STS a demarat licitatia pentru achizitia tabletelor si a suporturilor de sustinere a actelor de identitate care vor fi folosite in cadrul sistemului IT de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal, contract cu o valoare estimata cu TVA de 31 milioane de lei (peste 7,04 milioane euro). Preluarea datelor (doar a celor din zona MRZ - 'Machine Readable Zone') va fi asigurata prin utilizarea camerei video incorporata in tableta si a unei aplicatii dezvoltate de STS care permite captarea de informatii din imaginea preluata de pe actul de identitate, se arata in documentatia de atribuire din Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP).

Schita orientativa: tableta pentru citirea datelor de identificare ale alegatorilorFoto: STS
  • Nota autorului: Datele din zona MRZ sunt cele doua linii de cifre si litere din josul actului de identitate care contin informatii privind: tipul documentului, codul tarii emitente, numele si prenumele titularului, seria si numarul documentului, cetatenia, data nasterii, sexul, valabilitatea si codul numeric personal.
  • UPDATE (marti, 18:30) Nota din Caietul de Sarcini cu privire la schita tabletei si a suportului de documente: "In scopul exclusiv al unei bune intelegeri de catre ofertanti a prezentelor cerinte tehnice, in Anexa 1 la prezentul caiet de sarcini este prezentata o schita orientativa a ansamblului solutiei tehnice (tableta+suport) pentru tipul de tableta cu care s-a realizat dezvoltarea aplicatiei de preluare a datelor din MRZ de catre autoritatea contractanta. Evident, solutia tehnica ofertata poate fi diferita, functie de caracteristicile constructive si tehnice ale tabletei ofertate". (pag 8 din Caietul de sarcini - vezi documentul atasat)

Detalii din caietul de sarcini al acestei licitatii STS (vezi documentul atasat)

Obiectul achizitiei

"In conformitate cu prevederile art. 114 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, 'Autoritatea Electorala Permanenta, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicatii Speciale si al Institutului National de Statistica, asigura implementarea si gestionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal (SIMPV) pe baza datelor si informatiilor din Registrul electoral, Registrul sectiilor de votare si listele electorale complementare'.

In conformitate cu prevederile art. 115 din acelasi act normativ, 'Serviciul de Telecomunicatii Speciale asigura serviciile de telefonie speciala si de comunicatii de voce si date, necesare birourilor electorale, precum si functionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal'.

Obiectivele principale urmarite prin implementarea Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal sunt:

  • - informarea, la anumite intervale de timp, a opiniei publice cu privire la prezenta alegatorilor la urne;
  • - verificarea electronica a modului in care se exercita dreptul de vot al alegatorilor care se prezinta la urne, in scopul prevenirii votului ilegal (eliminarii voturilor multiple);
  • - introducerea, verificarea si transmiterea electronica a proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votarii.

In scopul realizarii obiectivelor mai sus mentionate, este necesara instalarea in fiecare sectie de votare a unui terminal informatic de tip tableta, deservit de un operator, care sa preia datele de identificare ale fiecarui alegator care se prezinta la urne, din actul de identitate al acestuia (carte/buletin de identitate sau pasaport) emis de autoritatile cu atributii in domeniu ale statului roman, date aflate in zona MRZ ('Machine Readable Zone') a actului de identitate.

Tableta deservita de operator este asadar elementul cheie al SIMPV, prin utilizarea acesteia, operatorul putand accesa aplicatiile disponibile in SIMPV care permit atingerea obiectivelor mai sus mentionate.

Preluarea datelor din zona MRZ a actelor de identitate va fi asigurata prin utilizarea camerei video incorporata in tableta si a unei aplicatii dezvoltate de Serviciul de Telecomunicatii Speciale care permite captarea de informatii din imaginea preluata de pe actul de identitate prin intermediul camerei video incorporata in tableta.

Atentie! Pentru preluarea datelor din MRZ, nu se accepta dispozitive active externe tabletei.

Aplicatia dezvoltata si implementata de Serviciul de Telecomunicatii Speciale ruleaza pe sistem de operare Android versiunea minim 4.2.

