Guvernul a aprobat miercuri proiectul de lege privind regimul infrastructurii fizice a retelelor de comunicatii electronice, care prevede unele masuri pentru reducerea costului instalarii acestor retele, nu insa si accesul gratuit al furnizorilor de retele de comunicatii electronice la imobilele proprietate publica a statului si a unitatilor teritorial-administrative, asa cum s-a propus in proiectul lansat in consultare publica anul trecut. "Accesul, indiferent de tipul proprietatii, se va face doar pe baza unui contract de acces, care va stabili conditiile si tarifele aferente. Tarifele maximale pentru acces pe proprietatea publica vor fi stabilite de ANCOM", a declarat Marius Bostan, ministrul Comunicatiilor.

Marius Bostan, ministrul ComunicatiilorFoto: AGERPRES
  • "Accesul, indiferent de tipul proprietatii, se va face doar pe baza unui contract de acces, care va stabili conditiile si tarifele aferente. Tarifele maximale pentru acces pe proprietatea publica (administrata de diverse entitati precum consilii locale, consilii judetene, autoritati centrale, regii autonome) vor fi stabilite de ANCOM. Aceasta prevedere va elimina una dintre practicile neunitare din acest moment", a declarat miercuri Marius Bostan, ministrul Comunicatiilor.

Acest proiect de lege a fost scos in dezbatere publica in toamna anului trecut de Ministerul Comunicatiilor, una dintre modificarile vizate fiind urmatoarea:

  • "Spre deosebire de Legea nr. 154/2012, proiectul de lege propune asigurarea accesului gratuit al furnizorilor de retele de comunicatii electronice la imobilele proprietate publica a statului si a unitatilor teritorial-administrative. Din perspectiva obiectului de reglementare al proiectului, consideram ca acordarea gratuita a accesului pe proprietatea publica constituie cea mai eficienta masura de incurajare a dezvoltarii si extinderii retelelor de comunicatii electronice, astfel incat Romania sa poata atinge obiectivele stabilite prin Agenda digitala".

Pentru detalii citeste si:Guvernul vrea sa asigure accesul gratuit al furnizorilor de retele de comunicatii electronice la imobilele aflate in proprietate publica a statului/Masura va reduce cu cel mult 13 milioane lei veniturile anuale ale bugetelor locale

Guvernul a adoptat astazi acest proiect de lege, care va merge mai departe in dezbatere in Parlament, insa fara prevederea accesului gratuit al furnizorilor de retele de comunicatii electronice la imobilele aflate in proprietate publica a statului.

  • Iata comunicatul transmis miercuri de Guvern:

"Guvernul a aprobat proiectul de lege privind regimul infrastructurii fizice a retelelor de comunicatii electronice, precum si unele masuri pentru reducerea costului instalarii retelelor de comunicatii electronice.

Masurile incluse in proiectul de lege au in vedere stimularea extinderii eficiente a retelelor de banda larga si dezvoltarea concurentei in domeniul comunicatiilor electronice, prin facilitarea accesului pe proprietati si a construirii retelelor de comunicatii electronice si infrastructurilor fizice asociate acestora. Aceste masuri urmaresc incurajarea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de comunicatii electronice si a infrastructurilor fizice existente.

Proiectul de lege transpune in legislatia nationala prevederile Directivei 2014/61/UE, privind masuri de reducere a costului instalarii retelelor de comunicatii electronice de mare viteza, acomodandu-se cu reglementarile europene deja transpuse in dreptul national si preluand dispozitiile Legii 154/2012 privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii electronice.

Una dintre noile prevederi vizeaza reglementarea dreptului de acces al furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice la infrastructura fizica detinuta de operatorii de retea.

Proiectul defineste operatorul de retea drept un operator economic autorizat sa furnizeze retele de comunicatii electronice, precum si operatorul economic care detine in proprietate, administrare sau concesiune o infrastructura fizica destinata instalarii de retele de comunicatii electronice, inclusiv iluminatul public, gaze naturale, energie termica si apa, evacuarea sau tratarea apei uzate si sistemele de canalizare sau de drenare.

De asemenea, este operator de retea si operatorul economic care detine in proprietate, administrare sau concesiune o infrastructura fizica de transport prin utilizarea careia se furnizeaza servicii de transport, ca, de exemplu, infrastructura fizica de transport a cailor ferate, drumurile, porturile si aeroporturile.

