EXCLUSIV 132 de proiecte si studii in valoare de peste 24 milioane de euro zac neutilizate in Ministerul Comunicatiilor - Curtea de Conturi

de Adrian Vasilache     HotNews.ro
Joi, 14 iulie 2016, 14:24 Economie | Telecom


Nicolae Vacaroiu, presedintele Curtii de Conturi
Foto: AGERPRES
 documente
(14 Iul 2016) Excel, 73KB
(14 Iul 2016) OpenOfficeSpreadsheet, 29KB
Ministerul Comunicatiilor detine 132 proiecte si studii in valoare de peste 107,6 milioane lei (peste 24 milioane euro) care nu au fost utilizate in scopul pentru care au fost realizate, in ciuda prevederilor unui ordin cu masuri dat in anul 2014 de ministrul Razvan Cotovelea, se arata in raportul Curtii de Conturi pe 2015 la acest minister, document obtinut de HotNews.ro. Contactat de HotNews.ro, fostul ministru al Comunicatiilor, Razvan Cotovelea, a spus ca in mandatul sau a facut un audit tehnic si la proiectul eAcademie si a dispus un ordin pentru operationalizarea acestei platforme IT care era neutilizata.

 • UPDATE (joi, 17:15) Ministerul Comunicatiilor a transmis catre HotNews.ro lista proiectelor transmise catre Curtea de Conturi (vezi documentul atasat), cu precizarea ca 'unele dintre aceste proiecte sunt inca folosite, altele au fost de-a lungul anilor in comodat, iar o mare parte se afla in depozitul MCSI, fiind nefolosite intrucat sunt depasite fizic. MCSI precizeaza ca o parte dintre aceste proiecte au fost reevaluate in ultimele sase luni si au fost postate pe site-ul ministerului, https://www.comunicatii.gov.ro/programe-si-proiecte/'.

Trei auditori publici externi in cadrul Curtii de Conturi au efectuat in perioada 12 ianuarie-15 aprilie 2016 un audit financiar al contului anual de executie a bugetului de stat pe anul 2015 al Ministerului Comunicatiilor si pentru Societatea Informationala (MCSI).

Una dintre constatarile echipei de audit vizeaza neutilizarea unor proiecte si studii in valoare de peste 107,6 milioane lei.

Iata ce se arata in Constatarea nr. 20 din Raportul Curtii de Conturi:


captura de ecran Raport al Curtii de Conturi
Foto: Hotnews
"Conducerea MCSI nu a urmarit si nu a dispus masuri pentru asigurarea ducerii la indeplinire a prevederilor Ordinului nr. 570/2014, cu consecinta imposibilitatii obtinerii unei imagini exacte si corecte asupra unui numar de 132 proiecte si studii in valoare de 107.658.409,58 lei, detinute de MCSI si neutilizate in scopul pentru care au fost realizate.

Grupul de lucru constituit in baza Ordinului nr. 53/28.01.2015 modificat de Ordinul nr. 400/23.07.2015 nu a dus la indeplinire sarcinile primite cu consecinta imposibilitatii identificarii proiectelor si stabilirii posibilitatilor de adaptare pentru a le da o utilitate viitoare.

Descrierea erorii/abaterii de la legalitate si regularitate:

In cadrul misiunii de audit au fost selecate spre auditare activitati ce privesc, printre altele, proiectele finantate din bugetul MCSI reflectate in situatiile financiare consolidate la nivelul MCSI. (Anexa nr. 8 pag. 750-827)

Fata de aceste proiecte s-a constatat ca la momentul actual gradul de utilizare este unul foarte redus. In acest sens au fost solicitate informatii cu privire la masurile dispuse de conducerea MCSI pentru asigurarea unui control intem/managerial care sa conduca protejarea fondurilor publice impotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei. (...)

Fata de aceste solicitari de informatii, au fost puse la dispozitia echipei de audit un numar de 4 ordine emise de ministru MCSI prin care se urmarea evaluarea proiectelor si studiilor identificate de echipa de audit, in vederea stabilirii gradului de utilizare a acestora in continuare si a masurilor necesare de valorificare in conditiile legii.

