Alexandru Petrescu, actualul ministru al Economiei, ar fi incasat in mod nelegal bonusuri in valoare de 236.864 de lei (peste 53.000 de euro) pe cand era director general al Postei Romane, se arata intr-un raport al Curtii de Conturi obtinut de HotNews.ro. Acordarea bonusurilor trimestriale si anuale nu s-a efectuat pe baza unor indicatori de performanta, incalcandu-se prevederile Ordonantei de Urgenta 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, sustin inspectorii Curtii de Conturi, care recomanda operatorului postal sa recupereze acest prejudiciu.

Alexandru Petrescu, directorul Postei RomaneFoto: Posta Romana
 • NOTA: Presupusul prejudiciu s-a intamplat in timpul mandatelor la Ministerul Comunicatiilor ale lui Razvan Cotovelea (25 februarie-16 decembrie 2014), Sorin Grindeanu (17 decembrie 2014-17 noiembrie 2015), Marius Raul Bostan (17 noiembrie 2015-5 iulie 2016) si Dragos Tudorache (5 iulie - 9 august 2016)
 • Reactia Postei Romane: Contactat de HotNews.ro in legatura cu aceste acuzatii, ministrul Alexandru Petrescu a precizat ca Posta Romana a transmis in urma cu o zi un punct de vedere, ca reactie la un articol EVZ.

  Astfel, "cu referire la bonusurile incasate de Alexandru Petrescu", Posta precizeaza ca "unul din principalele motive pentru care domnia sa a  incasat bonusuri de performanta a fost faptul ca, in 2014, Posta Romana a inregistrat, pentru prima data, profit dupa 5 ani de pierderi, in 2015 a inregistrat profit operational, iar pe parcursul anului 2016 a continuat mentinerea in parametrii de profit, conform estimarilor bugetare de la inceputul anului.

  Consiliul de Administratie aproba criteriile si indicatorii de performanta trimestriali si anuali propusi de Comitetul de Nominalizare si Remunerare constituit la nivelul CA-ului, indicatori a caror realizare permite acordarea bonusurilor trimestriale si anuale, cu respectarea limitelor stabilite de AGA. Continutul acestor indicatori este o expresie a obiectivelor companiei pe durata mandatului, precum si a specificului activitatii sale si a prioritatilor de dezvoltare, de la o perioada la alta. Ei pot fi modificati de catre Consiliul de Administratie si/sau la solicitarea actionarilor, in functie de diversi factori. Indicatorii sunt exprimati cantitativ si/sau calitativ, permitand o evaluare clara si obiectiva a realizarii lor (ex.:nivel profit brut, nivel venituri totale, nivel maxim plati restante, etc.)

  Mai mult, in 2016, Corpul de Control al ministrului Delia Popescu (MCSI) a intocmit un raport care valideaza faptul ca bonusurile au fost acordate doar Directorului General al Companiei, in conditii de legalitate, in conformitate cu Contractul de Mandat al Directorului General, subliniindu-se ca au fost indepliniti toti indicatorii de performanta solicitati in momentul acordarii acestor bonusuri".
 • UPDATE (marti, 20:30) Biroul de presa al Ministerului Economiei a transmis marti seara, in numele ministrului Alexandru Petrescu, mai multe precizari in care respinge rezultatele echipei de control a Curtii de Conturi si sustine ca aspectele referitoare la bonusuri ar fi bazate "pe un raport al Curtii de Conturi nefinalizat, aflat in procedura de mediere. Raportul intocmit de Curtea de Conturi a fost contestat nu doar pe acest aspect ci pe mai multe paliere, care dovedesc prezentarea unor situatii vadit eronate". (vedeti in articol precizarile suplimentare)
 • Captura de ecran din raportul Curtii de Conturi
  Foto: Hotnews
  Nota HotNews.ro: Referitor la afirmatia Ministerului Economiei potrivit careia aspectele semnalate ar fi bazate "pe un raport al Curtii de Conturi nefinalizat, aflat in procedura de mediere" facem precizarea ca in ultima pagina a documentului se precizeaza urmatoarele:
  'Prezentul raport de control, care contine impreuna cu anexele sale un numar de 4790 pagini, a fost intocmit in 2 exemplare si a fost inregistrat sub nr. 101/153 din data de 16.01.2017, la entitatea controlata si la nr. 140 in registrul unic de control'. (...) Impotriva prezentului raport de control pot fi formulate obiectii de catre conducatorul entitatii in termen de 15 zile calendaristice de la data inregistrarii actului la entitatea verificata sau de la data confirmarii de primire a acestuia." (vezi captura de ecran atasata).