Proiectul de act normativ include o serie de criterii pentru stabilirea tarifelor de acces la infrastructura fizica, in scopul recuperarii costurilor suportate de catre operatorii de retea. Acestea vor fi bazate pe tarife de acces orientative, propuse de catre ANCOM, care sa fie avute in vedere la negocierea contractelor de acces la infrastructura fizica.

In vederea facilitarii exercitarii dreptului de acces la infrastructura fizica a operatorilor de retea, proiectul de lege prevede si dreptul furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice sa aiba acces la informatiile privind amplasarea, traseul, tipul si utilizarea actuala a infrastructurii fizice, inclusiv printr-un punct de informare unic, ce va fi organizat si gestionat de ANCOM, pana la 1 ianuarie 2017. Astfel se va oferi acces la informatii privind amplasarea, traseul, tipul si utilizarea actuala a infrastructurii fizice, precum si punctele de contact ale operatorilor de retea.

Pentru asigurarea transparentei, la solicitarea scrisa a furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice, operatorii de retea pun la dispozitia acestora prin intermediul unui punct de informare unic organizat de Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei, informatii privind lucrarile de inginerie civila proprii aflate in curs sau planificate, pentru care autorizatia de construire a fost acordata sau cererea de eliberare a autorizatiei de construire a fost depusa ori este prevazuta a fi depusa in urmatoarele 6 luni.

Proiectul de lege asigura continuitatea dispozitiilor aflate in vigoare (Legea 154/2012), in sensul ca mentine obligativitatea echiparii cu infrastructura fizica interioara pregatita pentru retele de mare viteza a tuturor cladirilor pentru care au fost depuse cereri de emitere a autorizatiei de construire, precum si pentru cladirile pentru care au fost depuse cereri de emitere a autorizatiei de construire pentru lucrari majore de renovare dupa data de 31 decembrie 2016.

Infrastructura fizica este definita drept orice element sau parte componenta a unei retele, precum si orice element necesar sustinerii acestora (cu exceptia retelelor de comunicatii electronice), care pot fi utilizate pentru instalarea unei retele de comunicatii electronice. In aceasta categorie intra canalele, conductele, tevile, camerele de tragere si de vizitare, cabinetele, structurile de sustinere a antenelor, turnurile, stalpii, pilonii si alte constructii ingineresti parte a retelei respective. Nu constituie infrastructura fizica cablurile, inclusiv fibra optica neechipata, precum si elementele utilizate pentru furnizarea apei destinate uzului uman".

Ce spune Marius Bostan, Ministrul Comunicatiilor, despre aprobarea acestui proiect:

"Aceasta lege va usura constructia de autostrazi digitale si ne va ajuta sa mentinem avansul tehnologic necesar dezvoltarii economice a tarii.

Romania este tara din UE cu peste 63% din totalul abonamentelor la internet fix cu viteze mai mari de 30mb/s, mai mult decat dublul mediei europene. Ne batem pentru primele locuri in toate topurile europene si mondiale privind vitezele pe care le atinge internetul in orasele Romaniei cu tari precum Coreea de Sud, Japonia, Taiwan si, mai nou, ne-am atras chiar invidia Statelor Unite.

Aceste viteze impresionante se ating in primul rand datorita unei retele moderne. Retelele de comunicatii din Romania sunt in cea mai parte de ultima generatie, investitiile operatorilor in modernizarea lor fiind masive si constante. Pentru a continua dezvoltarea lor, este nevoie si de sprijinul statului, prin emiterea unor reglementari, in concordanta cu reglementarile europene, care sa inlesneasca construirea de retele de comunicatii electronice si infrastructuri fizice asociate acestora.

Proiectul de lege adoptat astazi, stabileste reguli clare pe baza carora operatorii vor avea acces pe proprietatea publica sau privata pentru a construi sau intretine retelele de comunicatii electronice si elementele de infrastructura fizica asociate acestora, precum stalpi, piloni, conducte, canale. O astfel de lege exista si acum, din care actualul proiect preia o serie de prevederi, acesta fiind completat prin transpunerea in legislatia interna a prevederilor Directivei 2014/61/UE - Directiva pentru reducerea costului dezvoltarii retelelor de comunicatii de mare viteza. Vom avea astfel o lege completa, menita sa sustina si sa stimuleze in continuare dezvoltarea infrastructurilor necesare accesului la comunicatii electronice de secol XXI.

