Ministerul Comunicatiilor a devenit client captiv al SIVECO si a adus un prejudiciu de peste 5,8 milioane lei bugetului de stat, prin incheierea defectuoasa in anul 2011 a unui contract de realizare a unei platforme IT de instruire in domeniul serviciilor electronice pentru functionarii publici, numita eAcademie, fapte pentru care exista indicii ca au fost savarsite cu incalcarea legii penale, se arata intr-un raport al Curtii de Conturi, obtinut de HotNews.ro. Ministerul nu a solicitat codul sursa al aplicatiei de eLearnig achizitionata, astfel ca pentru orice modificare ministerul trebuie sa se adreseze numai catre Siveco. In replica, Siveco sustine ca auditorii interpreteaza eronat aceasta achizitie, in conditiile in care ministerul nu a cumparat un soft dezvoltat la comanda, ci un drept de licenta pentru o aplicatie proprie pentru care detine drepturi de proprietate.

eAcademie, aplicatie SivecoFoto: Hotnews

Trei auditori publici externi in cadrul Curtii de Conturi au efectuat in perioada 12 ianuarie-15 aprilie 2016 un audit financiar al contului anual de executie a bugetului de stat pe anul 2015 al Ministerului Comunicatiilor si pentru Societatea Informationala (MCSI).

Auditorii au descoperit 'abateri de la legalitate si regularitate constatate, fapte pentru care exista indicii ca au fost savarsite cu incalcarea legii penale, situatii de nerespectare a principiilor de economicitate, eficienta si eficacitate in utilizarea fondurilor publice si in administrarea patromoniului public si privat al statului, in cadrul proiectului eAcademie pentru functionarii publici', se arata in raport.

Ce au constatat auditorii Curtii de Conturi cu privire la implementarea defectuoasa a proiectului eAcademie - detalii din raportul de audit:

 • Constatarea nr. 1:

MCSI a propus si solicitat spre finantare din fonduri europene nerambursabile proiectul eAcademie pentru functionarii publici cu incalcarea principiilor de economicitate, eficienta si eficacitate, cu consecinta prejudicierii bugetului de stat.

Desi acest proiect a fost asumat ca raspunzand unor necesitati ale ministerului si ale altor institutii ale statului, in fapt s-a constatat ca nu a raspuns in niciun fel necesitatilor, nu a fost implementat in termenul stabilit pentru a beneficia de finantarea nerambursabila si nu a fost fundamentat pe capacitatea reala de utilizarea sistemului de catre MCSI.

Din resursele financiare de cofinantare alocate de la bugetul de stat a fost finantat proiectul eAcademie pentru functionarii publici cu suma de 5.899.564,78 lei, fara ca MCSI sa utilizeze acest proiect in scopul in care a fost aprobat.

In fapt niciun functionar public al unei alte institutii publice decit MCSI nu a folosit platforma pentru a urma cursurile de instruire puse la dispozitie.

Valoarea prejudiciului adus bugetului de stat a fost estimata de echipa de audit la suma de 5.899.564,78 lei reprezentand valoarea platilor efectuate pentru realizarea proiectului din bugetul de stat (4.021.569,60 lei valoarea suportata din bugetul de stat pentru care nu s-a obtinut finantarea nerambursabila respectiv diferenta de 1.877.995,18 lei valoarea de cofinantare eligibila/neeligibila suportata din bugetul de stat).

Echipa de audit a estimat valoarea dobanzilor si penalitati de intarziere sau majorari de intarziere, dupa caz, aplicabile pentru veniturile bugetare, calculate pentru perioada in care s-a realizat prejudiciul, in suma 5.355.094 de lei (3.316.145 lei dobanzi si 2.038.949 lei penalitati).

Platforma eAcademie pentru functionarii publici nu a fost utilizata in perioada octombrie 2011 - prezent, dovada stand faptul ca doar 55 utilizatori din cadrul MCSI au urmat cursurile de instuire, desi a fost fundamentata pentru a fi utilizata de 66.000 utilizatori functionari publici din Romania.

