​Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a demarat vineri o licitatie deschisa pentru achizitia de servicii de asistenţă tehnică şi mentenanţă în vederea asigurarii continuitatii si disponibilitatii Sistemului Informatic Integrat Vamal. Contractul, finantat din fonduri bugetare, se va incheia pe 4 ani si are o valoare estimata cu TVA de pana la 36,8 milioane lei (peste 8,3 milioane de euro). In luna ianuarie a acestui an, Sistemul Informatic Integrat Vamal (SIIV) a devenit indisponibil din cauza unor probleme tehnice aparute la nivelul echipamentelor, iar procedurile de depunere si prelucrare a declaratiilor au fost derulate pe suport de hartie pana la remedierea situatiei.

Sediul ANAFFoto: Google Street View
  • Scopul licitatiei lansate vineri de ANAF este "asigurarea continuitatii si disponibilitatii Sistemului Informatic Integrat Vamal precum si asigurarea nivelului de peste 99,5%  a disponibilitatii pentru sistemele informatice transeuropene - cerinţă a Comisiei Europene. (..) Sistemul Informatic Integrat Vamal (SIIV) este un sistem complex ce înglobează atât sisteme informatice Trans-Europene, compatibile şi interoperabile cu sistemele vamale ale Comisiei Europene şi ale statelor membre, cât şi sisteme informatice  naţionale integrate, menite să sustină activităţile din domeniul vamal. Aceste componente au fost dezvoltate şi implementate pe infrastructura proprie în perioada 2001-2014", se arata in Caietul de sarcini al licitatiei (vezi documentul atasat).

Licitatie lansata vineri in SEAP (anunt de participare numarul 159313/08.05.2015) implica incheierea unui acord cadru cu o durata de 48 de luni, iar valoarea estimata fara TVA a contractului este cuprinsa intre: 25.168.000 si 29.744.000 lei.

Cu TVA, contractul are o valoare estimata de pana la 36,8 milioane lei (peste 8,3 milioane de euro).

  • "Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Valoarea estimata, fara TVA, a celui mai mare contract subsecvent ce ar putea fi atribuit in decursul unui an: 7.436.000 RON, contractele subsecvente se vor atribui anual", se arata in fisa de date a licitatiei.

In privinta conditiilor de participare la licitatie, media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2012,2013, 2014) a ofertantilor interesati trebuie sa fie cel putin egala cu 7.000.000 lei. De asemenea, lista principalelor prestari de servicii similare din ultimii 3 ani (calculate pana la data limita de depunere a ofertelor) din care sa rezulte ca ofertantul a prestat, la nivelul unuia sau mai multor contracte, servicii similare in valoare de 7.000.000,00 lei insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar.

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 18 iunie 2015. Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 22 iunie 2015. In aceeasi zi va avea loc si deschiderea ofertelor.