RCS&RDS ar putea sa-si dezvolte o retea de distributie de energie electrica numai dupa ce isi va racorda propria reteaua la retelele electrice de interes public prin care se preia sau injecteaza energie in Sistemul Energetic National (SEN), au explicat pentru HotNews.ro oficialii ANRE. Invocand prevederile UE, ANRE spune ca intr-o anumita zona, pentru o perioada limitata de timp, statul desemneaza un singur operator de distributie, care are prerogative exclusive (monopol natural), acordate de stat prin licenta si contractul de concesiune. Operatorul de distributie concesionar pentru zona Oradea este Electrica Distributie Transilvania Nord, iar RCS&RDS ar putea sa-si dezvolte propria retea de distributie potrivit avizelor tehnice de racordare emise de acest operator.

EnergieFoto: AGERPRES

RCS&RDS vrea sa-si dezvolte propria retea de distributie de energie electrica in doua zone din tara, printre care Oradea, dar solicitarea de a obtine licenta de distributie de energie electrica a fost respinsa de ANRE, autoritatea de reglementare, a declarat miercuri Valentin Popoviciu, vicepresedintele RCS&RDS.

  • "Suntem prezenti pe piata de furnizare de energie electrica. Folosim reteaua distribuitorului, cumparam energia en gros si o vindem catre clientii finali. Vrem sa fim detinatori de retea astfel incat sa putem sa controlam operational reteua, sa o dezvoltam noi si sa avem costurile noastre astfel incat sa dam un serviciu mai eficient consumatorului. Serviciul de distributie este o pondere de 35-40% din serviciul total si serviciul de distributie nu a evoluat intr-un anumit sens in timp si noi credem ca acolo este loc de eficientizare. Investitia este corelata cu posibilitatea de a face reteua de distributie. Daca vom obtine licenta vom investi sume semnificative", a spus oficialul RCS&RDS.

Pentru detalii citeste si: RCS&RDS vrea sa-si dezvolte propria retea de distributie de energie electrica, dar s-a lovit de refuzul ANRE/Valentin Popoviciu: Vom parcurge toti pasii legali pentru a obtine licenta

HotNews.ro a solicitat ANRE sa motiveze din punct de vedere legal de ce respinge acordarea unei licente de distributie electrica catre RCS&RDS si redam integral atat intrebarile cat si raspunsurile oferite de ANRE.

  • Intrebare HotNews.ro: Care este motivul pentru care ati refuzat operatorului eliberarea unei licente de distributie de energie electrica?

Raspunsul ANRE: "Potrivit art. 9 alin. (4) din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile ulterioare, procedura de acordare, modificare, suspendare si retragere a autorizatiilor si licentelor, termenele si conditiile de acordare se aproba prin ordin al presedintelui ANRE. In prezent, Regulamentul pentru acordarea licentelor si autorizatiilor in sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 12 / 2015, reprezinta procedura prevazuta de legea citata, in legatura cu acordarea (modificarea, suspendarea si retragerea) autorizatiilor si licentelor.

Printre documentele pe care solicitantul trebuie sa le detina si sa le prezinte la ANRE, in vederea acordarii unei licente pentru distributia energiei electrice se numara (conform art. 23 alin. (2) lit. g) din Regulament) si Certificatul de racordare, emis solicitantului de licenta de catre operatorul de retea, prin a carui retea electrica care sunt racordate la SEN instalatiile solicitantului unei astfel de licente. In 'Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public', aprobat prin Ordinul ANRE nr. 59/2013, cu modificarile ulterioare, este definit certificatul de racordare, ca 'documentul unic, emis de catre operatorul de retea pentru un loc de consum si/sau de producere, prin care se certifica indeplinirea conditiilor de racordare la retea, respectiv realizarea instalatiei de racordare, precum si a instalatiilor electrice ale utilizatorului, si prin care se stabilesc conditii tehnice de utilizare a retelei dupa punerea sub tensiune finala a instalatiei de utilizare'.

Or, si din cauza acestor conditionari, nu este posibil sa se acorde o licenta pentru distributia energiei electrice/prestarea serviciului de distributie a energiei electrice, inainte ca reteaua respectiva sa fie racordata la retelele electrice de interes public prin care se preia sau injecteaza energie in SEN.

