​Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) vrea sa incheie un acord cadru pe o durata de 4 ani cu un agent economic sau cu o asociere de agenti economici pentru a asigura mentenanta sistemului informatic al Registrului Electoral, dar si extinderea acestuia cu noi functionalitati, printre care si un modul care va gestiona situatia votului cetatenilor romani aflati in strainatate, potrivit unui anunt publicat miercuri in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP). Valoarea estimata cu TVA a contractului depaseste 8,2 milioane de euro si va fi finantat din fonduri bugetare. Vezi in articol ce facilitati ar trebui sa ofere sistemul IT romanilor din Diaspora.

Registrul electoral va fi extins si pentru romanii din DiasporaFoto: AEP
 • Descrierea functionala a sistemului actual - detalii din Caietul de sarcini (vezi documentul atasat):

"Registrul electoral a fost creat in scopul asigurarii unui proces electoral corect si transparent. Stabilirea numarului alegatorilor, evidenta si arondarea acestora pe sectiile de votare sunt activitati de o importanta deosebitain procesul electoral. In Romania, toate aceste activitati sunt de competenta primarilor.

Registrul electoral este un sistem informatic national de inregistrare si actualizare a datelor de identificare ale cetatenilor romani cu drept de vot si a informatiilor privind arondarea acestora pe sectii de votare.

Registrul este administrat de Autoritatea Electorala Permanenta si contine toti cetatenii romani care au implinit 18 ani si au drept de vot. Primarii au responsabilitatea de a opera in acest sistem informatic pentru inregistrarea si actualizarea datelor de identificare ale alegatorilor si a informatiilor privind arondarea acestora pe sectii de votare. Astfel pot fi solutionate operativ situatiile in care alegatorii sunt omisi din listele electorale, sunt arondati eronat la sectiile de votare sau neradiati ca urmare a interzicerii drepturilor electorale. Primarii tiparesc direct din Registrul electoral listele electorale permanente si copiile de pe acestea cuprinzand alegatorii.

Registrul electoral este structurat pe judete, municipii, orase, comune.

Sistemul informatic al Registrului Electoral contine doua sectiuni:

 • sectiune publica, destinata accesului alegatorilor la informatii;
 • o sectiune privata, destinata institutiilor publice.

Registrul electoral este actualizat permanent prin adaugarea alegatorilor care au implinit 18 ani, au dobandit cetatenia romanasi carora le-a incetat suspendarea exercitarii drepturilor electorale si prin radierea alegatorilor care au decedat, si-au pierdut cetatenia romana, carora le-a fost interzisa exercitarea drepturilor electorale sau au fost pusi sub interdictie de catre o instanta judecatoreasca.

Prin accesarea Registrului Electoral, cetatenii romani au posibilitatea sa verifice inscrierea in evidentele electorale, nefiind necesara deplasarea acestora la sediul primariilor.

Accesand www.registrulelectoral.ro si introducand CNP-ul si numele, alegatorul poate afla sectia de votare la care este arondat, cu toate datele de localizare a acesteia. Orice inadvertenta intre datele oferite de Registrul electoral si cele reale poate fi semnalata de catre alegatori primarilor sau Autoritatii Electorale Permanente. Alegatorii au posibilitatea de a se inscrie in Registrul electoral cu adresa de resedinta. Registrul electoral permite primarului sa stie in permanenta cati alegatori exista in localitate, asigurand acuratete si promptitudine in generarea listelor electorale permanente si delimitarea sectiilor de votare.

Registrul Electoral (SIRE) este un sistem informatic integrat dezvoltat in arhitectura centralizata cu acces web based, cu o baza de date unica care contine toate persoanele cu drept de vot din Romania si un registru unic al sectiilor de votare din Romania, fiind utilizat de 6684 de utilizatori din cadrul unitatilor administrativ teritoriale si prefecturi la nivelul intregii tari, precum si de utilizatorii AEP. Sistemul asigura accesul simultan a 3188 de utilizatori autentificati in sistem, permitand utilizarea concurenta a acestuia de catre toate unitatile administrativ teritoriale din tara".

Obiectivul general al proiectului este asigurarea mentenantei si suportului tehnic pentru sistemul existent, dezvoltarea si extinderea sistemului cu noi functionalitati/module, unul dintre aceste module fiind si extinderea SIRE in Diaspora".

 • Extinderea SIRE in Diaspora: Cum va fi gestionat votul romanilor din Diaspora

"Acest modul va trebui sa gestioneze situatia votului cetatenilor romani aflati in strainatate. In prima faza se doreste o reinregistrare a tuturor cetatenilor romani aflati in strainatate pentru a avea o situatie foarte clara a numarului si locatiei unde se afla acestia.