Obiectul celor 4 ordine il reprezentau un numar de 132 proiecte si studii in valoare de 107.658.409,58 lei.

Prin Ordinul MCSI nr. 570/26.09.2014 dl. Alexandru-Razvan Cotovelea-ministru a dispus constituirea unei comisii de evaluare a proiectelor si studiilor mentionate in anexele nr. 1 si nr. 2 la ordin, in vederea stabilirii gradului de utilizare a acestora in continuare si a masurilor necesare de valorificare in conditiile legii.

Componenta comisiei a fost stabilita astfel:

 • Bebe Viorel Ionica - Secretar de Stat - Presedinte;
 • Diana Marielissa Voicu - Secretar de Stat;
 • Adrian Kalapis - Secretar General;
 • Elian Carmen - Director general DGSI;
 • Mihaela Danet - Director general DGEAPJRU;
 • Comeliu Manescu - Director general adjunct DGSI;
 • Lucian Pricina - Director DRAC;
 • Romulus Dumitriu - Director Directia Agenda Digitala din cadrul DGSI;
 • Druga Victor - Consilier, Cabinet SS;
 • Mirela Tudose - Sef Serviciu Juridic

Comisia avea obligatia de a elabora un raport care trebuia sa contina urmatoarele
masuri:
 • - Analiza utilizarii in continuare a proiectelor care mai sunt necesare MCSI si unde este cazul propunei de modernizare a acestora;
 • - Disponibilizarea proiectelor care nu mai sunt necesare MCSI si transferul acestora catre institutiile aflate in coordonare/subordonare;
 • - Disponibilizarea proiectelor care nu mai sunt necesare MCSI si care nu au fost preluate de institutiile aflate in coordonare/subordonare si transferul acestora catre alte institutii interesate;
 • - Valorificarea/casarea proiectelor si studiilor care nu au putut fi transferate, in conditiile legii;
 • - Alte masuri pe care comisia le apreciaza ca necesare.

Prin Ordinul nr. 402/23.07.2015 (n.a cand ministru era Sorin Grindeanu) de modificare a Ordinului nr. 570/26.09.2014, a fost modificata componenta comisiei de evaluare a proiectelor si studiilor, astfel:

 • - Bebe Viorel Ionica - Secretar de Stat - Presedinte;
 • - Ionela Viorela Dobrica - Subsecretar de Stat;
 • - Adrian Kalapis - Secretar General;
 • - Mihaela Danet - Director general DGEAPJRU;
 • - Corneliu Manescu - Director general adjunct DGSI;
 • - Lucian Pricina - Director DRAC;
 • - Romulus Dumitriu - Director Directia Agenda Digitala din cadrul DGSI;
 • - Valentin Bugariu - Consilier, DGSI;
 • - Mirela Tudose - Sef Serviciu Juridic

Prin Ordinul nr. 58/28.01.2015 dl. Sorin Mihai Grindeanu - ministru a dispus urmatoarele:

 • "Avand in vedere necesitatea finalizarii activitatii comisiei de evaluare a proiectelor si studiilor mentionate in anexele 1-2 ale Ordinului nr. 570/2014 se constituie un grup tehnic de lucru pentru verificarea functionalitatii proiectelor si studiilor mentionate in anexele nr. 1-2 ale ordinului mentionat mai sus si elaborarea unui raport tehnic cu privire la functionalitate".

Membrii grupului tehnic de lucru au fost urmatorii:

 • Dumitriu Romulus - Director Directia Agenda Digitala - Presedinte;
 • Traian Ularu - Sef Serviciu Comunicatii MCSI;
 • Adrian Flesariu - Consilier pentru afaceri europene DGSI;
 • Dr. Ing. Mihai Dumitrache - expert cooptat - Cercetator INCDI -ICI Bucuresti;
 • Ene Gabriel - expert cooptat - Director tehnic adjunct - CERT-RO;
 • Sorin Iordache - expert cooptat, in baza contractului nr. 262/30.01.2014 si Act aditional nr. 262/12.12.2014.