  • Intrebare HotNews.ro: Este posibil potrivit legii, ca o companie, oricare ar fi ea, sa-si dezvolte propria retea de energie electrica separat de ceea ce exista in prezent, dar sa se supuna in acelasi timp reglementarilor de pret ale ANRE? Motivati va rog raspunsul

Raspunsul ANRE: "In conformitate cu art. 25 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile ulterioare:

(1) Detinatorul de licenta si clientul final au acces reglementat la retelele electrice de interes public. Accesul la retelele electrice de interes public reprezinta un serviciu obligatoriu, in conditii reglementate, pe care trebuie sa-l indeplineasca operatorul de transport si de sistem, precum si operatorul de distributie.

(2) Accesul la retea poate fi restrictionat numai daca racordarea afecteaza siguranta SEN, prin nerespectarea normelor tehnice si a standardelor de performanta prevazute in reglementarile tehnice in vigoare sau in cazul in care operatorul de transport ori de distributie nu dispune de capacitatile necesare. Refuzul trebuie motivat si justificat in mod corespunzator pe criterii obiective, din punct de vedere tehnic si economic, conform reglementarilor emise de autoritatea competenta.

(3) Disputele privind accesul la reteaua electrica se solutioneaza de autoritatea competenta prin emiterea unei decizii obligatorii pentru parti, in termen de doua luni de la primirea sesizarii sau plangerii.

In prezent operatorul economic RCS&RDS - fie in calitate de titular de licenta, fie in calitate de client (sau consumator) final - nu poate sa dezvolte propria retea de distributie de energie electrica fara a lua in considerare racordarea acesteia la alte retele, cu respectarea cadrului de reglementare aplicabil, reprezentat prin 'Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public', aprobat prin Ordinul ANRE nr. 59/2013, cu modificarile ulterioare".

  • Intrebare HotNews.ro: Care sunt principalele caracteristici ale pietei de distributie de energie electrica din Romania? Cine sunt jucatorii care isi impart aceasta piata?

Raspunsul ANRE: "Activitatile de prestare a serviciului de distributie a energiei electrice sunt reglementate, la nivelul Uniunii Europene prin intermediul Directivei 2009/72/CE a Parlamentului European si a consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comunce pentru piata interna a energiei electrice si de abrogare a Directivei 2003/54/CE.

Modul de desemnare al operatorilor de distributie este reglementat de art. 24 din directiva. Potrivit acestui articol, statele membre desemneaza, pentru o perioada de timp stabilita tinand seama de considerente de eficienta si echilibru economic, unul sau mai multi operatori de distributie. Potrivit definitiei de la art. 2 pct. 6 din aceast directiva, 'operator de distributie' inseamna orice persoana fizica sau juridica care raspunde de exploatarea, de intretinerea si, daca este necesar, de dezvoltarea sistemului de distributie intr-o anumita zona si, dupa caz, a interconexiunilor acestuia cu alte sisteme, precum si de asigurarea capacitatii pe termen lung a sistemului de a satisface un nivel rezonabil al cererii de distributie de energie electrica.

Atributiile operatorilor de distributie sunt prevazute la art. 25 din Directiva, cu referire explicita la zona de activitate a acestora, iar din prevederile citate in antecedenta rezulta in mod explicit ca intr-o anumita zona, pentru o perioada limitata de timp, statul desemneaza un singur operator de distributie.

Potrivit modelului de piata consacrat atat prin legislatia Uniunii Europene cat si prin cea nationala operatorii de distributie presteaza servicii publice reglementate, in zone definite si pe perioade stabilite, in baza prerogativelor exclusive (monopol natural), acordate de stat prin licenta si contractul de concesiune, cu scopul de a presta aceste servicii in conditii economice si de calitate pentru clientii finali, in timp ce activitati concurentiale sunt cele de producere, de comercializare si de furnizare de energie electrica pentru clientii finali.

Prevederile directivei sunt transpuse in cadrul legislativ din Romania prin Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de reglementarile subsecvente.

Astfel, ANRE acorda solicitantilor licenta pentru prestarea serviciului de distributie a energiei electrice daca acestia indeplinesc cerintele si conditiile prevazute de Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 si de Regulamentul pentru acordarea licentelor si autorizatiilor in sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 12/2015, aplicabile acestui tip de licenta. In cazul licentei de distributie, la art. 23 alin. (2) lit. i) din regulament se prevede necesitatea ca solicitantul licentei sa obtina acceptul operatorului de distributie concesionar, in cazul in care intentioneaza sa presteze serviciul de distributie intr-o zona concesionata unui alt operator de distributie.