 • Constatarea nr. 2:

"Comisia de receptie a Studiului de fezabilitate, studiu realizat pentru proiectul eAcademie pentru functionarii publici, nu a receptionat in integralitate livrabilele Contractului nr. 61/2008 si nu a receptionat calitativ livrabilele receptionate, cu consecinta indeplinirii defectuase a sarcinilor de serviciu stabilite prin Ordinul MCSI nr. 546/20.10.2008.

 • Constatarea nr. 3:

Necesarul de echipamente hardware si software pentru realizarea proiectului eAcademie pentru functionarii publici a fost supradimensionat cu consecinta prejudicierii bugetului de stat cu valoarea achizitilor realizate.

Supradimensionarea echipamentelor achizitionate a fost cauzata de modul defectuos de fundamentare a numarului de utilizatori preconizati si a numarului de cursuri estimate a se realiza in perioada de durabilitate a proiectului. Astfel, in mod eronat a fost stabilit un numar de 66.000 utilizatori drept functionari publici, prin asimilarea gresita a numarului total de functionari din administratia centrala si locala cu functionarii publici.

In fapt, la data realizarii proiectului, numarul functionarilor publici din Romania a fost de aproximativ 110.000 si pe cale de consecinta numarul de utilizatori stabiliti a fi cursati prin intermediul platformei eAcademie pentru functionarii publici trebuia sa fie de doar 11.000 functionari publici si nu de 66.000 asa cum eronat s-a stabilit.

Urmare acestui fapt s-a supradimensionat necesarul de echipamente hardware si software, cu consecinta alocarii de la bugetul de stat a unui buget majorat.

 • Constatarea nr. 4:

Organismul Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale a aprobat Cererea de finantare depusa de MCSI in baza unei evaluari insuficiente, cu consecinta prejudicierii bugetului de stat cu suma de 860.677,02 lei (valoare inclusiv TVA).

Prin emiterea OMCSI nr. 908/10.12.2009 OIPSI a aprobat realizarea proiectului eAcademie pentru functionarii publici la o valoare majorata nelegal cu suma de 860.677,02 lei (valoare inclusiv TVA), prin aprobarea unei achizitii de 275 sesiuni de instruire pentru o valoare de 3.089.044 lei, in conditiile in care pentru aceasta valoare trebuia aprobata achizitia a 355 sesiuni de instruire.

 • Constatarea nr. 5:

Contractul nr. 20/03.02.2011 incheiat de MCSI cu asocierea SC SIVECO Romania SA si SC Alfactor SRL, avand drept scop realizarea proiectului eAcademie pentru functionari publici nu a respectat intru totul prevederile din Caietul de sarcini respectiv Ordinul de aprobare a finantarii nr. 908/2009, cu consecinta nefurnizarii de catre prestator a unei produs care sa permita modificarea/transformarea ulterioara a acestuia fara acordul prestatorului.

Echipa de audit a constatat ca desi Ordinul MCSI nr. 908/10.12.2009 a prevazut ca drepturile de proprietate asupra bunurilor, drepturile de proprietate intelectuala sau de utilizare, dupa caz, cat si dreptul de autor asupra creatiilor rezultate din implementarea Proiectului, sunt drepturi depline ale Beneficiarului, in fapt Contractul nr. 20/03.02.2011 prevede exact contrariul si anume ca Achizitorul se obliga sa nu traduca, adapteze, altereze sau transforme in vreun fel produsele dezvoltate de Prestator in baza prezentului contract, sa nu reproduca rezultatele vreuneia dintre aceste operatiuni si sa nu realizeze nicio difuzare a produselor livrate-special dezvoltate..

MCSI nu a solicitat, respectiv furnizorul SC SIVECO SA nu a pus la dispozitia acestuia, codul sursa al aplicatiei informatice de eLaearning. Pe cale de consecinta MCSI a devenit un client captiv al furnizorului in sensul in care pentru orice modificare pe care doreste a o face aplicatiei de eLearning achizitionata, MCSI trebuie sa se adreseze numai furnizorului SC SIVECO SA.