  Raportul Curtii de Conturi obtinut de HotNews.ro are de asemenea integrate si raspunsurile primite de la cei care ar fi raspunzatori de prejudiciile aduse Postei Romane, raspunsuri care au fost prezentate in acest articol.

Ce sustin inspectorii Curtii de Conturi:

"Din verificarile efectuate in baza documentelor puse la dispozitia echipei de audit s-a constatat ca au fost aprobate si platite unele bonusuri directorului general al companiei in anul 2014 si in anul 2015, astfel:

- suma neta de 49.428 lei - bonusuri trimestriale aferente anului 2014;

- suma neta de 63.448 lei - bonusuri trimestriale aferente anului 2015;

- suma neta de 55.532 lei - bonus anual 2014;

- suma neta de 68.456 lei - bonus anual 2015.

1. Bonusuri trimestriale

Inspectorii Curtii de Conturi arata ca Alexandru Petrescu a fost numit director general al Postei in data de 10 iunie 2014, iar in 18 septembrie 2014 acesta a incheiat un contract de mandat cu durata initiala de 12 luni.

La art. 4.1.2 din contractul de mandat al directorului general se specifica faptul ca acesta beneficiaza de un bonus trimestrial egal cu suma reprezentand contravaloarea neta a 3 remuneratii lunare ce se va plati (..) doar in cazul in care vor fi indeplinite obiectivele si criteriile de performanta trimestriale stabilite in anexa nr. 1 la contract. De asemenea, la art. 4.2.17 si 4.2.18 se precizeaza ca directorul general va elabora si prezenta Consiliului de Administratie in termen de 90 de zile un Plan de management pentru atingerea obiectivelor stabilite in contractul de mandat si ca daca acesta nu cuprinde masuri pentru realizarea obiectivelor si rezultatelor prognozate care sa asigure evaluarea indicatorilor de performanta cuprinsi in anexele contractului, Consiliul de Administratie poate solicita completarea sau revizuirea acestuia.

Potrivit prevederilor art. 36, alin. (1) si (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, prin contractul de mandat trebuiau stabilite obiectivele, criteriile si indicatorii de performanta astfel incat sa se poata determina o evaluare clara si obiectiva a performantei. In contractele de mandat incheiate de companie cu directorul general nu au fost precizate toate elementele necesare in vederea acordarii unei forme de remunerare pe baza indicatorilor de performanta, asa cum aceasta este definita la art. 38, alin (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Desi prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor Companiei Nationale Posta Romana cu nr. 32/04.09.2014 (..) se mentioneaza faptul ca se va completa prin act aditional contractul de mandat al directorului general, cu indicatori de performanta, acesta nu a fost completat cu indicatori de performanta trimestriali.

Pentru obiectvele si criteriile de performanta trimestriale definite in Anexa nr. 1 la contractul de mandat (..) nu s-a stabilit nivelul de realizat la finele fiecarei perioade pentru care bonusul trimestrial a fost acordat. Au fost detaliate livrabilile corespunzatoare ce trebuie intocmite de directorul general fara ca acestea sa prezinte, in expresie cantitativa si valorica, rezultatele companiei pe care mandatarul se angajeaza sa le obtina.

Nu au fost definite in contractul de mandat (..) sau in actele aditionale aferente acestuia rezultatele asteptate si valorile exprese ale indicatorilor de performanta la finele fiecarui trimestru in vederea demonstrarii progreselor in derularea activitatii specifice si evaluarii atingerii tintelor propuse. Rezultatele asteptate, respectiv tintele care sa fie atinse la finalul trimestrului IV 2015 in vederea acordarii bonusului trimestrial, au fost stabilite in 2016.

Cateva exemple de obiective inscrise in contractul de mandat, pentru care nu au fost stabiliti indicatori de performanta