Drepturile si obligatiile operatorului de distributie concesionar cu privire la acceptul de a permite altui detinator de retea sa presteze serviciul de distributie in zona sa de activitate sunt reglementate de art. 12 din conditiile generale asociate licentei detinute de operatorul de distributie concesionar, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 73/2014. Aceste prevederi au fost introduse in legislatia secundara pentu a fi respectat caracterul de monopol natural al serviciului de distributie, consacrat de prevederile art. 3 punctul 37 din lege ca fiind "situatia de piata in care serviciul de transport si serviciul de distributie a energiei electrice se asigura, fiecare in parte, de catre un singur operator economic pentru utilizatorii de pe un teritoriu delimitat".

Conform principiilor statuate de directiva Uniuii Europene, desemnarea operatorului de distributie pentru prestarea serviciului intr-o anumita zona si perioada de timp, se face prin acordarea licentei de catre ANRE si prin incheiarea unui contract de concesiune.

Cadrul general privind regimul juridic al contractelor de concesiune, procedurile pentru acordarea concesiunilor, precum si continutul-cadru al caietului de sarcini sunt elaborate de autoritatea contractanta - care este ministerul de resort - iar conditiile de acordare, mentinere, suspendare si retragere a concesiunii se stabilesc prin contractul de concesiune incheiat cu autoritatea contractanta (adica ministerul de resort) si aprobat in conformitate cu prevederile stabilite in lege.

Activitatea in domeniul distributiilor de gaze naturale si energie electrica sunt activitati care, potrivit legislatiei nationale actuale, se desfasoara in regim de monopol natural, cu obligatia asigurarii accesului nediscriminatoriu la retele pentru toti consumatorii, furnizorii si producatorii de energie electrica care solicita acest lucru, obligatii si drepturi stabilite, asa cum am mentionat, prin conditiile asociate licentelor de distributie emise de ANRE.

In prezent, operatorii de distributie concesionari din Romaniasunt Enel Distributie Muntenia, Enel Distributie Dobrogea, ENEL Distributie Banat, ENEL Distributie Muntenia Nord, E.ON Moldova Distributie, CEZ Distributie, Electrica Distributie Transilvania Nord, Electrica Distributie Transilvania Sud.

  • Intrebare HotNews.ro: Care este distribuitorul de energie electrica concesionar din zona Oradea, unde vrea RCS&RDS sa-si faca retea de distributie?

Raspunsul ANRE: Operatorul de distributie concesionar pentru zona Oradea este Electrica Distributie Transilvania Nord

  • Intrebare HotNews.ro: Ar putea RCS&RDS sa-si lege propria retea la cea a distribuitorului concesionar si apoi sa ceara licenta de distributie de la ANRE?

Raspunsul ANRE: "RCS&RDS ar putea sa-si dezvolte o retea de distributie potrivit avizelor tehnice de racordare (ATR) emise de operatorul de distributie concesionar.

  • Intrebare HotNews.ro: Distribuitorul concesionar are vreo obligatie de a permite accesul unor operatori care vor sa se lege la reteua lor cu propriile retele de distributie?

Raspunsul ANRE: "Asa cum mentionam la punctul 2 din raspunsul nostru anterior, potrivit art. 25 alin (1) din Legea nr. 123/2012, cu modificarile ulterioare, detinatorul de licenta si clientul final au acces reglementat la retelele electrice de interes public, iar accesul la retelele electrice de interes public reprezinta un serviciu obligatoriu, in conditii reglementate, pe care trebuie sa-l indeplineasca operatorul de transport si de sistem, precum si operatorul de distributie".

  • Tot mai multi operatori telecom din Romania vor sa vanda energie electrica

RCS&RDS, cel mai mare operator local de comunicatii prin cablu, controlat de oradeanul Zoltan Teszari, vinde in prezent energie electrica catre clientii companii, iar anul acesta, potrivit lui Valentin Popoviciu, va furniza energie electrica si catre clienti persoane fizice.

In afara de RCS&RDS, si Telekom si alte doua firme de comunicatii prin cablu, respectiv Digital Cable Systems si AKTA Telecom, ambele operand sub acelasi brand AKTA si avand o structura similara a actionariatului, vor sa devina furnizori alternativi de energie electrica.