 • Constatarea nr. 6:

De la data punerii in functiune a echipamentelor proiectului eAcademie pentru functionarii publici, sistemul a fost mentinut fara intrerupere in stare de functionare, conectat la sursele de alimentare cu energie electrica, in conditiile in care nu a fost folosit si nu a produs efectele scontate (indicatorii de rezultat).

Conducerea MCSI nu a dispus masuri pentru protejarea fondurilor publice impotriva pierderilor datorate risipei cu consumul de curent electric necesar functionarii echipamentelor proiectului.

Pe cale de consecinta, conducerea MCSI nu a dispuns masuri in vederea asigurarii administrarii fondurilor publice in mod economic, eficient si eficace.

Echipa de audit a estimat valoarea prejudiciului creat bugetului de stat cu cheltuiala cu energia electrica pentru functionarea sistemului, la suma de 325.116 lei.

 • Constatarea nr. 7:

In derularea Contractului nr. 20/03.02.2011 incheiat de MCSI cu asocierea SC SIVECO Romania SA si SC Alfactor SRL, avand drept scop realizarea proiectului eAcademie pentru functionari publici, suma de 213.900 lei nu a fost achitata.

Desi de la data exigibilitatii facturilor pana la aceasta data s-a implinit termenul de prescriptie prevazut de Codul civil, MCSI nu a procedat la anularea datoriei din evidenta contabila cu consecinta majorarii valorii arieratelor la nivelul MCSI si bugetului de stat.

 • Care au fost cauzele care au dus la aceasta situatie si cine sunt responsabilii

Echipa de audit a analizat si principalele cauze care au contribuit la aceasta situatie si persoanele care ar fi responsabile, astfel:

Cauza nr. 1:

 • - MCSI a solicitat paorbarea proiectului 'eAcademie pentru functionarii publici' fara a avea prevazut in HG-ul de infiintare dreptul legal de a organiza cursuri de perfectionare a functionarilor publici, mai exact fara a avea calitatea de furnizor de formare profesionala pentru functionarii publici.
 • - Prin modul in care a solicitat finantarea nerambursabila respectiv modul in care a prezentat desfasurarea activitatilor in cadrul proiectului, MCSI s-a angajat sa deruleze activitati de formare profesionala a functionarilor publici si nu doar sa realizeze o platforma informatica pe care sa o puna la dispozitia institutiilor publice din Romania.
 • - Singura institutie publica abilitate prin lege sa desfasoare activitati in domeniul formarii profesionale a functionarilor publici este Agentia Nationala a Functionarilor Publici, conform Legii nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si HG nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesionala a functionarilor publici.

Cauza nr. 2:

 • - MCSI a solicitat aprobarea finantarii nerambursabile a proiectului eAcademie pentru functionarii publici fara a dovedi in prealabil capacitatea reala de realizare a obiectivelor proiectului.
 • - MCSI a solicitat aprobarea finantarii nerambursabile in lipsa unui act normativ care sa oblige institutiile publice sa se instruiasca prin intermediul acestei platforme.
 • - MCSI nu a incheiat in prealabil acorduri cu institutiile publice prin care sa dovedeasca capacitatea reala de realizare a obiectivelor proiectului.

Persoanele raspunzatoare implicate in aprobarea deciziei de solicitare a finantarii nerambursabile au fost, in perioada 2008-2009:

 • - Borbely Karoly - ministru MCSI;
 • - Cimpeanu Toma-Dorin - Director General Directia Generala pentru Politici si Programe in Domeniul Societatii Informationale;
 • - Somodi Zoltan - Secretar de Stat;
 • - Gabriel Sandu - Ministru MCSI;
 • - Marius Fecioru - Secretar de stat;
 • - Andrei Savulescu - Director general, Directia Generala pentru Politici si Programe in Domeniul Societatii Informationale;

Cauza nr. 3:

Factorii decizionali din cadrul MCSI nu au intreprins masuri care sa duca la realizarea scopului pentru care a fost fundamentata si aprobata finantarea proiectului eAcademie pentru functionarii publici: instruirea functionarilor publici din administratia centrala si locala.