 • Renegocierea Actului aditional nr. 104/1026/22.05.2014 la Contractul Colectiv de Munca 2008-2018, incheiat cu Sindicatul Lucratorilor Postali din Romania reprezinta obiectiv si criteriu de performanta inscris in contractul de mandat nr. 100/80/18.09.2014 pentru trimestrele III si IV ale anului 2014, neexistand definite in expresie valorica rezultate pe care mandatarul se angajeaza sa le obtina la finele fiecarei perioade de referinta, respectiv impactul economic asteptat al acestei renegocieri asupra cheltuielilor cu salariile.
 • De asemenea, continuarea demersurilor de realizare cu succes a procesului de privatizare reprezinta obiectiv si criteriu de performanta inscris in contractul de mandat nr. 100/80/18.09.2014 pentru trimestrul III al anului 2014. Nici pentru acest obiectiv si criteriu de performanta nu au fost definite rezultatele pe care mandatarul se angajeaza sa le obtina.
 • Finalizarea etapei procesului de privatizare reprezinta obiectiv si criteriu de performanta inscris in contractul de mandat nr. 100/80/2014 pentru trimestrul IV al anului 2014 si pentru trimestrele I si II 2015. Desi potrivit planului de administrare la capitolul Rezultate prognozate ale realizarii obiectivelor este mentionata finalizarea cu succes a privatizarii prin atragerea unui investitor strategic in actionariatul CNPR, termenul estimat fiind 2015, prin contractul de mandat nr. 100/80/18.09.2014 a fost considerat obiectiv si criteriu de performanta finalizarea etapei procesului de privatizare fara a fi formulate rezultatele pe care mandatarul se angajeaza sa le obtina. Chiar daca procesul de privatizare nu a fost finalizat in anul 2015, obiectivul detaliat prin contractul de mandat nr. 100/80/18.09.2014 a fost considerat realizat. (...)

Indeplinirea unor obiective si criteriilor trimestriale de performanta nu poate fi argumentata in lipsa stabilirii unor indicatori pentru fiecare obiectiv care sa permita determinarea performantei conform art. 36, alin. (1) si (3) din OUG nr. 109/2011. Inexistenta unor referinte de la care se va efectua masuratoarea si a rezultatului scontat fac imposibila masurarea unei performante nepermitand o evaluare clara si obiectiva a realizarii acesteia, bonusurile acordate nereprezentand in aceste conditii o forma de remunerare pe baza indicatorilor de performanta, asa cum se prevede la art. 38, alin. (2) din OUG nr. 109/2011. (...)

II. Bonusuri anuale

Prin statele de plata aferente lunilor iunie 2015, septembrie 2015 si iulie 2016 a fost achitata directorului general cu titlu de bonus anual suma neta de 55.532 lei pentru anul 2014 si suma neta de 68.456 lei pentru anul 2015.

La art. 4.1.3 din contractul de mandat al directorului general nr. 100/80/18.09.2014 se specifica faptul ca, acesta beneficiaza de un bonus anual egal cu suma totala anuala la care are dreptul directorul general cu titlu de remuneratie lunara neta, suma ce se va plati in termen de 20 de zile de la data aprobarii de catre Adunarea Generala a Actionarilor a situatiilor financiare anuale corespunzatoare anului precedent, doar in cazul in care vor fi indeplinite obiectivele si criteriile de performanta anuale, astfel cum acestea sunt stabilite in Anexa nr. 2 la contract.

Contrar prevederilor 4.1.3, in anexa 2 a contractului nr. 100/80/18.09.2014 se precizeaza insa, ca plata bonusului anual se va efectua obligatoriu si in cazul in care nu se incheie un act aditional prin care sa fie stabilite obiectivele si criteriile anuale de performanta, din culpa exclusiva a companiei.

De asemenea, la art. 4.2.17 si 4.2.18 se precizeaza ca directorul general va elabora si prezenta Consiliului de Administratie in termen de 90 de zile un Plan de management pentru atingerea obiectivelor stabilite in contractul de mandat si ca daca aceste nu cuprinde masuri pentru realizarea obiectivelor si rezultatelor prognozate care sa asigure evaluarea indicatorilor de performanta cuprinsi in anexele contractului Consiliul de Administratie poate solicita completarea sau revizuirea acestuia.

Prin actul aditional nr. 2 la contractul de mandat al directorului general nu s-au stabilit rezultatele companiei pe care mandatarul se angajeaza sa le obtina la 31.12.2014 in ceea ce priveste cresterea calitatii serviciilor postale si progresul in implementarea proiectelor strategice nefiind stabilita pentru acesti indicatori de performanta nivelul de realizat.

In lipsa definirii prin contractul de mandat a nivelului de realizat pentru acesti indicatori de performanta, respectiv cresterea calitatii serviciilor postale si progresul in implementarea proiectelor strategice, Comitetul de Nominalizare si Remunerare, prin decizia cu nr. 1/03.06.2015 a confirmat indeplinirea obiectivelor si criteriilor aferente anului 2014 fiind de acord cu plata integrala a bonusului anual, fara a realiza o evaluare clara si obiectiva a gradului de indeplinire a obiectivelor si criteriilor aferente anului 2014, fara a stabili referinta de la care a efectuat masuratoarea si modalitatea de masurare a acestora.

Indeplinirea obiectivelor si criteriilor trimestriale prevazute in anexa nr. 1 la contractul de mandat al directorului general nu poate fi argumentata in lipsa indicatorilor stabiliti pentru fiecare obiectiv care sa permita determinarea performantei. Inexistenta unei referinte de la care se va efectua masuratoarea si a rezultatului scontat fac imposibila masurarea unei performante nepermitand o evaluare clara si obiectiva a realizarii acesteia, bonusurile acordate nereprezentand in aceste conditii o forma de remunerare pe baza indicatorilor de performanta.