Aplicatia are nevoie de urmatoarele permisiuni:

CAMERA;

WRITE_EXTERNAL_STORAGE;

WAKE_LOCK;

USE_CREDENTIALS;

GET_ACCOUNTS;

MANAGE_ACCOUNTS;

AUTHENTICATE_ACCOUNTS;

INTERNET

Aplicatia dezvoltata de Serviciul de Telecomunicatii Speciale poate fi pusa la dispozitia oricarui operator economic interesat sa depuna oferta numai pe baza unui Acord de confidentialitate incheiat cu autoritatea contractanta in forma prevazuta in Formularul nr. 16 din Sectiunea III a documentatiei de atribuire.

Instalarea aplicatiei pe tableta se va face in baza unor credentiale, de la un URL propriu unde va fi publicata, in format .apk, de catre autoritatea contractanta. Credentialele necesare pentru descarcarea aplicatiei vor fi puse la dispozitia operatorului economic interesat dupa semnarea acordului de confidentialitate. Functionalitatile acestei aplicatii sunt limitate la preluarea datelor din MRZ si afisarea lor.

Instalarea aplicatiei pe tableta trebuie sa poata fi facuta in baza unei proceduri furnizata de ofertant, fara interventia acestuia. Dupa instalare, aplicatia are un modul propriu de autentificare, iar dupa autentificare trebuie sa fie posibil update-ul aplicatiei prin intermediul modulului de update din componenta acesteia. La momentul livrarii, tableta va avea preconfigurat in sistem doar lista APN-urilor pentru operatorii de telefonie mobila. Aceasta lista va fi furnizata de autoritatea contractanta ofertantului declarat castigator ulterior semnarii acordului-cadru.

Atentie! In situatia in care un ofertant depune oferta fara sa fi solicitat aplicatia dezvoltata de Serviciul de Telecomunicatii Speciale, acesta nu va putea invoca, in eventualitatea in care rezultatul testului este 'RESPINS', faptul ca nu a avut la dispozitie aplicatia.

In vederea preluarii doar a datelor din zona MRZ a actului de identitate si asigurarii confidentialitatii celorlalte date/informatii din actul de identitate (care nu se afla in zona MRZ), este necesara utilizarea pentru fiecare tableta folosita pentru preluarea datelor din zona MRZ a unui suport opac, care sa sustina tableta si actul de identitate in pozitia optima pentru fotografierea zonei MRZ, iar in acelasi timp sa acopere toata suprafata actului de identitate, mai putin zona MRZ".

  • STS vrea sa cumpere maxim 23.000 de tablete si 20.000 de suporturi pentru tablete si acte de identitate

"Prin urmare, avand in vedere cele de mai sus, pentru atingerea obiectivelor mai sus mentionate, autoritatea contractanta intentioneaza sa achizitioneze tablete si suporturi pentru tableta si actul de identitate, in cantitatile specificate mai jos:

- tabelete: minim 1000 de bucati si maxim 23.000 de bucati

- suporturi pentru tablete si acte de identitate: minim 1000 de bucati si maxim 20.000 de bucati".

Conform datelor publicate in 15 august in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), STS vrea sa incheie un acord cadru cu un singur agent economic pe o durata de 12 luni. Valoarea estimata fara TVA a contractului este de 25 milioane lei (31 milioane lei cu TVA). Contractul va fi finantat din fonduri bugetare.

In cadrul procedurii se vor atribui contracte subsecvente, insa fara reluarea competitiei in SEAP.

  • "Se estimeaza ca vor fi atribuite trei contracte subsecvente, astfel: primul la semnarea acordului-cadru, pentru furnizarea a 1.000 tablete si 1.000 suporturi, un al doilea contract (cel mai mare, in valoare estimata de 22.800.000 lei) in perioada ianuarie-februarie 2016 pentru furnizarea a 21.000 tablete si 18.000 suporturi, respectiv un al treilea contract in perioada iulie-august 2016, pentru furnizarea a 1.000 tablete si 1.000 suporturi", se arata in fisa de date a licitatiei.

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente in cadrul acestei licitatii este 21 septembrie 2015. Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 29 septembrie 2015. In aceeasi zi va avea loc si sedinta de deschidere a ofertelor.