Nu au fost realizate actiuni de promovare respectiv de informare cu privire Ia existenta acestei platforme eAcademie pentru functionarii publici, in scopul determinarii institutiilor publice sa utilizeze platforma in cadrul programelor anuale de instruire a propriilor functionari publici.

Factorii decizionali din cadrul MCSI nu au dispus si nu au urmarit constituirea unui grup de lucru pentru a se asigura functionarea proiectului.

Persoanele raspunzatoare implicate in implementarea proiectului si asigurarea utilizarii in vederea atingerii indicatorilor de rezultat:

 • Valerian Vreme - ministru MCSI;
 • Serban Razvan Mustea - ministru MCSI;
 • Nica Dan - ministru MCSI;
 • Cotovelea Razvan Alexandru - ministru MCSI;
 • Marius Constantin Fecioru - Secretar de Stat delegat sa coordoneze activitatea DGPPDSI Ordinul MCSI 817/25.07.2011;
 • Ionica Bebe Viorel - Secretar de Stat delegat prin Ordinul nr. 674/04.09.2012;
 • Moldovan Iosif - Secretar de Stat delegat sa coordoneze activitatea DGPPDSI Ordinul MCSI 1041/10.11.2010;
 • Artopolescu Ovidiu-Petrisor -Secretar de Stat delegat sa coordoneze activitatea DGPPDSI Ordinul MCSI nr. 582/17.07.2012;
 • Anghelescu Horatiu-Silviu - Secretar de Stat;
 • Andrei Savulescu - Director general Directia pentru Politici si Programe in Domeniul Societatii Informationale;
 • Cozman Corina-Valeria Savulescu - Director general adjunct, Directia pentru Politici si Programe in Domeniul Societatii Informationale;
 • Elian Carmen - Director general adjunct, Directia pentru Politici si Programe in Domeniul Societatii Informationale;
 • Elian Carmen - Director general adjunct, Directia Generala pentru Societatea Informationala;
 • Elian Carmen - Director general, Directia Generala pentru Societatea Informationala;
 • Manescu Comeliu - Director general adjunct, Directia Generala pentru Societatea Informationala;
 • Teodoru Cosmin-Dorin - Director general adjunct, Directia Generala pentru Societatea Informationala.

Auditorii Curtii de Conturi semnalzeaza ca din 2011 si pana in prezent, nici un ministru sau imputernicit din Ministerul Comunicatiilor nu a luat masuri pentru rezolvarea acestei situatii. Ministrul Marius Bostan a fost singurul care a dispus masuri pentru rezolvarea acestei probleme, dar si numele lui se afla pe lista finala a persoanelor raspunzatoare pentru situatia cu proiectul eAcademie.

In ce se mentioneaza in raportul Curtii de Conturi:

 • "Din documentele puse la dispozitia echipei de audit s-a constatat ca in perioada 2011 -prezent, ministrii MCSI, secretarii de stat imputerniciti cu gestionarea acestui proiect respectiv directorii directiei de specialitate, nu au intreprins masuri care sa duca la realizarea scopului pentru care a fost finantat acest proiect. Nu au fost dispuse actiuni de promovare a aplicatiei respectiv de informare a institutiilor publice cu privire la existenta platformei eAcademie pentru functionarii publici, in scopul determinarii acestor instiutii sa utilizeze platforma in cadrul programelor anuale de instruire a propriilor functionari publici.
 • Asa cum rezulta din adresa nr. 1074/13.04.2016, in anul 2016 dl. Marius Bostan - ministru MCSI a dispus masuri pentru identificarea situatiei proiectului eAcademie pentru functionarii publici. (Anexa nr. 24 pag.) in data de 13.01.2016 au fost dispuse masuri pentru evaluarea tehnica a platformei, analizarea acesteia, contractarea furnizorului SIVECO pentru analizarea posibilitatilor de imbunatatire, continuarea discutiiilor de AEP, proiectarea unui model de diplima pentru cursanti etc.
 • Astfel, au fost emise 2 ordine OMCSI nr. 63/26.01.2016 prin care s-a dispus efectuarea unui audit asupra proiectului (audit in curs de finalizare) si OMCSI nr. 132/26.02.2016 prin care s-a dispus constituirea unui grup de lucru pentru operationalizarea, intre altele, a proiectului eAcademie pentru functionarii publici".