Comisia nominalizata avea atributii in:

- verificarea proiectelor si studiilor sub aspectul functionalitatii si posibilitatii de upgrade pentru a putea fi folosite in continuare - termen 16.02.2015;
- va intocmi un raport tehnic ce va fi supus spre analiza CTE din MCSI - termen 20.02.2015;
- dupa avizarea raportului tehnic de catre CTE acesta va fi prezentat Comisiei numita prin Ordinul nr. 570/2014 care va decide asupra modului de valorificare a fiecarui proiect si studiu.
- Prin Ordinul nr. 400/23.07.2015 de modificare a Ordinului nr. 53/28.01.2015 a fost modificata componenta grupului tehnic de lucru, astfel:

 • - Dumitriu Romulus - Director, Directia Agenda Digitala - Presedinte;
 • - Traian Ularu - Sef Serviciu Comunicatii MCSI;
 • - Adrian Flesariu - Consilier pentru afaceri europene, DGSI;
 • - Dr. Ing. Mihai Dumitrache - expert cooptat - Cercetator INCDI -ICI Bucuresti;
 • - Ene Gabriel - expert cooptat - Director tehnic adjunct - CERT-RO;
 • - Sorin Iordache - expert cooptat in baza contractului nr. 50/06.03.2015.

Echipa de audit a constatat ca desi a fost dispusa constituirea comisiei, nu au fost realizate obietivele pentru care s-au emis ordinele de ministru.

S-a constatat de asemenea ca, conducerea MCSI nu a urmarit si nu dispus alte masuri pentru asigurarea ducerii la indeplinire a prevederilor Ordinului nr. 570/2014, cu consecinta imposibilitatii obtinerii unei imagini exacte si corecte a proiectelor detinute de MCSI si neutilizate in scopul pentru care au fost realizate.

Acest fapt a dus la imposibilitatea identificarii proiectelor si stabilirii posibilitatilor de adaptare pentru a le da o utilitate viitoare. (..)

Persoanele cu atributii in domeniul in care s-au constatat deficientele:
 • - Dumitriu Romulus - Director Directia Agenda Digitala - Presedinte;
 • - Traian Ularu - Sef Serviciu Comunicatii MCSI;
 • - Adrian Flesariu - Consilier pentru afaceri europene DGSI;
 • - Lidia Galii - Consilier DGSI;
 • - Dr. Ing. Mihai Dumitrache - expert cooptat - Cercetator INCDI -ICI Bucuresti;
 • - Ene Gabriel - expert cooptat - Director tehnic adjunct - CERT-RO;
 • - Sorin Iordache - expert cooptat.

Prin adresa nr. 1207/05.04.2016 respectiv nr. 1208/05.04.2016 au fost transmise Note de relatii persoanelor desemnate in ordinele de constituire a grupului de lucru respectiv comisiei de evaluare a proiectelor si studiilor mentionate.

Din raspunsurile primite s-a constatat in mod unitar ca nu au fost finalizate activitatile stabilite prin ordinele de constituire respectiv ca nu s-a intrunit grupul de lucru si comisia de evaluare.

Punctul de vedere al conducerii entitatii verificate (n.a MCSI) fata de problemele ramase in divergenta in urma procesului de conciliere si motivatia auditorilor publici externi pentru neinsusirea acestui punct de vedere:

Toate proiectele aflate in depozitul MCSI si neutilizate la aceasta ora vor fi analizate in cel mai scurt timp se va face o propunere catre CTE - MCSI.

In urma analizei Anexei nr. 2 a Ordinului nr. 570/2014, precum si avand in vedere dispozitia verbala din cadrul sedintei de consiliu a Domnului Ministru Marius Bostan Comisia a luat hotararea de a scana toate studiile si de a le publica pe situl MCSI.


Afirmatiile conducerii MCSI nu sunt de natura a modifica constatarea echipei de audit.

