Serviciul Roman de Informatii (SRI), prin Unitatea Militara 0929 Bucuresti, a demarat o licitatie deschisa pentru implemenarea unui sistem IT al carui scop este 'dezvoltarea functiei de preventie, detectare si luare de masuri pentru reducerea redundantei platilor in zona publica, prevenirea fraudei si abuzurilor si cresterea eficientei in actul guvernamental", contract cu finantare UE, avand o valoare estimata fara TVA de peste 114,4 milioane lei (peste 25,5 milioane de euro), potrivit unui anunt publicat duminica in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP).

Sigla SRIFoto: SRI

licitatie SRI

licitatie SRI

Foto: Captura SEAP

Denumirea contractului licitat de SRI (nr anunt de participare 168752/17.07.2016) este: "Sistem informatic de integrare si valorificare operationala si analitica a volumelor mari de date, formare personal si interconectare retele LAN si SAN".

Potrivit datelor din caietul de sarcini (vezi documentul atasat), proiectul propus are ca scop:

"a) dezvoltarea functiei de preventie, detectare si luare de masuri pentru reducerea redundantei platilor in zona publica, prevenirea fraudei si abuzurilor si cresterea eficientei in actul guvernamental;

b) cresterea gradului de utilizare a serviciilor de eguvernare din prisma procesarii si interpretarii datelor;

prin modernizarea si eficientizarea activitatilor interne ale institutiilor cu atributii in prevenirea si combaterea fenomenelor de terorism, crima organizata, coruptie sau evaziune fiscala, denumite in continuare institutii publice beneficiare, precum si optimizarea cooperarii intre acestea, in efortul comun de identificare, cunoastere, documentare, prevenire si diminuare a situatiilor generatoare de fenomene de criminalitate organizata si evaziune fiscala la nivel national, precum si a faptelor asociate fenomenului de coruptie si de finantare a terorismului".

 • Conditii de participare

In privinta capacitatii financiare, ofertantilor interesati li se va solicita prezentarea mediei cifrei de afaceri globale in ultimii 3 ani, respectiv pentru anii 2013, 2014 si 2015 care sa fie cel putin egala cu valoarea estimata a lotului ofertat (lot 1- minim 113.667.755,84 lei, lot 2- minim 793.383,32 lei).

La capitolul capacitate tehnica, ofertantul va trebui sa faca dovada ca dispune de personal calificat pentru indeplinirea contractului, astfel:

 • LOTUL I Echipa de implementare a proiectului. Manager de proiect ¬ 1 persoana
 • LOTUL I - Echipa de implementare a proiectului. Expert Analist ¬ 1 persoana
 • LOTUL I - Echipa de implementare a proiectului. Arhitect sistem informatic ¬ 1 persoana
 • LOTUL I - Echipa de implementare a proiectului. Expert portal ¬ 1 persoana
 • LOTUL I - Echipa de implementare a proiectului. Expert in baze de date ¬ 1 persoana
 • LOTUL I - Echipa de implementare a proiectului. Expert servere de aplicatie ¬ 1 persoana
 • LOTUL I - Echipa de implementare a proiectului. Expert securitatea sistemului informatic ¬ 1 persoana
 • LOTUL I - Echipa de implementare a proiectului. Expert in testarea sistemului informatic ¬ 1 persoana
 • LOTUL I - Echipa de implementare a proiectului. Expert comunicatii ¬ 1 persoana
 • LOTUL I - Echipa de implementare a proiectului. Expert hardware- 1 persoana

Informatii privind asociatii

Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.

Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta, in conformitate cu prevederile art. 182 din Legea 98/2016.

Dovada implementarii unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent.

Criteriul de atribuire este 'pretul cel mai scazut'. Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 22 august 2016. Data limita de evaluare a ofertelor este 16 septembrie 2016. Termenul de finalizare este de 20 luni incepand de la data atribuirii contractului.