Cauza nr. 4:

OIPSI a aprobat proiectul eAcademie pentru functionarii publici in baza unei analize insuficient aprofundate a documentatiei prezentate de beneficiarul MCSI, cu privire la urmatoarele:

- evaluarea intentiei in corelatie cu capacitatea reala de realizare a proiectului;

- prevederea legala prin care MCSI putea organiza cursuri de perfectionare a functionarilor publici

- lipsa asigurarii rezonabile ca MCSI putea realiza obiectivele proiectului

- indicatorul de rezultat privind numarul de utilizatori in perioada de 5 ani, a fost eronat calculat si prezentat de MCSI

- riscul de suprapunere a proiectului cu alte proiecte similare depuse de institutii cu atributii privind instruirea functionarilor publici (platforma detinuta de ANFP)

Aprobarea data prin Ordinul MCSI nr. 908/10.12.2009 a creat premisele realizarii proiectului in conditii de neeconomicitate, neeficienta si neeficacitate cu consecinta prejudicierii bugetului de stat.

Persoanele raspunzatoare implicate in aprobarea deciziei de solicitare a finantarii nerambursabile, emiterea ordinului de finantare, au fost:

 • - Ionut Negrescu, Coordonator Activitate OIPSI
 • - Lidia Ene - Director de Monitorizare
 • - Daniela Oancea - Director Management Financiar si Control
 • - Adina Moga - Director Evaluare Selectie si Contractare
 • - Iulian Drenea - Ofiter Proiect

Recomandarile auditorilor publici externi ai Curtii de Conturi:

 • "Conducerea MCSI va dispune toate masurile legale care se impun si se va asigura in timp real ca pana la data implinirii termenului de 5 ani de durabilitate a proiectului (octombrie 2016), proiectul isi atinge indicatorii de rezultat in vederea obtinerii finantarii nerambursabila din FEDR.
 • Conducerea MCSI va intreprinde masurile legale pentru stabilirea intinderii prejudiciului si recuperarea acestuia, inclusiv dobanzilor si penalitatilor de intarziere sau majorari de intarziere, dupa caz, aplicabile pentru veniturile bugetare potrivit legii, de la persoanele vinovate".

Amintim ca Premierul Dacian Ciolos a anuntat saptamana trecuta remanierea ministrilor Adrian Curaj (Educatie), Marius Bostan (Comunicatii), Dan Costescu (Transporturi) si Dan Stoenescu (Romanii de pretutindeni). In locul acestora au venit Mircea Dumitru (Educatie), Sorin Buse (Transporturi), Maria Ligor (romanii de pretutindeni) si Dragos Tudorache, interimar la Comunicatii.

 • SIVECO: Ni se cere codul sursa al produselor si renuntarea la proprietatea intelectuala, dar niciun inspector de conturi nu cere aceste lucruri firmelor Microsoft, Oracle, SAP, IBM

HotNews.ro a solicitat un punct de vedere furnizorului IT Siveco in referitor la concluziile auditorilor Curtii de Conturi. Furnizorul sustine ca auditorii fac o confuzie intre notiunea de soft dezvoltat la comanda si softul pentru care exista drepturi de proprietate si pentru care 'este complet neuzual ca un cumparator sa obtina codul sursa al unei aplicatii informatice pentru care achita doar contravaloarea unor licente".

In acelasi timp, HotNews.ro a solicitat lamuriri si in legatura cu o postare publicata de seful Siveco Romania pe contul sau de Facebook in data de 27 mai, postare in care acesta spunea ca Ministerul Comunicatiilor a solicitat niste dezvoltari pe gratis la platforma eAcademie:

"Azi la servici am avut o zi interesanta. Doi ministri, doi secretari de stat si inca cativa demnitari ne-au cerut sa ajutam sute de mii de oameni. Dar gratis (...) Ministerul Societatii Informationale are de la noi platforma e-Academie pentru toti functionarii publici din Romania. Ministerul nu are bani de mentenanta dar are mare nevoie de niste dezvoltari. Echipa SIVECO se mobilizeaza, le va livra luni ce e nevoie. (..) Noua ne place cand facem lucruri importante, chiar daca sunt grele. Motto-ul firmei este 'Soft care conteaza'. Ce-mi place mie mai putin este cand nu stie nimeni de eforturile astea, cand nu le spune nimeni 'multumesc' colegilor mei care lucreaza in week-end-ul asta si in altele. Asa ca, pun de la mine, multumesc SIVECO Romania!", preciza Florin Ilia pe pagina sa de Facebook.