Recomandarile auditorilor publici externi:

 • - Conducerea MCSI va dispune masurile legale si va urmari realizarea obiectivelor stabilite prin Ordinul nr. 570/26.09.2014.
 • - Conducerea MCSI va dispune masurile legale pentru demararea procedurii cercetarii disciplinare fata de persoanele care nu au dus la indeplinire sarcinile de serviciu primite prin Ordinul nr. 570/26.09.2014, Ordinul nr. 402/23.07.2015 de modificare a Ordinului nr. 570/26.09.2014 respectiv Ordinul nr. 53/28.01.2015, Ordinul nr. 400/23.07.2015 de modificare a Ordinului nr. 53/28.01.2015".

Ce spune fostul ministru al Comunicatiilor, Razvan Cotovelea, despre neutilizarea acestor studii si despre problemele platformei eAcademie

Contactat de HotNews.ro, fostul ministru al Comunicatiilor, Razvan Cotovelea, a precizat urmatoarele:

 • "In mandatul meu, am facut un plan de remedii dupa ce am primit orice raport al autoritatii de audit pe fonduri UE sau de la Curtea de Conturi care este pe tot ministerul. In acel plan de rmedii un punct important pe care l-am luat in calcul au fost studiile si alte elemente de acest fel care au fost implementate in minister in 2010, 2011, 2012 si asa mai departe pentru ca astfel de studii puteau sa dureze 1 an sau 1 an si jumatate.
 • Si le-am spus: la momentul x cand s-a eliberat un studiu, trebuie sa avem o reactie. Il valorificam intr-un anumit fel, construim un proiect sau nu mai finantam un proiect pentru ca studiul ne arata ca este in dezavantajul ministerului sau administratiei.
 • Vreau sa spun ca acolo sunt 7-8 studii pe care le-a facut ministerul si despre care am zis pe fiecare in parte sa existe echipa si sa le valorifice intr-un fel. Acest proces dureaza in mod normal cateva luni, un an de zile.
 • Unele sutdii au fost valorificate, altele nu. Stiu ca unele erau finantate de minister conform legii pentru cele doua institute pe care ministerul le avea in coordonare - Institutul National de Cercetare si Dezvoltare in Informatica (ICI) si Institutul National de Studii si Cercetari pentru Comunicatii (INSCC). In fiecare an, in bugetul ministerului existau 10.000 euro, 20.000 euro, 30.000 de euro echivalentul in lei, bani pe care ministerul, prin aceste institute, comanda fel de fel de studii.
 • De exemplu, tin minte ca la un moment dat am refuzat si eu si dna Elan si dl Kalapis, niste studii pe care le facuse ICI pentru ca nu erau la un nivel calitativ destul de bun. In fiecare an erau 3-4-5 studii. Unele din ele erau insa utilizate.
 • Cateva dintre ele au contribuit la fundamentarea alocarilor financiare pentru Agenda Digitala, deci acelea au fost facute pe timpul lui Sorin Grindeanu si au fost apreciate de Comisia Europeana", a precizat fostul ministru al Comunicatiilor, Razvan Cotovelea.

Fostul Ministru Cotovelea, despre platforma eAcademie: Am facut un audit tehnic asupra proiectului, in urma caruia am emis un ordin cu responsabilitati clare


Revenind la fostul ministru Razvan Cotovelea, acesta a precizat ca a luat masuri in legatura cu platforma eAcademie.

 • "Am facut un audit tehnic asupra proiectului eAcademie, in urma caruia am emis un ordin cu responsabilitati clare. In raportul citat de dvoastra (n.a vezi aici) acest lucru nu este mentionat si ma voi duce la Curtea de Conturi sa cer explicatii.  Voi face cerere la Minister sa-mi faca o copie conform cu originalul dupa ordinul dat de mine, dupa care voi face o intampinare sa vad ce scrie in acel raport, punand la dispozitie Curtii de Conturi ordinul, daca nu-l are. Daca este asa, voi face apel, pentru ca nu e corect. Putea sa mentioneze atat - 'Cotovelea a dat ordin sa se faca, dar la data evaluarii noastre am observat ca nu se face', si totul ar fi fost in regula.
 • Era un bun pe care Ministerul l-a luat in proprietate in 2011, dar pe care nimeni nu-l utiliza. Si le-am zis ca va veni Curtea de Conturi si va intreba de acest proiect si le-am zis sa-l operationalizeze", a spus Cotovelea.