Prin statul de plata aferent lunii septembrie 2015, a fost achitat bonusul anual pentru perioada 01.01.2015-20.07.2015. La baza acordarii sumei nete de 54.370 lei s-a aflat Acordul de incetare a contractului de mandat nr. 100/80/18.09.2014, incheiat in data de 25.08.2015 (..) aprobat de presedintele Consiliului de Administratie si nota de calcul a compartimentului resurse umane. In considerarea prevederilor art. 4.1.3 si a celor din Anexa nr. 2 din Contractul de mandat, coroborate cu inexistenta unui act aditional prin care, pana la data incheierii acordului de incetare, sa fi fost stabilite Obiectivele si criteriile pentru anul 2015 s-a acordat directorului general pentru perioada lucrata in cursul anului 2015 (01.01.2015-21.07.2015) un bonus anual in suma totala de 54.370 lei.

La acordarea bonusului anual s-a apreciat ca fiind culpa exclusiva a societatii faptul ca nu a fost incheiat nici un act aditional prin care sa fi fost stabilite obiectivele si criteriile de performanta pentru anul 2015 ca urmare a neaprobarii pana la data de 21.07.2015 a Bugetului de venituri si cheltuieli al societatii. (...)

Desi prin Hotararea nr. 143/06.11.2014 (..) a fost aprobat acest plan (n.a Planul de management al Directorului General), nu a fost incheiat nici un act aditional la contract prin care sa se completeze contractul de mandat cu indicatorii de performanta pentru anul 2015.

Bonusul anual pentru perioada 01.01.2015-20.07.2015 a fost achitat in data de 01.09.2015 contrar prevederilor art. 4.1.3 din contractul de mandat al directorului general unde se specifica faptul ca suma reprezentand bonus anual va fi platibila in termen de 20 de zile de la data aprobarii de catre AGA a situatiilor financiare anuale corespunzatoare anului precedent.

Bonusul anual pentru perioada 13.11.2015-31.12.2015, in suma neta de 14.086 lei, a fost achitat Directorului General in data de 01.07.2016 in baza Deciziei nr. 1/29.06.2016 a Comitetului de Remunerare si Nominalizare.

Contractul de mandat nr. 100/7 (..) a fost incheiat in data de 14.01.2016, cu incepere potrivit art. 3.1. de la data de 13.11.2015. La art. 4.1.3 din contractul de mandat al directorului general se specifica faptul ca acesta beneficiaza de un bonus anual care se va plati doar in cazul in care vor fi indeplinite obiectivele si criteriile de performanta anuale, astfel cum acestea sunt stabilite in anexa nr. 2 la contract.

La art. 13.8 din contractul de mandat nr. 100/7/14.01.2016 se prevede ca "obiectivele si criteriile de performanta trimestriale si anuale ale Directorului General vor fi stabilite ulterior intre parti, prin incheierea unui act aditional la prezentul contract". Din continutul acestui articol rezulta ca, la data de 14.01.2016 nu erau stabilite obiectivele si criteriile de performanta ale Directorului General pentru anul 2015.

 • Indicatorii de performanta care permit evaluarea obiectiva a performantei la finele anului 2015 au fost stabiliti si aprobati prin Decizia cu nr. 1/09.02.2016 a Comitetului de Nominalizare si Remunerare, respectiv prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 22/24.02.2016 (..), ulterior finalizarii perioadei pentru care bonusul a fost acordat. Referinta de la care se efectueaza masurarea performantei si rezultatului scontat la 31.12.2015 au facut obiectul unui act aditional incheiat intre parti abia in data de 25.02.2016.

Comitetul de Nominalizare si Remunerare a confirmat prin decizia cu nr. 1/29.06.2016 indeplinirea obiectivelor si criteriilor de performanta aferente anului 2015 in conditiile in care nu au fost definite pana la finele anului 2015 obiective si criterii anuale de performanta si nici indicatori care sa ateste performanta. (..)

 • Planul de management 2014-2015 cuprinde 9 obiective derivate din Planul de Administrare prin Hotararea AGA nr. 36/11.09.2014 precum si masurile pentru indeplinirea acestora. Cu toate acestea, pe durata implementarii acestui plan de management nu au fost definiti indicatori de performanta pentru urmatoarele obiective asumate de directorul general: cresterea gradului de utilizare IT&C la nivelul intregii activitati, dezvoltarea potentialului si performantei resurselor umane si dezvoltarea performantelor fortei de vanzari a CNPR.

