Orice autoritate contractanta inregistrata in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) va avea obligatia, incepand cu anul 2016, sa plateasca anual, catre operatorul acestui sistem, un tarif de acces in cuantum de 800 de lei la care se adauga taxa pe valoare adaugata, potrivit unui proiect de Ordonanta de Urgenta. Masura vizeaza asigurarea unei parti din finantarea necesara pentru administrarea si operarea, de catre Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei (AADR), a sistemului electronic de achizitii publice, in conditiile in care AADR functioneaza in regim de autofinantare. Delia Popescu, sefa AADR, a precizat pentru HotNews.ro ca acest tarif a fost instituit initial prin Hotarare de Guvern in anul 2009, in cuantum de 1500 lei/an, ulterior acesta fiind 2500 lei/an. In 2010, acest tarif, de 2500 de lei/an, a fost abrogat printr-o alta Hotarare de Guvern.

 • "(1) Orice autoritate contractanta inregistrata in SEAP are obligatia, incepand cu anul 2016, sa plateasca anual operatorului SEAP un tarif de acces la facilitati electronice in cuantum de 800 lei, la care se adauga taxa pe valoare adaugata, potrivit legii. Facilitatile electronice reprezinta functionalitati tehnice de tipul servicii plus valoare pentru utilizatorii sistemului.
 • (2) Plata tarifului de acces in SEAP se efectueaza in baza deciziei titlu de creanta si a facturii anexate la aceasta emise de operatorul SEAP pana la data de 30 martie a anului pentru care se datoreaza tariful de acces, iar pentru autoritatile contractante care se inregistreaza in timpul anului, ulterior datei de 30 martie, decizia titlu de creanta si factura  se emit  in termen de 30 de zile de la data inregistrarii autoritatii contractante in sistem.
 • (3) Autoritatile contractante au obligatia achitarii tarifului de acces la facilitati electronice in maxim 30 de zile de la primirea deciziei titlu de creanta" (..)
 • (7) Pentru anul in curs nu se percepe tarif de acces la facilitati electronice", se arata in proiectul de Ordonanta de Urgenta, scos in dezbatere publica de Ministerul pentru Societatea Informationala (MSI) (vezi documentul atasat).

Detalii din Nota de Fundamentare: Veniturile estimate a se realiza ca urmare a modificarilor tarifare sunt in cuantum de aproximativ 5600 mii lei/an

Situatia actuala:

 • "Tinand cont de dezvoltarile permanente pe care Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) este absolut necesar a le realiza pentru a raspunde cat mai bine necesitatilor si modificarilor legislative din domeniul achizitiilor publice, este important ca operatorul SEAP - Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei, sa poata sa sustina toate aceste dezvoltari.
 • In conformitate cu HG 1132/2013 AADR 'poate realiza venituri din prestari de servicii, dupa cum urmeaza: 1) tarife aferente sistemelor informatice pe care le administreaza si le opereaza, incasate potrivit legii'.
 • Dezvoltarea si operarea SEAP pana la infiintarea AADR era sustinuta financiar de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului pentru Societatea Informationala. Aceasta implica, printre altele, cheltuieli privind extinderea sistemului, in conformitate cu legislatia invigoare, mentenanta sistemului informatic si a echipamentelor aferente, cheltuieli salariale pentru administrarea si operarea sistemului, cheltuieli cu utilitatile aferente functionarii sistemului. Avand invedere faptul ca ultima evaluare a costurilor aferente asigurarii serviciului de achizitii publice online invederea stabilirii tarifului de utilizare a fost realizata la nivelul anului 2006, in urma reevaluarii acestor costuri s-a ajuns la concluzia ca este necesara o reasezare a tarifelor orientate pe costurile actuale.
 • Tinand cont de dezvoltarile permanente pe care Sistemul Electronic de Achizitii Publice  SEAP este absolut necesar a le realiza pentru a raspunde cat mai bine necesitatilor si modificarilor legislative din domeniul achizitiilor publice, este important ca operatorul SEAP - Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei, sa poata sa sustina toate aceste dezvoltari.
 • Conform OUG 34/2006 art. 21 alin 2) 'Aplicarea procedurilor de atribuire prin utilizarea mijloacelor electronice se realizeaza prin intermediul SEAP' si alin 3) 'Guvernul are dreptul de a stabili prin hotarare obligatia anumitor autoritati contractante de a aplica procedurile de atribuire a unor contracte de achizitie publica numai prin utilizarea mijloacelor electronice.'
 • Facilitatile electronice disponibile in cadrul SEAP pentru autoritati contractante sunt urmatoarele: import automat de PAAP, anunturi pentru consultarea pietei, formulare electronice cu date structurate, compatibilizari tehnice cu statiile de lucru ale utilizatorilor, etc.
 • Tarifele propuse sunt orientate pe costuri fiind identificate tinanduse cont de analiza pe costuri generata de functionare, operarea si dezvoltarea SEAP.
 • Astfel costurile operationale minime de functionare, reprezentate de energie electrica, utilitati sunt estimate la o cota de 380 mii lei/an la care se adauga costurile aferente personalului ce intretine sistemul SEAP (personal callcenter, personal suport operational si personal tehnic - 16 persoane) in cuantum de aproximativ 880 mii lei (salarii si contributii aferente). Modificarile legislative permanente si necesitatea de a adapta permanent sistemul genereaza necesitatea dezvoltarilor anual; din estimarile anilor precedenti rezulta un necesar financiar pentru dezvoltari anuale in cuantum de aproximativ 3500 mii lei/an. La aceste cheltuieli se adauga cheltuielile aferente intretinerii hardware ce necesita atat operatiuni de intretinere periodica cat si schimbari totale de echipament, costurile estimate fiind in cuantum de 2000 mii lei/an. Cheltuielile aferente climatizarii, intretinerii acestora sunt in cuantum de aproximativ 40 mii lei/an. Total cheltuieli aferente intretinerii si operarii SEAP sunt in cuantum de aproximativ 6000 mii lei/an.
 • Veniturile estimate a se realiza ca urmare a modificarilor tarifare sunt in cuantum de aproximativ 5600 mii lei/an.
 • In acest sens, a fost initiata prezenta ordonanta, care are drept scop asigurarea unei parti din resursele financiare necesare pentru administrarea si operarea, de catre AADR, a sistemului electronic de achizitii publice, in conditiile in care AADR functioneaza in regim de autofinantare".

Delia Popescu, presedintele AADR: Reamintim ca SEAP este un sistem informatic ce aduce economii la bugetul public de peste 1 miliard de lei pentru fiecare 10% procent utilizare SEAP

Contactata de HotNews.ro, Delia Popescu, presedintele AADR, a oferit detalii despre acest tarif de acces in SEAP.

 • "Acest tarif a fost si inainte instituit prin HG nr. 370/2009 si era pentru semestrul II - 2009 in cuantum de 1500 lei/an, ulterior acesta fiind 2500 lei/an. HG 370 a fost modificat prin HG 167/2010 cand a fost abrogat.
 • Tariful propus spre aprobare este pentru autoritati contractante si reprezinta tarif pentru acces la facilitati electronice - inseamna servicii cu valoare adaugata ce completeaza sfera functionalitatilor  de baza oferite prin intermediul SEAP, exemplu: import prin servicii web de PAAP, anunturi pentru consultarea pietei, statistici/analize, compatibilizari tehnice cu statiile de lucru ale utilizatorilor, etc.
 • Reamintim ca SEAP este un sistem informatic ce aduce economii la bugetul public de peste 1 miliard de lei pentru fiecare 10% procent utilizare SEAP, conform raportului Curtii de Conturi a Romaniei. In acest context, corelat cu necesitatea de dezvoltare continua a SEAP, de faptul ca AADR este o institutie publica finantata integral din venituri proprii ce nu a primit fonduri din bugetul statului in momentul infiintarii sale, este vitala asigurarea resursei financiare necesara componentei invesitionale", a declarat pentru HotNews.ro Delia Popescu, presedintele AADR.

Vezi atasat si Nota de Fundamentare la proiectul de OUG