Se mai poate face ceva pentru ca Bruxelles-ul sa deconteze cele 5,8 milioane lei cheltuite de la bugetul de stat cu platforma eAcademie?

"Da, se poate, dar trebuie un efort sau trebuia continuat efortul printr-un parteneriat cu ANFP. Si eu am intrebat acelasi lucru la acel moment. Ce cauta MCSI sa faca treaba asta si mi s-a spus asa: La vremea aceea s-a mers pe ideea ca ANFP va face contentul, iar ministerul Comunicatiilor pentru ca are specialisti gestioneaza platforma - echipamentele, softul etc.", a spus Cotovelea.

HotNews.ro i-a semnalat ministrului Cotovelea ca ANFP nu era parte in acest proiect la momentul implementarii.


 • "Pai asta era problema. S-a mers pe discutii fara sa fie nimic semnat. Se putea face un protocol cu ANFP. In proiect nu se spune cine asigura continutul. Conform legii, indiferent de situatie, trebuia ca ANFP-ul sa-si dea cu parerea in legatura cu contentul. Deci o institutie cheie nu a fost luata in calcul la momentul in care a fost realizat proiectul. Eu as fi pus ANFP beneficiar alaturi de minister. Ce se poate face acum? Sa se duca ministrul sau secretarii de stat si sa discute cu ANFP si sa se decida daca poate fi facut un parteneriat cu ANFP-ul sa faca content si ministerul sa sustina platforma sau a doua solutie - ANFP-ul sa ceara ca platforma sa fie data pe inventar si sa implementeze ei. Si atunci se notifica Comisia Europeana, se da un HG prin care se muta platforma la ANFP si agentia se apuca sa o faca functionala. Nu putem sa obligam ANFP dar putem sa avem un parteneriat cu ei", a mai spus fostul ministru Razvan Cotovelea.

Contactat de HotNews.ro in legatura cu ce se arata in raportul Curtii de Conturi cu privire la proiectele si studiile neutilizate, ministrul Marius Bostan, remaniat recent de la Ministerul Comunicatiilor, a precizat:

 • "Exista o lista cu aceste studii, noi am publicat pe site o parte dintre ele, care erau mai noi si puteau fi folosite la ceva. Studiile sunt din anii 2000 incolo. Unele sunt vechi, foarte slabe, insa unele sunt interesante si le-am urcat pe site-ul ministerului la sectiunea studii", a spus Marius Bostan.

HotNews.ro a solicitat aceasta lista de la Ministerul Comunicatiilor si vom reveni cu detalii imediat ce o vom primi.
Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

5879 vizualizari

 • -11 (11 voturi)    
  ... (Joi, 14 iulie 2016, 14:34)

  rocknum [utilizator]

  Ce treaba are poza lu văcă? :)))
  • +12 (12 voturi)    
   E seful Curtii de Conturi (Joi, 14 iulie 2016, 15:00)

   Cataleya [utilizator] i-a raspuns lui rocknum

   ...
 • +9 (13 voturi)    
  curtea de conturi nu e DNA (Joi, 14 iulie 2016, 14:41)

  andreitr [utilizator]

  Cea mai retrogradă instituție după parlament curtea de conturi nereformată după vremea fesene. Uitați-vă numai cine o conduce...
  • +12 (14 voturi)    
   Necastigator (Joi, 14 iulie 2016, 14:57)

   Ion Popa [utilizator] i-a raspuns lui andreitr

   De ce e asa deranjant cand iti spune cineva ca minti si furi? Chiar daca nu e DNA.
   De ce va suparati atat pe Curtea de Conturi cand va trage de urechi?
   Foarte bine. S-o faca.
   • +11 (13 voturi)    
    Problema e ca.. (Joi, 14 iulie 2016, 15:03)

    Cataleya [utilizator] i-a raspuns lui Ion Popa

    Curtea de Conturi, (ca si Isarescu), de 25 de ani doar constata. Atat si nimic mai mult. Nu fac nicio presiune, nu urmaresc sub nicio forma imbunatatirea situatiei, nu iau nicio masura, nu expun problemele constatate opiniei publice in mod regulat si pare ca-i doare exact in dos de ceea ce se intampla.
    Nici nu e de mirare daca ne gandim cine conduce aceste institutii.
    • -7 (7 voturi)    
     Pupincurism dus la maxim.... (Joi, 14 iulie 2016, 15:19)

     newlook [utilizator] i-a raspuns lui Cataleya

     Pupincurism dus la maxim....