De asemenea, contrar prevederilor art. 36, alin (1) din OUG nr. 109/2011, nu au fost preluate in planul de management masuri cu cel mai mare impact pozitiv asupra companiei in vederea deservirii obiectvelor fundamentale ale CNPR si pentru care au fost identificate termene estimative 2015-2016 in planul de administrare. Dintre acestea enumeram dezvoltarea flotei auto, dezvoltarea serviciilor financiar bancare si de asigurari in CNPR, optimizarea retelei de retail si a numarului de personal. (...)

Persoanele cu atributii in domeniul in care s-a constatat deficienta:

In scopul clarificarii cauzelor si imprejurarilor care au condus la producerea deficientelor de mai sus au fost solicitate note de relatii persoanelor cu atributii, in calitate de membri ai Consiliului de Administratie si/sau ai Comitetului de nominalizare si remunerare, respectiv:

 • - Ludwik Sobolewski, presedinte al Consiliului de Administratie
 • - Dante Stein, membru al Consiliului de Administratie si al Comitetului de nominalizare si remunerare
 • - Alexandru Petrescu, membru al Consiliului de Administratie
 • - Bogdan Cristian Patriniche, membru al Consiliului de Administratie
 • - Bogdan Florian Matei, membru al Consiliului de Administratie si presedinte al Comitetului de nominalizare si remunerare
 • - Rodica Bizdoaca, membru al Consiliului de Administratie
 • - Benoit Pleska, membru al Consiliului de Administratie, presedinte si membru al Comitetului de nominalizare si remunerare.

Ce raspunsuri au dat Ludwig Sobolewski, Alexandru Petrescu si Dante Stein inspectorilor Curtii de Conturi

Raspunsurile oferite inspectorilor Curtii de Conturi de catre Ludwik Sobolewski (raspuns cu nr. 101/5256/19.12.2016 si de catre Alexandru Petrescu (raspuns cu nr. 101/5312/21.12.2016) sunt aproape identice, cu exceptia unui paragraf:

 • - contractul de mandat nr. 100/80/18.09.2014 contine obiective, criterii si indicatori de performanta, respectiv obiective si criterii de performanta trimestriale conform tabelului atasat si indicatori de performanta anuali.
 • - verificarea gradului de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta s-a realizat de fiecare data potrivit reglementarilor contractuale, Comitetul de nominalizare si remunerare analizand si conformand prin emiterea unei decizii gradul de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta ale Directorului General. Deciziile au avut la baza verificari ale rapoartelor de progres (notelor interne si informatiilor prezentate de managementul societatii) privind gradul de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta.
 • - bonusul pentru anul 2015 aferent perioadei 01.01.2015-21.07.2015 a fost acordat ulterior revocarii din functie a lui Ludwik Sobolewski. (n.a acesta este singurul paragraf care nu se regaseste in precizarile facute de Alexandru Petrescu)
 • - inexistenta unui act aditional prin care sa fi fost stabilite obiectivele si criteriile anuale pentru anul 2015 in vederea acordarii bonusului pentru anul 2015 in baza contractului de mandat nr. 100/80/18.09.2014 s-a datorat culpei exclusive a Adunarii Generale a Actionarilor, tinand seama de neaprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pana la data de 21.07.2015.
 • - CNPR, prin Presedintele CA, la data incheierii contractului de mandat (septembrie 2014) si-a asumat obligatia de a acorda un bonus de performanta anual, evident in situatia in care se constata ca acesta a indeplinit criteriile si obiectivele de performanta prevazute in anexa 2.
 • - acordarea bonusului anual de performanta nu este conditionata de schimbarea sau modificarea in fiecare an caendaristic a acestor criterii.
 • - criteriile si obiectivele anuale de performanta, pentru intreaga perioada 2014-2015 au fost stabilite in sarcina managementului inca din luna noiembrie 2014, acestea fiind statuate prin Planul de management 2014-2015, aprobat prin Hotararea CA nr. 143/06.11.2014 (in special cele de la pag. 43,44,45), obiective ce au derivat din Planul de Administrare 2014-2015, aprobat prin Hotararea AGA nr. 36/11.09.2014."