Redam mai jos precizarile Siveco Romania:

"Cazul semnalat de dv. porneste de la confuzia dintre cele doua optiuni importante la cumpararea de soft - soft dezvoltat la comanda, respectiv achizitia unui produs soft existent ('de pe raft').

In primul caz, clientul suporta integral costurile cu dezvoltarea si mentenanta produsului, si in schimb primeste drepturi depline de proprietate asupra acestuia.

In cazul al doilea, firma de soft suporta costurile investitiei, pe care apoi le distribuie intre clienti multipli, fiecare avand insa doar drepturi de utilizare.

Firmele romanesti de soft au aceleasi drepturi de a crea produse proprii si sunt protejate de lege in aceeasi masura cu firmele straine.

Cu toate acestea, de multe ori constatam ca, in timp ce licentele firmelor straine sunt tratate ca un lucru firesc, firmele romanesti nu pot invoca dreptul de a-si proteja proprietatea intelectuala. Firmei SIVECO i se cere codul sursa al produselor si renuntarea la proprietatea intelectuala, dar niciun inspector de conturi nu cere aceste lucruri firmelor Microsoft, Oracle, SAP, IBM.

In proiectul e-Academie noi am ofertat produsul nostru AeL - un Learning Management System (LMS) pe care l-am dezvoltat incepand cu anul 2000. La data proiectului e-Academie, AeL ajunsese la versiunea 5, era demult inregistrat la ORDA in multiple variante si avea milioane de utilizatori in Romania si alte tari din Europa, Asia si Africa.

Faptul ca raportul citat de dvs. interpreteaza eronat aceasta achizitie reiese si din pasajele pe care ni le-ati comunicat.

Astfel, se invoca o pretinsa nerespectare a caietului de sarcini desi acesta cere ca, in cadrul ofertei depuse, sa se includa o demonstratie a produsului ofertat. Acest lucru nu are niciun sens in cazul unei achizitii de servicii de dezvoltare a unui produs nou. Este absolut evident faptul ca se cere un produs existent.

Un alt exemplu - conform citatului reluat de dvs, Ordinul MCSI nr. 908/10.12.2009 permite explicit varianta transferului drepturilor de utilizare (adica exact cazul e-Academie) ceea ce contrazice afirmatia din raport ca nu s-ar fi respectat acest ordin.

Orice cumparator de software are de ales intre a cere o dezvoltare de la zero sau a achizitiona licente de utilizare a un produs existent. Alegerea se face in functie de natura proiectului si de ratiuni de eficienta economica. Costurile dezvoltarii sunt de obicei mult mai mari decat costurile de licentiere a unui produs existent.

Credem ca e foarte important ca inspectorii de conturi care analizeaza proiecte software sa beneficieze de formari prin care sa li se clarifice aspectele legale ale proprietatii intelectuale, modalitatile tipice de licentiere, caracteristicile serviciilor de dezvoltare software etc.

Chiar in cadrul discutiei din 29 mai, invocate de domnul Florin Ilia pe pagina de Facebook, reprezentantii SIVECO au solicitat MSI sa medieze o discutie intre industria de software din Romania si Curtea de conturi, tocmai in sensul acestor clarificari.

Pentru a raspunde punctual la intrebarile dvs:

Intrebare 1: Cum comentati concluziile raportului Curtii de Conturi referitoare la captivitatea in care se afla MCSI fara de aplicatia detinuta de Siveco? Va reprosati ceva?

