Arbitrul telecom (ANCOM) a adoptat luni planul de actiuni pentru anul 2017, una dintre cele mai importante actiuni fiind aplicarea efectiva a prevederilor noii legi a infrastructurii - Legea 159/2016, cu scopul de a reduce costurile instalarii retelelor de banda larga in Romania. Una din principalele masuri va fi aceea de a stabili tarifele maxime pentru exercitarea dreptului de acces pe proprietatea publica a retelelor de comunicatii electronice.

  • Legea regimului infrastructurii fizice a retelelor de comunicatii electronice nr. 159/2016

ANCOM a anuntat luni ca va continua si pe parcursul anului viitor realizarea inventarului national al retelelor publice de comunicatii electronice si al elementelor de infrastructura asociate acestora, va realiza un punct unic de informare cu privire la amplasarea, traseul, tipul si utilizarea actuala a infrastructurilor fizice, va stabili tarifele maxime pentru exercitarea dreptului de acces pe proprietatea publica, va evalua costurile infrastructurilor fizice in vederea stabilirii, pentru anumite tipuri din acestea, a unor tarife orientative de acces si, in colaborare cu MCSI si MDRAP, va elabora si publica normativele tehnice privind proiectarea si realizarea infrastructurilor fizice si ale retelelor de comunicatii electronice.

  • Reglementari privind serviciile de comunicatii electronice

Pentru a creste competitivitatea accesului la retelele de comunicatii, in 2017 ANCOM va revizui pietele relevante corespunzatoare serviciilor de transmisie in format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor publice de programe de televiziune si de radiodifuziune, va revizui tarifele serviciilor auxiliare de interconectare furnizate la un punct de interconectare si va stabili cerintele tehnice armonizate, asociate interconectarii bazate pe tehnologia IP, pentru furnizarea serviciului de terminare a apelurilor. De asemenea, pentru stimularea cererii de servicii, Autoritatea va evalua necesitatea si oportunitatea reducerii nivelului tarifelor de portare a numerelor.

  • Mai multe resurse de spectru radio pentru comunicatii electronice

Autoritatea va organiza o consultare publica privind alocarea de spectru radio suplimentar pentru comunicatii de banda larga in benzile de 450 MHz, 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz si 3,4 - 3,8 GHz, spectru capabil sa sustina dezvoltarea eficienta a retelelor in contextul avantului consumului de internet mobil.

In plus fata de organizarea unei noi licitatii privind acordarea unor multiplexuri nationale, regionale si locale de televiziune digitala terestra, in anul 2017 Autoritatea va verifica si obligatiile de acoperire specificate corespunzatoare licentelor prin intermediul carora s-au acordat multiplexurile nationale si regionale in licitatiile anterioare.

Anul viitor, Autoritatea va lansa o consultare publica privind radioamatorismul pentru situatii de urgenta, in urma careia va identifica principii generale si metode specifice pentru asigurarea suportului procedural de administrare a spectrului radio pentru a sustine activitatile de radioamatorism dedicate furnizarii de comunicatii in situatii de urgenta.

  • Reglementari privind serviciile postale

In ceea ce priveste piata serviciilor postale, Autoritatea are in plan mai multe proiecte care vizeaza accesul la reteaua postala publica a CNPR si conditiile de acces pentru furnizorii alternativi, dar si activitatea CNPR in calitatea sa de furnizor de serviciu universal.

  • Monitorizare si control

Printre campaniile de monitorizare si control pe care Autoritatea le va desfasura anul viitor se numara o campanie de determinare a acoperirii cu semnal de telefonie mobila a drumurilor nationale si judetene, o campanie de verificare a respectarii obligatiilor de catre operatorii care furnizeaza servicii de comunicatii electronice destinate publicului pentru care plata se face in avans, precum si o campanie de verificare a contractelor incheiate de furnizorii de servicii de comunicatii electronice cu utilizatorii finali.