Precizarile lui Dante Stein, membru al Consiliului de Administratie si al Comitetului de nominalizare si remunerare, reia aceleasi explicatii de mai sus, la care mai adauga urmatoarele:

 • "- ambele contracte de mandat contin obiective si criterii de performanta, obligatia legala prevazuta la art. 36, alin. 1 din OUG nr. 109/2011 fiind respectata.
 • - confirmarea gradului de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta de catre Comitetul de nominalizare a avut in vedere analize interne, rapoarte de progres pentru fiecare obiectiv/criteriu in parte, note, informari, acordarea bonusurilor fiind facuta doar daca criteriile de performanta au fost realizate integral, fiind emise decizii in aceasta privinta.
 • - obiectivele de performanta au fost stabilite prin planul de administrare 2015-2019 (pag 70) care a fost aprobat de catre AGA in luna noiembrie 2015 prin Hotararea AGA nr. 83/10.11.2015.

  Chiar daca criteriile si indicatorii de performanta pentru trimestrul IV 2015 au fost introduse in contractul de mandat al directorului general prin actul aditional din data de 25.02.2016, nu se poate afirma ca acestea au fost stabilite post factum, obligatiile privind indeplinirea acestora rezida din obiectivele reglementate de planul de administrare, incepand cu data de 10.11.2015, bonusul fiind achitat doar pentru perioada aflata integral sub incidenta obligatiilor aferente planului de administrare.

  Administratorii au stabilit in mod intemeiat indicatorii de performanta prin actul aditional din data de 25.02.2016 cu luarea in considerare a strategiei si obiectivelor fixate si prin Planul de management 2015-2019 aprobat prin Hotararea CA nr. 8/27.01.2016.
 • - reprezentantul actionariatului majoritar al CN posta Romana a amanat luarea unei decizii in privinta planului de administrare 2015-2019 precum si luarea unei decizii in privinta modelului contractului administratorilor, toate aceste intarzieri determinand desfasurarea activitatii atat de catre administratori cat si de catre Directorul general in lipsa unor contracte".

Ce concluzii au tras inspectorii Curtii de Conturi dupa primirea raspunsurilor

"Punctul de vedere al echipei de control dupa primirea raspunsurilor este ca nu a fost asigurata indeplinirea obligatiilor stabilite prin lege pentru efectuarea cheltuielilor reprezentand plata bonusurilor trimestriale si anuale potrivit prevederilor stabilite prin OUG nr. 109/2011.

Din raspunsurile primite rezulta ca acordarea bonusurilor trimestriale nu s-a efectuat pe baza unor indicatori de performanta trimestriali prevazuti in contractul de mandat nr. 100/80/18.09.2014, desi potrivit art. 36, alin. (3) din OUG nr. 109/2011 acestia trebuiau stabiliti in contract.

Acordarea componentei variabile a remuneratiei directorului general reprezentata de bonusurile trimestriale nu a constat intr-o forma de remunerare pe baza indicatorilor de performanta asa cum se solicita la art. 38, alin. (2) din OUG nr. 109/2011, ci a avut la baza rapoarte de progres pentru fiecare obiectiv/criteriu in parte, note, informari si nu pe baza unor indicatori de informanta.

Obiectivele si criteriile de performanta trimestriale detaliate in anexa care face parte integranta din contractul de mandat nr. 100/80/18.09.2014 nu reprezinta, in expresie cantitativa si valorica, principalele rezultate ale companiei, pe care mandatarul se angajeaza sa le obtina la finele fiecarei perioade de referinta prin conducerea, gestionarea si organizarea activitatii acesteia.

 • Chiar daca obiectivele de performanta au fost stabilite prin planul de administrare 2015-2019 care a fost aprobat prin Hotararea AGA nr. 83/10.11.2015, nu se poate afirma ca acestea au fost asumate de mandatar incepand cu data de 10.11.2015, in conditiile in care contractul de mandat al directorului general a fost incheiat in anul 2016, Planul de management 2015-2019 a fost aprobat prin Hotararea CA nr. 8/27.01.2016, iar administratorii au stabilit indicatorii de performanta prin actul aditional din data de 25.02.2016.

Inexistenta unor referinte care sa defineasca rezultatele trimestriale scontate fac imposibila masurarea unei performante nepermitand o evaluare clara si obiectiva a realizarii acesteia, bonusurile acordate nereprezentand in aceste conditii o forma de remunerare pe baza indicatorilor de performanta, asa cum se prevede la art. 38, alin. (2) din OUG nr. 109/2011.

In ceea ce priveste acordarea bonusului anual aferent anului 2014, echipa de control isi mentine afirmatia potrivit careia prin actul aditional nr. 2 la contractul de mandat al directorului general nu s-au stabilit rezultatele companiei pe care mandatarul se angajeaza sa le obtina la 31.12.2014 in ceea ce priveste cresterea calitatii serviciilor postale si progresul in implementarea proiectelor strategice nefiind stabilita pentru acesti indicatori de performanta nivelul de realizat, pe care mandatarul se angajeaza sa il obtina prin conducerea, gestionarea si organizarea activitatii acesteia.

