Posta Romana vrea sa cumpere servicii de paza si protectie a bunurilor, valorilor si imobilelor sale pentru o perioada de doi ani, contract cu o valoare estimata cu TVA de pana la peste 19,6 milioane lei (peste 4,4 milioane de euro), finantat din fonduri proprii, conform unui anunt publicat miercuri, 1 iulie, in Sistemul Electronic de Achizitii publice (SEAP).

Mai exact, Posta vrea sa incheie un contract cadru cu 3 agenti economici pentru o durata de 2 ani, incepand cu data semnarii acestuia.

Acordul cadru se va semna cu primii trei ofertanti declarati castigatori, iar atribuirea contractelor subsecvente se va face in cascada (in ordinea clasamentului in urma evaluarii ofertelor). Contractele subsecvente nu se vor atribui prin reluarea competitiei, potrivit datelor din Caietul de sarcini - vezi documentul atasat.

Contractul vizeaza minim 50 de posturi de paza permanente si maxim 78 posturi de paza permanente, din care 26 de posturi temporare. Valoarea estimata fara TVA este cuprinsa intre 8.475.300 si 15.818.392 lei.

Condirii de eligibilitate:

Ofertantul trebuie sa faca dovada ca media anuala a cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani este cel putin egala cu 16.950.600 lei. De asemenea, ofertantii interesati trebuie sa prezinte maxim 3 contracte/documente edificatoare prin care sa se confirme prestarea de servicii similare a caror valoare cumulata este de minim 8.475.300 lei incheiate in ultimii 3 ani.

Cateva responsabilitati pe care le va avea firma de paza:

- prestatorul trebuie sa faca dovada ca detine personal specializat si atestat prin cursuri de calificare si instruire de catre organele de politie competente;

- pretatorul trebuie s afaca dovada ca este dotat cu uniforma si insemne distinctive inregistrate la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM), precum si cu echipament defensiv adecvat;

- prestatorul trebuie sa asigure ordinea si linistea in zona obiectivului, sa adopte o atitudine defensiva in rezolvarea situatiilor conflictuale (altercatii, manifestari de agresivitate etc.) cu exceptia cazurilor de legitima aparare si a incercarilor de fortare a dispozitivului de paza cand va actiona in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare;

- prestatorul se obliga sa pastreze confidentialitatea oricaror date sau informatii furnizate de beneficiar in scopul unei bune derulari a contractului

- agentii de paza trebuie sa poarte permanent in timpul serviciului uniforma si dotarile obligatorii si sa nu paraseasca sub nici un motiv postul, decat in conditii strict prevazute pentru aceasta, mentionate in planul de paza;

- conform prevederilor legale in vigoare agentii de paza trebuie sa poarte permanent armamentul letal si munitia aferenta in posturile indicate de beneficiar conform analizei de risc de securitate fizica.

In documentatia de atribuire sunt prevazute si penalitati:

"Partea care nu a efectuat sau efectueaza cu intarziere obligatiile pe care si le asuma prin contract, datoreaza celeilalte parti penalitati. Penalizarile calculate si percepute vor fi de 0,15% pentru fiecare zi de intarziere aplicate la suma fara TVA ramasa neachitata, pana la achitarea integrala a acesteia, fara vreo formalitate prealabila de punere in intarziere".

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului este - "oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic".

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 7 august 2015. Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare 10 august 2015. Deschiderea ofertelor va avea loc in aceeasi zi.