Accesul, indiferent de tipul proprietatii, se va face doar pe baza unui contract de acces, care va stabili conditiile si tarifele aferente.

Tarifele maximale pentru acces pe proprietatea publica (administrata de diverse entitati precum consilii locale, consilii judetene, autoritati centrale, regii autonome) vor fi stabilite de ANCOM. Aceasta prevedere va elimina una dintre practicile neunitare din acest moment.

Proiectul reglementeaza si obligatia operatorilor de retea de a acorda acces la infrastructura fizica pe care o detin (stalpi, piloni, conducte, canale, cai ferate, drumuri etc.) pe baza unor tarife orientative, acestia neputand refuza accesul decat din motive obiective si temeinic justificate.

Aceasta lege va usura accesul pe diverse tipuri de proprietati pentru cei care construiesc retelele de comunicatii si va duce dezvoltarea acestora mai ales in zonele in care este cea mai mare nevoie de ele: in mediul rural".

Precizarile facute de Autoritatea de Reglementare in Comunicatii (ANCOM), fata de acest proiect aprobat astazi de Guvern:

  • "Proiectul de lege aprobat astazi de Guvernul Romaniei clarifica si stabileste reguli clare pe baza carora operatorii vor avea acces pe proprietatea publica sau privata pentru a construi sau intretine retelele de comunicatii electronice si elementele de infrastructura fizica asociate acestora, precum stalpi, piloni, conducte, canale. O astfel de lege exista si acum, din care actualul proiect preia o serie de prevederi, dar acesta este completat prin transpunerea in legislatia interna a prevederilor Directivei 2014/61/UE - Directiva pentru reducerea costului dezvoltarii retelelor de comunicatii de mare viteza. Romania va avea astfel o lege completa, menita sa sustina si sa stimuleze in continuare dezvoltarea infrastructurilor necesare accesului la comunicatii electronice de secol XXI.
  • Aceasta lege va usura accesul pe diverse tipuri de proprietati pentru cei care construiesc retelele de comunicatii si va duce dezvoltarea acestora mai ales in zonele in care este cea mai mare nevoie de ele: in mediul rural. Sunt multe proiecte in curs de implementare care au drept obiectiv atingerea tintelor stabilite de Agenda Digitala, iar adoptarea acestei legi intr-un interval de timp minim este vitala pentru ca Romania sa poata atinge aceste tinte si cetatenii sa beneficieze de avantajele lumii digitale.
  • 'Vitezele impresionante de internet care se ating in Romania se datoreaza in primul rand unei retele moderne. Retelele de comunicatii din Romania sunt in cea mai parte de ultima generatie, investitiile operatorilor in modernizarea lor fiind masive si constante. Trebuie insa sa tinem cont de doua aspecte: unu - in general vitezele mari se ating in aglomerarile urbane si doi - evolutia tehnologica este ultra-rapida si noi trebuie sa tinem pasul cu ea. Pentru a continua dezvoltarea lor, este nevoie si de sprijinul statului, prin reglementari care sa inlesneasca accesul si construirea de retele de comunicatii electronice si infrastructuri fizice asociate acestora', a declarat presedintele ANCOM, Catalin Marinescu.

Iata, pe scurt, noutatile aduse de prevederile noii legi:

  • Accesul, indiferent de tipul proprietatii, se va face doar pe baza unui contract de acces, care va stabili conditiile si tarifele aferente.
  • Tarifele maximale pentru acces pe proprietatea publica (administrata de diverse entitati precum consilii locale, consilii judetene, autoritati centrale, regii autonome) vor fi stabilite de ANCOM. 
  • Proiectul reglementeaza si obligatia operatorilor de retea de a acorda acces la infrastructura fizica pe care o detin (stalpi, piloni, conducte, canale, cai ferate, drumuri etc.), acestia neputand refuza accesul decat din motive obiective si temeinic justificate.
  • Si pentru aceasta categorie, ANCOM va stabili tarife orientative pentru accesul la anumite categorii de infrastructura fizica, de care operatorii de retea vor trebui sa tina cont".