Indeplinirea in cursul anului 2014 a unor obiective si criterii anuale de performanta nu poate fi argumentata in lipsa stabilirii in contractul de mandat nr. 100/80/18.09.2014 a unor indicatori pentru fiecare obiectiv care sa permita determinarea performantei conform art. 36, alin. (1) si (3) din OUG 109/2011.

In ceea ce priveste acordarea bonusului aferent anului 2015 conform acordului de incetare din data de 25.08.2015, nu poate fi retinuta afirmatia potrivit careia inexistenta unui act aditional prin care sa fi fost stabilite obiectivele si criteriile anuale pentru anul 2015 in vederea acordarii bonusului pentru anul 2015 in baza contractului de mandat nr. 100/80/18.09.2014 s-a datorat culpei exclusive a Adunarii Generale a Actionarilor, tinand seama de neaprobarea Bugetului de venituri si cheltuieliu pana la data de 21.07.2015.

Faptul ca era absolut necesar ca bugetul companiei pe anul 2015 sa fie aprobat pentru ducerea la indeplinire a obligatiei referitoare la stabilirea indicatorilor de performanta nu este relevant avand in vedere ca aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli este o operatiune distincta de aprobare a indicatorilor de performanta, neaprobarea acestuia neexcluzand aplicabilitatea prevederilor OUG 109/2011. Potrivit prevederilor art. 9, alin. (1), lit c) din OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, la fundamentarea bugetelor de venituri si cheltuieli operatorii economici au in vedere, criteriile de performanta specifice si obiectivele cuantificate privind reducerea platilor si creantelor restante, reducerea pierderilor, cresterea profitului, a cifrei de afaceri, precum si cresterea productivitatii muncii, prevazute in contractele de mandat, stabilite in corelatie cu strategia de administrare a Consiliului de administratie si a planului de management al directorilor operatorilor economici.

De asemenea, criteriile si obiectivele de performanta pot fi actualizate la data aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli, incheindu-se act aditional la contractul de mandat, modificarile si completarile ulterioare ale acestora, facandu-se in timpul unei executii bugetare prin corelarea cu Bugetul de Venituri si Cheltuieli ori de cate ori acesta se rectifica.

Din raspunsurile primite rezulta ca acordarea bonusului aferent anului 2015 conform acordului de incetare din data de 25.08.2015 nu s-a efectuat pe baza unor indicatori de performanta anuali prevazuti in contractul de mandat sau actele aditionale la acesta, contrar prevederilor art. 36, alin (3) din OUG 109/2011.

Acordarea componentei variabile a remuneratiei directorului general reprezentata de bonusul aferent anului 2015 pentru perioada 01.01.2015-21.07.2015 nu a constat intr-o forma de remunerare pe baza de indicatori de performanta asa cum se solicita la art. 38, alin. (2) din OUG 109/2011.

In timpul prezentei actiuni de control, nu au fost luate masuri pentru remedierea deficientelor constatate.

 • Ce recomandari a facut echipa de control a Curtii de Conturi:

CN Posta Romana va lua masurile ce se impun in vederea:

- efectuarii tuturor cheltuielilor cu respectarea principiului economicitatii, eficacitatii si eficientei in utilizarea fondurilor companiei;

- recuperarii conform prevederilor legale a prejudiciului cauzat bugetului companiei, prin efectuarea cheltuielilor nelegale generate de plata bonusurilor trimestriale si anuale contrar prevederilor stabilite prin OUG nr. 109/2011.

 • UPDATE (marti, 20:30) Biroul de presa al Ministerului Economiei a transmis marti seara, in numele ministrului Alexandru Petrescu, mai multe precizari in care respinge rezultatele echipei de control a Curtii de Conturi si sustine ca aspectele referitoare la bonusuri ar fi bazate "pe un raport al Curtii de Conturi nefinalizat, aflat in procedura de mediere. Raportul intocmit de Curtea de Conturi a fost contestat nu doar pe acest aspect ci pe mai multe paliere, care dovedesc prezentarea unor situatii vadit eronate". (vedeti in articol precizarile suplimentare)
 • Captura de ecran din raportul Curtii de Conturi
  Foto: Hotnews
  Nota HotNews.ro: Referitor la afirmatia Ministerului Economiei potrivit careia aspectele semnalate ar fi bazate "pe un raport al Curtii de Conturi nefinalizat, aflat in procedura de mediere" facem precizarea ca in ultima pagina a documentului se precizeaza urmatoarele:
  ''Prezentul raport de control, care contine impreuna cu anexele sale un numar de 4790 pagini, a fost intocmit in 2 exemplare si a fost inregistrat sub nr. 101/153 din data de 16.01.2017, la entitatea controlata si la nr. 140 in registrul unic de control'. (...) Impotriva prezentului raport de control pot fi formulate obiectii de catre conducatorul entitatii in termen de 15 zile calendaristice de la data inregistrarii actului la entitatea verificata sau de la data confirmarii de primire a acestuia." (vezi captura de ecran atasata)

