institutiile care vor utiliza, in activitatea curenta (utilizatorii) BD RegAS se vor numara: furnizorii de ajutor de stat, Consiliul Concurentei, precum si Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatea de Audit, Departamentul de Lupta Anti-frauda, Comisia Europeana, Curtea Europeana de Conturi si/sau oricare alt organism abilitat sa verifice modul de utilizare a finantarii nerambursabile".

Justificarea necesitatii proiectului:

  • "Dezvoltarea si exploatarea BD RegAS va oferi furnizorilor de ajutor de stat posibilitatea verificarii ex-ante a eligibilitatii beneficiarilor ajutorului de stat/de minimis, o mai buna administrare si gestionare a fondurilor structurale acordate prin intermediul programelor operationale si va contribui la diminuarea perioadei de timp alocata in prezent de furnizori (inclusiv autoritatile de management si organismele intermediare pentru verificarea respectarii legislatiei in domeniul ajutorului de stat.
  • (..)
  • Dezvoltarea si exploatarea BD RegAS va oferi posibilitatea, asa cum am mentionat anterior, tuturor institutiilor cu rol in monitorizarea si controlul fondurilor structurale (Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatea de Audit, Departamentul de Lupta Anti-frauda, Comisia Europeana, Curtea Europeana de Conturi etc) de a-si planifica si derula controalele ex-post, precum si de a verifica transpunerea in practica a deciziilor adoptate.
  • Nu in ultimul rand, Consiliul Concurentei va avea la dispozitie un instrument performant pentru monitorizarea si controlul ex-post al tuturor ajutoarelor de stat/de minimis acordate in Romania, indiferent de sursa lor de finantare, de monitorizare a respectarii regulilor de minimis si de cumul al ajutoarelor de stat si va avea posibilitatea de a semnala neregularitatile sau de a interveni acolo unde acestea pot crea probleme sistemice, de natura a afecta negativ absorbtia fondurilor structurale in Romania. Aceasta facilitate va implica derularea de activitati specifice de catre Consiliul Concurentei atat pe parcursul derularii proiectului, cat si ulterior, pe intreaga perioada de existenta a BD RegAS".

Conditii de eligibilitate pentru a participa la aceasta licitatie:

Ofertantii interesati de aceasta licitatie trebuie sa fi realizat o cifra medie de afaceri globala pe ultimii trei ani (2012, 2013 si 2014) de cel putin 10.304.588 lei. In privinta capacitatii tehnice, cei interesati trebuie sa demonstreze ca in ultimii 3 ani stabiliti de la data depunerii ofertelor au furnizat produse similare, la nivelul a maxim 6 contracte. Valoarea cumulata a produselor trebuie sa fie de cel putin 5.152.294 Lei fara TVA.

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 22 mai 2015. Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 29 mai 2015. Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 2 iunie 2015.