Institutul National de Cercetare in Informatica (ICI), care administreaza domeniile de internet .ro, va pune la dispozitia ANAF datele necesare pentru indeplinirea atributiilor care ii revin privind colectarea veniturilor si prevenirea si combaterea evaziunii si fraudei fiscale, se arata intr-un proiect de ordin supus marti dezbaterii publice de catre Fisc. Datele cu caracter personal vor fi utilizate exclusiv pentru realizarea acestui scop, cu respectarea legislatiei in vigoare, se mai precizeaza in Anexa care detaliaza modalitatile de realizare si aspectele legale ale schimbului de informatii dintre cele doua autoritati.

internetFoto: MorgueFile.com
  • Ce se arata in referatul de aprobare a acestui proiect de ordin ANAF:

"Directia Generala Antifrauda Fiscala a constatat necesitatea accesului la datele de identificare ale detinatorilor domeniilor cu extensia .ro. Prin urmare, in vederea identificarii posibilitatilor de acces la baza de date whois.rotld.ro, s-a solicitat sprijin in vederea incheierii unui protocol de colaborare cu institutia care administreaza serviciul RoTLD, respectiv Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Informatica - I.C.I. Bucuresti.

Astfel, a fost elaborat proiectul de Ordin privind privind aprobarea protocolului decolaborare in vederea schimbului de informatii intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Institutul National de Cercetare - Dezvoltare in Informatica -ICI Bucuresti.

Potrivit acestuia, ICI Bucuresti pune la dispozitia A.N.A.F. datele necesare pentru indeplinirea atributiilor care ii revin privind colectarea veniturilor si prevenirea si combaterea evaziunii si fraudei fiscale. Astfel, Protocolul are ca obiect colaborarea partilor in vederea transmiterii datelor de identificare din bazade date a ICI Bucuresti ale detinatorilor domeniilor cu extensia .ro, inregistrate in serviciul RoTLD (www.rotld.ro).

Mentionam ca Directia Generala Tehnologia Informatiei din cadrul A.N.A.F. va asigura aplicatia informatica de interogare domeniu/vizualizare raspuns, in scopul obtinerii de informatii despre proprietarul/proprietarii unui domeniu sau a unei liste de domenii de internet din Romania. Compartimentul de specialitate, RoTLD, din cadrul ICI Bucuresti, va dezvolta un serviciu web prin care se vor transmite informatiile, conform procedurii de lucru comuna.

Furnizarea datelor de catre ICI Bucuresti se va realiza cu respectarea legislatiei in vigoare, conform unei proceduri de lucru comune, stabilita la nivel de experti si semnata in termen de maximum 30 de zile de la data semnarii protocolului".

In Anexa care detaliaza modalitatile de realizare si aspectele legale ale schimbului de informatii dintre cele doua autoritati.

  • Cum sustine ANAF ca se va respecta legislatia protectiei datelor cu caracter personal:

"5.1. Prelucrarea datelor ce constituie obiectul prezentului protocol intra sub incidenta Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.

5.2. Datele cu caracter personal vor fi utilizate exclusiv pentru realizarea scopului prevazut la art. 1 din prezentul protocol, cu respectarea legislatiei in vigoare.

5.3.Prelucrarea datelor se face cu respectarea dreptului persoanei vizate, de acces, de interventie asupra datelor, de opozitie, de a nu fi supus unei decizii individuale si de a se adresa justitiei, precum si cu informarea persoanei vizatede catre ANAF cu privire la conditiile in care acestea pot fi exercitate.

5.4.Prelucrarea datelor se face cu respectarea confidentialitatii si securitatii datelor; In acest sens, Partile se obliga sa aplice masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala. Respectivele masuri trebuie sa asigure un nivel de securitate adecvat in ceea ce priveste riscurile pe care le reprezinta prelucrarea, raportat la natura datelor care trebuie protejate si la tehnologia utilizata in procesul de prelucrare.

5.5. In situatia incare partile constata existenta unui incident cu privire la securitatea datelor, se vor informa reciproc si vor dispune masurile prevazute de actele normative in vigoare.

5.6.In vederea asigurarii respectarii prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, atat Agentia Nationala de Administrare Fiscala cat si Institutul National de Cercetare - Dezvoltare inInformatica -ICI Bucuresti,publica pe portalul propriu prezentul protocol."