Redam mai jos integral precizarile biroului de presa al Ministerului Economiei:

"In scopul informarii corecte a opiniei publice, precizam ca pentru aceeasi speta si pe baza acelorasi documente doveditoare, Corpul de Control al ministrului Comunicatiilor si Societatii Informationale, Delia Popescu, doar cu 3 luni inainte de raportul intermediar al Curtii de Conturi, a avut o misiune ampla de control. Rezultatele acestei misiuni valideaza faptul ca bonusurile Directorului General al Companiei au fost acordate in conditii de legalitate, in conformitate cu Contractul de Mandat al Directorului General, subliniindu-se ca au fost indepliniti toti indicatorii de performanta solicitati in momentul acordarii acestor bonusuri.

Pe de alta parte, prezenta Fondului Proprietatea (operator privat orientat spre maximizarea performantei economice a companiilor in care detine participatii) in Adunarea Generala a Actionarilor, in Consiliul de Administratie (CA) si Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul CA (care a aprobat rapoartele Directorului General si acordarea bonusurilor), reprezinta o confirmare a faptului ca indicatorii de performanta au reflectat obiective specifice de performanta economica.

Aspectele prezentate in spatiul public in legatura cu legalitatea bonusurilor incasate de domnul Alexandru Petrescu sunt bazate pe un raport al Curtii de Conturi nefinalizat, aflat in procedura de mediere. Raportul intocmit de Curtea de Conturi a fost contestat nu doar pe acest aspect ci pe mai multe paliere, care dovedesc prezentarea unor situatii vadit eronate.

Membrii CA al CNPR.SA au oferit, in raspunsurile la nota de relatii solicitata de auditorii Curtii de Conturi, toate explicatiile care dovedesc respectarea in detaliu a tuturor prevederilor Contractului de mandat intocmit pe baza OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, astfel:

- Obiectivele, criteriile si indicatorii de performanta, stabiliti de catre Consiliul de Administratie al C.N. Posta Romana S.A., se regasesc in Planul de Management al societatii 2014-2015 si 2015-2019, si au respectat dispozitiile legale aplicabile ale O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. Selectia obiectivelor a tinut cont de prioritatile strategice ale C.N.P.R. identificate in hotararile Adunarii Generale a Actionarilor, in Planul de Administrare al societatii, Planul de Management si masurile de buna guvernanta care i-au preocupat permanent pe membrii Consiliului de Administratie.

- Verificarea gradului de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta s-a realizat de fiecare data potrivit reglementarilor contractuale, atat pentru anul 2014, cat si pentru anul 2015. Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie C.N.P.R., din care au facut parte atat reprezentanti desemnati de stat, actionar majoritar, dar si de Fondul Proprietatea (cel alalalt actionar) a analizat si confirmat, pe baza rapoartelor de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta depuse de Directorul General gradul de indeplinire a acestora si legalitatea acordarii bonusurilor de performanta cuvenite.

- De asemenea, precizam ca nu sunt intemeiate retinerile Curtii de Conturi constand in faptul ca mandatul Directorului General C.N. Posta Romana S.A. nu ar fi fost completat cu indicatori de performanta trimestriali prin intermediul unui act aditional, intrucat obiectivele si criteriile de performanta trimestriale (trim. III si IV - 2014 si trim. I si II - 2015 pentru care s-a aprobat acordarea bonusurilor) au fost incluse in contractul de mandat, acestea fiind definite in mod expres chiar in cuprinsul contractului de mandat. In ceea ce priveste obiectivele si criteriile de performanta anuale, acestea au fost incluse ulterior printr-un act aditional incheiat la contractul de mandat.

- Totodata nu sunt fundamentate nici afirmatiile Curtii de Conturi potrivit carora prin contractul de mandat nu au fost definite rezultatele asteptate si valorile exprese ale indicatorilor de performanta la finele fiecarui trimestru, deoarece, formularea obiectivelor si criteriilor de performanta cuprinse in contractul de mandat permite masurarea/cuantificarea concreta a realizarii tintelor. Cu atat mai mult, nu poate fi vorba de incalcarea vreunei norme/dispozitii legale, deoarece legiuitorul nu a reglementat prin O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice anumite procedee, metodologii in privinta stabilirii obiectivelor si criteriilor de performanta."