​Ministerul Educatiei vrea sa cumpere un sistem informatic care sa imbunatateasca eficacitatea organizationala in Minister si in institutiile subordonate, contract cu o valoare estimata cu TVA de peste 11,87 milioane lei (peste 2,6 milioane euro), care va fi finantat din fonduri UE, potrivit unui anunt publicat vineri in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP).

  • "In prezent, MECS (n.a. Ministerul Educatiei) inregistreaza disfunctionalitati in implementarea prevederilor legislatiei in vigoare privind standardele de control managerial intern si dezvoltarea sistemelor de control managerial intern. Conform acestor rapoarte, este imperios necesara solutionarea problemelor cu care MECS se confrunta din aceste puncte de vedere, in vederea asigurarii unor instrumente de sustinere a elaborarii si monitorizarii sistemului de control managerial intern (SCMI).
  • Prin rezultatele care vor fi obtinute, proiectul contribuie la  indeplinirea obiectivelor MECS si a institutiilor aflate in coordonarea si subordonarea sa, fiind luate astfel masuri de crestere a eficientei institutionale, simplificare administrativa, reducerea cheltuielilor, prin implementarea masurilor de descentralizare prevazute in legea educatiei nationale, mai ales a celor de decentralizare financiara", se arata in caietul de sarcini al licitatie (vezi documentul atasat).

Contractul vizeaza achizitia unui sistem informatic pentru managementul sistemului de control managerial intern si presupune atat achizitia de echipamente IT necesare implementarii unei aplicatii informatice pentru sustinerea sistemului de control managerial intern, cat si achizitia de servicii de instaklare, intretinere, actualizare a echipamentelor si aplicatiilor, precum si servicii de instruire a utilizatorilor finali si a administratorilor de sistem.

Termenul de finalizare a sistemului este de 4 luni de la atribuirea contractului.

In privinta conditiilor de participare la licitatie, anuntul din SEAP mentioneaza ca ofertantul trebuie sa fi realizat o cifra medie de afaceri globala pe ultimii trei ani (2012, 2013 si 2014) de cel putin 9.572.636 lei.

Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreuna) trebuie sa faca dovada experientei similare prin prezentarea din lista serviciilor prestate si din lista furnizarilor in ultimii 3 ani, a produselor furnizate si a serviciilor prestate in valoare cumulata, fara TVA de cel putin 9.572.636 lei, la nivel a minim 1 contract/maxim 4 contracte. Valorile vor fi exprimate in lei.

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.07.2015. Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare 22.07.2015. Deschiderea ofertelor se va face in aceeasi zi.