Raspuns Siveco: Am explicat mai sus confuzia facuta in raportul Curtii de conturi. In ce priveste afirmatia ca cele 275 de cursuri nu ar fi fost incarcate (ci doar titlurile lor), acest lucru este imposibil tehnic in platforma AeL. Cursurile integrale, pregatite pentru utilizare, au fost incarcate in aplicatie din mai 2011, si au fost actualizate in perioada de mentenanta.

Intrebare 2: Intentionati sa faceti ceva pentru a rezolva problema cu eAcademie?

Raspuns Siveco: Dorim sa ne implicam in discutii de clarificare a proprietatii intelectuale, sau a oportunitatii de a cumpara produse existente fata de dezvoltari la comanda.

Intrebare 3: Cand a expirat mentenanta pentru eAcademie si ce ajutor gratuit ati acordat pana acum? La solicitarea caror ministri?

Raspuns Siveco: Mentenanta proiectului a expirat la 6.06.2012.

Intre serviciile prestate gratuit de echipa noastra in proiectul eAcademie mentionam:

- In perioada 2012-2014: Numeroase operari administrative ale sistemului (creare de conturi, asocieri de drepturi utilizatorilor, definire si planificare sesiuni de instruire), 4 sesiuni suplimentare (gratuite) de instruire utilizatori.

- Iunie 2011: Punerea la dispozitia MSI, cu titlu gratuit si pe durata nedeterminata a unui echipament de tip rack (cabinet de servere) si a unei unitati de aer conditionat.

- Octombrie 2013: Am livrat gratuit un router critic pentru accesarea platformei

- August 2014: Suport pentru configurarea serverelor dupa mutarea acestora in alt datacenter

- Decembrie 2014: Crearea de conturi suplimentare la cererea MSI

- Iulie 2015: Suport pentru integrarea platformei eAcademie cu portalul eRomania

- Mai 2016: modificari ale interfetei la solicitarea unor utilizatori ai platformei

Este semnificativ faptul ca aceasta discutie o avem despre un produs al carui cost de mentenanta pe 5 ani a fost ofertat la 25.500 euro (servicii care nici n-au mai fost contractate), in timp ce licitatii de 13,5 milioane de euro pentru suport tehnic al unui soft strain trec total neobservate.

In situatii critice noi ne-am asumat adesea, in mod voluntar, responsabilitatea de a oferi suport clientilor nostri din domenii strategice (educatie, agricultura, sanatate), in limite rezonabile.

Am facut acest lucru, chiar si in lipsa unui cadru comercial, intelegand faptul ca blocarea activitatii lor ar avea efect negativ asupra unui numar mare de oameni, in moment critice (desfasurarea examenelor nationale, plata subventiilor pentru fermieri, prestarea de servicii pentru sistemul de sanatate etc)".

Ulterior primirii acestor raspunsuri, HotNews.ro a transmis catre Siveco mai multe detalii din raportul Curtii de Conturi, care aratau ca auditorii Curtii stiau de faptul ca in cadrul proiectului s-a achizitionat un drept de licenta pentru o aplicatie tip Off-the-shelf.

"Cu toate acestea", sustin auditorii Curtii de Conturi, 'pentru a nu deveni un client captiv al furnizorului de solutie COTS, MCSI trebuia sa se asigure ca indiferent de solutia aleasa (dezvoltare software sau solutie COTS) urma sa obtina codul sursa al aplicatiei'.

Auditorii au si un punct de vedere de la Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei (AADR), care subliniaza ca:

 • 'cei ce deruleaza proiecte pe fonduri europene au obligatia sa achizitioneze dreptul de utilizare/licenta aupra aplicatiei software pe o durata cel putin egala cu perioada de sustenabilitate a proiectului conform Declaratiei de angajament semnata si depusa la proiect. Inexistenta codului sursa duce la imposibilitatea dezvoltarii respectivului sistem informatic: practic doar furnizorul solutiei mai poate face dezvoltarile respective. MCSI trebuia sa intreprinda toate demersurile necesare pentru obtinerea codului sursa pentru aplicatia dezvoltata pentru a-si asisura independenta ulterioara in efectuarea de eventuale dezvoltari software".

