Autoritatile vor sa majoreze de la maxim 2 lei la maxim 10 lei tariful platit de un operator pentru publicarea in catalogul electronic din SEAP a produselor si serviciilor aferente achizitiilor directe, catalog pe care autoritatile publice il pot consulta si pot face achizitii, potrivit unui proiect de Hotarare de Guvern, initiat de Ministerul pentru Societatea Informationala. In plus, proiectul vizeaza si modificarea duratei pentru care operatorul SEAP pune la dispozitie oricarui operator economic o pozitie in catalog care permite operatorului publicarea in catalog a unui produs, serviciu sau lucrare de la doi ani la un an.

SEAPFoto: Hotnews

Prin prezentul act normativ se propun urmatoarele:

 • "comasarea tarifului de participare pentru publicarea in catalog aplicabil operatorilor economici cu tariful de participare la o procedura de atribuire aplicabil operatorilor economici
 • majorarea tarifului de participare pentru publicarea in catalog de la maximum 2 lei pentru o pozitie din catalog la maximum 10 lei pentru o pozitie din catalog;
 • modificarea duratei pentru care operatorul SEAP pune la dispozitie oricarui operator economic o pozitie in catalog care permite operatorului  publicarea in catalog a unui produs, serviciu sau lucrare de la doi ani la un an; pentru pozitiile de catalog achizitionate pana la data intrarii in vigoare a prezentului act se pastreaza valabilitate de 2 ani", se arata in Nota de Fundamentare a proiectului de act normativ, supus dezbaterii publice pe site-ul Ministerului pentru Societatea Informationala (MSI).

Cum este motivata decizia de majorare a acestor tarife:

 • "Avand in vedere faptul ca ultima evaluare a costurilor aferente asigurarii serviciului de achizitii publice online in vederea stabilirii tarifului de utilizare a fost realizata la nivelul anului 2006, in urma reevaluarii acestor costuri s-a ajuns la concluzia ca este necesara o reasezare a tarifelor orientate pe costurile actuale.
 • Tarifele propuse sunt orientate pe costuri fiind identificate tinandu-se cont de analiza pe costuri generata de functionare, operarea si dezvoltarea SEAP.
 • In prezent, costurile operationale minime de functionare, reprezentate de energie electrica, utilitati sunt estimate la o cota de 380 mii lei/an la care se adauga costurile aferente personalului ce intretine sistemul SEAP (personal callcenter, personal suport operational si personal tehnic - 16 persoane) in cuantum de aproximativ 880 mii lei (salarii si contributii aferente). Modificarile legislative permanente si necesitatea de a adapta permanent sistemul genereaza necesitatea dezvoltarilor anuale; din estimarile anilor precedenti rezulta un necesar financiar pentru dezvoltari anuale in cuantum de aproximativ 3500 mii lei/an. La aceste cheltuieli se adauga cheltuielile aferente intretinerii hardware ce necesita atat operatiuni de intretinere periodica cat si schimbari totale de echipament, costurile estimate fiind in cuantum de 2000 mii lei/an. Cheltuielile aferente climatizarii, intretinerii acestora sunt in cuantum de aproximativ 40 mii lei/an. Total cheltuieli aferente intretinerii si operarii SEAP sunt in cuantum de aproximativ 6000 mii lei/an.
 • Veniturile estimate a se realiza ca urmare a modificarilor tarifare sunt in cuantum de aproximativ 4000 mii lei/an.
 • In acest sens, a fost initiata prezenta hotarare, care are drept scop asigurarea resurselor financiare necesare pentru administrarea si operarea, de catre AADR, a sistemului electronic de achizitii publice, in conditiile in care AADR functioneaza in regim de autofinantare", se mai arata in Nota de fundamentare.

Delia Popescu, presedintele AADR, agentia care opereaza SEAP: Singura majorare de tarif este cea de la maxim 2 lei la maxim 10 lei/In privinta veniturilor estimate este o greseala de redactare

Contactata de HotNews.ro, Delia Popescu, presedintele Agentiei pentru Agenda Digitala a Romaniei, care opereaza Sistemul Electronic de Achizitii Publice, a comentat majorarile de tarife si a precizat ca proiectul are cateva greseli de redactare.

 • "Singura modificare ce implica resurse financiare este propunerea de majorare a tarifului de participare pentru publicarea in catalog de la maximum 2 lei pentru o pozitie din catalog la maximum 10 lei pentru o pozitie din catalog, tarif ce este perceput exclusiv operatorilor economici, pentru publicarea unui articol/produs/serviciu/lucrare in catalogul electronic disponibil in SEAP. Pozitia de catalog are valabilitate un an de zile. Catalogul electronic este utilizat doar pentru cumpararile directe desfasurate prin intermediul SEAP. Acest tarif nu a suferit  modificari din anul 2006", a precizat pentru HotNews.ro Delia Popescu, presedintele AADR.

Mai multe greseli de redactare in Nota de Fundamentare

Intrebata despre veniturile estimate a se realiza ca urmare a modificarilor tarifare, care ar fi "in cuantum de aproximativ 4000 mii lei/an", conform notei de fundamentare, Delia Popescu a precizat ca "este o greseala de redactare, veniturile sunt estimate la 1000 mii lei/an".

In proiectul de act normativ mai este o prevedere importanta, in care s-ar afla o greseala de redactare, potrivit presedintelui AADR.

Astfel, in proiect se mentioneaza:

"Art. 661 (1) Incepand cu anul 2015, autoritatea contractanta are obligatia de a utiliza mijloacele electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire si pentru realizarea achizitiilor directe, reprezentand cel putin 60% din valoarea totala a achizitiilor publice finalizate de aceasta in cursul anului respectiv, care se pot efectua prin utilizarea mijloacelor electronice.

(2) Cel putin doua treimi din obligatia prevazuta la alin. (1) se realizeaza utilizand modalitatea prevazuta la art. 662 lit. a)."

Ce spune oficialul AADR:

 • "Referitor la art. 66, 1 dintr-o greseala de redactare apare mentiunea 'incepand cu anul 2015 ' forma corecta trebuind a fi  'incepand cu anul 2016 ', legea dispune numai pentru viitor, daca nu se prevede in mod direct altceva.
 • Mentionam ca se va renunta la acest articol, pentru a evita dubla reglementare, tinand cont ca exita deja un proiect de lege pentru modificarea si completarea art.21 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii, unde se prevede, in forma adoptata de Senat ca, incepand cu anul 2016, autoritatea contractanta sa aiba obligatia utilizarii mijloacelor electronice pentru cel putin 60% din valoarea totala a achizitiilor", a mai precizat pentru HotNews.ro Delia Popescu.

Vezi atasate atat Proiectul de Hotarare de Guvern cat si Nota de Fundamentare.