     Mai baiete, ai intors lumea cu dosul in sus. Inteleg ca esti d'asta, "born again", pupac de DNA, dar sa acuzi o institutie care isi face treaba cu exact greselile pe care le face alta institutie, e chiar penibil.
     Cat neuronas trebuie sa ai ca sa nu intelegi ca rolurile sunt exact astea: Curtea de conturi constata, DNA intervine si eventual trimite in judecata (actioneaza).
     In conditiile in care DNA acuza - atunci cand ii convine, bineinteles - pe baza articolelor din presa pe cineva si nu ia in seama ditamai rapoartele oficiale ale Curtii de Conturi, cine nu isi face treaba?
     • +6 (6 voturi)    
      Bla, bla bla.... (Joi, 14 iulie 2016, 15:44)

      Cataleya [utilizator] i-a raspuns lui newlook

      Pai tocmai aici e problema.
      Curtea de Conturi constata, DNA aduna probe iar judecatorii dau sentinte definitive in urma carora nu se intampla nimic.
      Nici Curtea de Conturi nu e interesata daca DNA a rezolvat ceva, nici DNA nu e interesata daca judecatorii isi fac treaba, nici judecatorii nu sunt interesati daca deciziile lor definitive sunt puse in aplicare.
      Gasesti in spatiul public toate datele necesare care confirma ca, din sutele de milioane sau chiar miliardele de de euro care ar fi trebuit recuperate de stat prin decizii judecatoresti definitive si irevocabile, doar 3-5% au fost recuperate de statul roman.
      De ce? Pt ca toate aceste institutii se limiteaza la a constata. Ne-am facut treaba, mai departe nu ne intereseaza.
      Daca n-ai inteles despre ce este vorba, nu e vina mea.
 • +14 (14 voturi)    
  O smecherie (Joi, 14 iulie 2016, 14:41)

  Frank777 [utilizator]

  Studiile de fezabilitate si proiecte fara finalitate sunt niste moduri smecheresti de a deturna niste bani catre firmele producatoare de studii si proiecte cu paraindarat.Sub pretextul generos al dezvoltarii si facerii de bine,administratori verosi fac tot felul de proiecte manifestand astfel un interes si o preocupare de fatada la adapostul caruia se fura bani.Mai rau este cand proiecte de fezabilitate facute la misto ca sa se fure banii ajung politici guvernamentale promovate de functionari idioti.Cum s-a intamplat in Portul Constanta cu un studiu de fezabilitate facut la misto a ajuns politica de stat in transporturi.
 • +5 (5 voturi)    
  Soft mult, prost si fara rost (Joi, 14 iulie 2016, 15:15)

  Ion Popa [utilizator]

  Draga MCSI si cu si fara eAcademie e tot la fel.Si cu si fara alte "softuri" grandioase si nefunctionale de numarat norii de pe cer si picaturile de ploaie e fix la fel.
  Decat sa plimbam banii prin offshore-uri aiurea pentru te miri ce softuri nascute din ideile crete ale unor minti netede, mai bine sa nu le mai avem deloc.
  Pe mine cetatean simplu, ma intereseaza scoala unde invata copilul meu, spitalul unde ma tratez si strada pe care umblu. Punct.
  In rest, ramaneti cu rusinea de a va bate joc de tara voastra si de voi insiva.
 • +4 (4 voturi)    
  Comment sters de user (Joi, 14 iulie 2016, 16:45)

  polonyca [anonim]

 • +1 (1 vot)    
  folos (Vineri, 15 iulie 2016, 9:55)

  Ilidia [utilizator]

  Majoritatea nici n-au fost facute ca sa fie folosite, au fost facute doar ca sa "plateasca" amicii politici...


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by