HotNews.ro a adresat noi intrebari catre Siveco legate de posibilitatea obtinerii codului sursa in achizitia de produse COTS si va prezentam precizarile furnizorului IT:

 • Intrebare 1. Spuneti ca solutia AEL era dezvoltata de Siveco de la 0 si ca aveti drept de proprietate. In aceste conditii, si in general in cazul oricarui soft COTS, este posibil ca beneficiarul sa obtina codul sursa al softului?

Raspuns Siveco: Nu, este complet neuzual ca un cumparator sa obtina codul sursa al unei aplicatii informatice pentru care achita doar contravaloarea unor licente. De exemplu, prin cumparare de licente Microsoft Office, utilizatorii au doar dreptul de a utiliza pachetul respectiv, nu primesc accesul la codul sau sursa.

 • Intrebare 2. In cazul in care un client (in speta MCSI) cumpara un drept de utilizare/licenta asupra unei aplicatii COTS (in speta AEL), respectivul client obtine automat codul sursa? Daca nu, ce trebuie sa faca pentru a obtine codul sursa astfel incat sa nu devina captiv?

Raspuns Siveco:Nu, prin cumpararea de licente, clientul NU obtine codul sursa, ci dreptul de utilizare a produsului.

Pentru a avea dreptul de proprietate asupra unui produs si respectiv accesul la codul sursa al acestuia, in loc de licente ale unui produs COTS, clientul poate sa cumpere servicii de dezvoltare, asumandu-si niste costuri semnificativ mai mari. Costurile dezvoltarii unui sistem complex sunt cu mult mai mari decat costurile de licentiere in vederea utilizarii. Si costurile mentenantei unui produs dezvoltat la cheie, fiind platite de un singur client, sunt mai ridicate decat costurile de mentenanta ale produselor COTS (suportate de toti clientii produsului).

Un exemplu: un client care are nevoie de o baza de date performanta poate plati (sa zicem) 5.000 de euro pentru a achizitiona licentele unui produs COTS, pentru dezvoltarea caruia s-au cheltuit multe zeci de milioane de euro. E drept ca, dupa plata celor 5.000 de euro s-ar putea interpreta ca ramane 'captiv' furnizorului respectiv - dar fiecare client trebuie sa faca analiza cost/beneficii."

 • Intrebare 3: In cazul proiectului eAcademie, MCSI a achizitionat dreptul de utilizare/licenta asupra aplicatiei AeL pe o durata cel putin egala cu perioada de sustenabilitate a proiectului? Care era durata de sustenabilitate a proiectului si pe ce perioada a cumparat MCSI dreptul de utilizare/licenta?

Raspuns Siveco: "Acest contract a fost derulat in cadrul unui proiect finantat prin POSCCE 3.2.3. Perioadele de sustenabilitate specifice proiectelor finantate din Fondul Social European sunt de obicei de 5 ani.

MSI a primit dreptul de utilizare perpetua a versiunii de AeL achizitionate, pentru un numar nelimitat de utilizatori. Aceasta este o facilitate deosebit de favorabila clientului si care, evident, acopera perioada de sustenabilitate".

 • HotNews.ro a semnalat inca din vara lui 2011 problemele cu implementarea platformei eAcademie

De subliniat faptul ca HotNews.ro a semnalat inca din vara anului 2011 ca Ministerul Comunicatiilor a finalizat platforma eAcademie fara sa aiba o situatie exacta a functionarilor dornici de instruire si nici un act normativ care sa oblige institutiile publice sa foloseasca platforma pe care cheltuise peste 1,4 milioane de euro.

Ulterior, in noiembrie 2011, HotNews.ro a scris si ca dupa ce a cheltuit acesti bani, Ministerul Comunicatiilor incearca sa creeze si cadrul legal care sa oblige institutiile publice sa asigure participarea angajatilor la cursuri online de e-Guvernare, exclusiv prin aceasta platforma. In acest sens, Ministerul a lansat in dezbatere publica pe site-ul propriu proiect de Hotarare de Guvern, dar actul normativ nu a mai fost adoptat.