Acest lucru se va realiza in doua moduri:

 • Pe hartie, acest lucru reprezentand prezenta cetateanului la sediul unei ambasade, consulat, birou AEP sau primarie pentru a depune o cerere de inregistrare.
 • Electronic, accesand portalul Registrul Electoral in zona desemnata introducerii cererii de inregistrare. Acest lucru va fi secondat de incarcarea documentelor care atesta domiciliul sau resedinta in format scanat, dar si cu transmiterea cererii in original prin posta la ambasada sau consulat;

Autentificarea in Registrul Electoral pentru cetateni se va putea realiza altfel decat cu user si parola, si anume prin:

 • Token
 • Autentificare in 2 pasi
 • Inregistrare
 • Autentificare prin semnatura electronica (atat pentru institutii cat si pentru cetateni)

Pentru cetatenii cu domiciliul in strainatate care figureaza in sistem pe baza importurilor de la DGP (Directia Generala de Pasapoarte) trebuie sa se permita introducerea de informatii suplimentare din cererea primita din partea acestora. Vor fi folosite nomenclatoare la nivel de tara si de localitate pentru inregistrarea acestor cereri.

Pentru cetatenii cu resedinta in strainatate modulul trebuie sa permita cel putin urmatoarele functionalitati:

- Cetateanul sa poata completa o aplicatie electronica, prin care sa:

 • Fie preluate la nivel de Registru Electoral informatiile din aplicatie
 • Aiba acces la datele lui cu drepturi de vizualizare
 • Aiba posibilitatea de modificare a locului de resedinta, dar si posibilitatea de a adauga mai multe adrese de resedinta
 • Aiba posibilitatea de a atasa documente scanate

- Sa permita autentificarea dupa urmatoarele date:

 • CNP
 • Nume si prenume
 • Un set suplimentar de date de securitate

- Transmiterea unui e-mail de verificare si posibilitatea ulterioara de trimitere a unor mesaje personalizate catre oricare cetatean inscris si validat

- Posibilitate de preinregistrare domiciliu alegatori

- Posibilitate de gestionare locatii multiple pentru fiecare alegator. Interfata pentru alegator cu posibilitatea ca acesta sa-si aleaga locatia, sa o poata valida sau sa poata alege/introduce o alta adresa). Atat pentru cetatenii cu domiciliul cat si pentru cei cu resedinta in strainatate trebuie sa existe o functionalitate prin care acestia sa depuna o cerere doar online, in care sa precizeze orasul in care vor sa voteze, strict pentru organizarea sectiilor de vot cat mai corect. Aceasta cerere nu are impact asupra listelor permanente intocmite in tara.

- Dupa inregistrare modulul trebuie sa permitain interfata pentru utilizatorii AEP central realizarea unor heatmap-uri online pentru concentratiile de cetateni romani din diaspora la nivel de localitate si alocarea pe sectiile de votare potentiale stabilite de catre utilizatorii AEP a alegatorilor inregistrati in functie de distanta

Gestionarea formularelor (personalizarea tuturor formularelor, dar si introducerea unora noi) si a functionalitatilor de generare harti de concentratii, server de e-mail, gestionarea interna AEP a fluxului cererilor si a documentelor incarcate trebuie sa fie facuta printr-o interfata grafica de administrare.

Pentru toti utilizatorii inregistrati in sistem va exista un modul de notificari prin email prin care acestia vor primi informatii referitoare la scrutinul ce urmeaza sa aiba loc (newsletter).

 • Termene si conditii de participare la licitatie:

In privinta conditiilor de participare la licitatie, la capitolul capacitate financiara se mentioneaza ca media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani financiari incheiati a firmelor interesate trebuie sa fie de minim 3.545.650 euro.

In acelasi timp, ofertantul (grupul de operatori economici) va prezenta o lista a principalelor prestari de servicii din ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte prestarea de servicii similare in ultimii 3 ani. Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii impreuna) trebuie sa faca dovada detinerii experientei similare in ultimii trei ani prin prezentarea a maxim doua contracte de extindere/ dezvoltare/ actualizare de sisteme informatice, prin care acesta sa demonstreze ca a realizat urmatoarele:

 • a)realizare/actualizare/extindere sistem informatic integrat la nivelul unei unitati teritoriale de nivel 1 (conform standardului NUTSE UE), avand peste 3000 utilizatori autentificati care acceseaza simultan sistemul din peste 3000 de locatii si care a cuprins servicii de analiza, proiectare, dezvoltare software, testare, instalare.
 • b)realizare/actualizare/extindere sistem informatic la nivelul unei unitati teritoriale de nivel 1 (conform standardului NUTSE UE), prin intermediul caruia s-au prelucrat informatii cu caracter personal si in cadrul caruia s-a realizat procesare masiva de date (peste 18 milioane de inregistrari).

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 14 septembrie 2015. Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 15 septembrie 2015. Data limita de evaluare a ofertelor este 9 octombrie 2015.