Guvernul Tudose vrea sa infiinteze o noua agentie guvernamentala, numita Agentia Nationala de Servicii Electronice si Cloud (ANSEC), prin reorganizarea si desfiintarea actualei agentii care gestioneaza sistemele IT ale statului, respectiv Agentia pentru Agenda Digitala (AADR), potrivit unui proiect de Ordonanta obtinut de HotNews.ro. Pe langa gestionarea sistemelor IT ale statului, ANSEC va coordona toate proiectele IT din administratia publica centrala si locala, va fi depozitar al 'codului-sursa' pentru aplicatiile informatice dezvoltate la cerere pentru administratia publica, va asigura interconectarea si schimbul de date intre institutii si va implementa si opera o viitoare platforma IT numita: Platforma Nationala de tip Cloud Privat Guvernamental.

AADR va fi desfiintataFoto: Hotnews
  • UPDATE Liviu Stoica, presedintele AADR: "Ca presedinte al Agentiei pentru Agenda Digitala a Romaniei nu o privesc ca si desfiintare, ci ca o evolutie normala in spectrul national si international si sunt incantat de demersurile pe care le face Guvernul Romaniei in intentia de a crea o entitate care sa gestioneze spectrul larg al zonei IT&C (..)". (vezi in articol reactia integrala transmisa HotNews.ro de presedintele AADR)

Ce schimbari sunt preconizate prin adoptarea acestui act normativ

In proiectul de act normativ obtinut de HotNews.ro (vezi documentul atasat) se mentioneaza ca 'infiintarea Agentiei Nationale de Servicii Electronice si Cloud (ANSEC) va asigura implementarea, impreuna cu institutiile publice beneficiare, a solutiilor informatice care vor oferi servicii publice electronice de tip e-Guvernare, cu accent pe 'Evenimentele de viata (Life Events) folosind un model de tip PCU - punct de contact unic. De asemenea ANSEC va realiza centralizarea, gazduirea si interoperabilitatea diferitelor sisteme informatice gestionate de administratia publica, creand premisele construirii cloud-ului guvernamental.

ANSEC se va organiza ca institutie publica, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului si coordonarea Secretariatului General al Guvernului, prin reorganizarea Agentiei pentru Agenda Digitala a Romaniei(AADR), care se desfiinteaza si de la care ANSEC va prelua patrimoniul, atributiile si responsabilitatile acesteia, cu incadrarea in numarul de posturi aprobat pentru AADR.

ANSEC va fi finantata de la bugetul de stat si din venituri proprii, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului si va fi condusa de un presedinte, cu rang de secretar de stat si doi vicepresedinti, cu rang de subsecretar de stat. Proiectul de ordonanta stabileste conditiile de numire in functie, precum si situatiile in care presedintele si vicepresedintii pot fi revocati din functie.

Rolul ANSEC este de a deveni principala agentie din subordinea Guvernului care va oferi suport de specialitate in domeniul TIC pentru administratia publica centrala si locala.

  • ANSEC va implementa in parteneriat cu institutiile publice beneficiare proiectele majore TIC descrise in planul de actiune din cadrul Agendei Digitale pentru Romania 2020, dezvoltate de administratia publica centrala si locala.

Proiectul de ordonanta stabileste obiectivele si atributiile ANSEC, astfel incat acestea sa conduca la crearea unei infrastructuri centralizate, sigure si scalabile comuna tuturor institutiilor publice in vederea eficientizarii investitiilor si a costurilor de operare.

ANSEC va asigura interconectarea aplicatiilor si a schimbului de date intre diferite institutii publice, prin abordarea unei infrastructuri centralizate si folosind sisteme deschise ce permit un schimb facil de date care va imbunatati schimbul de informatii intre institutiile publice, asigurand totodata un grad sporit de protectie a serviciilor si datelor. Astfel va creste gradul de protectie a datelor si a serviciilor publice electronice, prin solutionarea problemelor de disponibilitate si de rezilienta la atacuri informatice si prin implementarea masurilor de business continuity (functionare neintrerupta) si de disaster recovery (recuperarea dupa perturbari majore).

De asemenea, ANSEC va implementa si opera si Platforma Nationala de tip Cloud Privat Guvernamental pentru exploatarea partajata a resurselor IT la nivelul administratiei publice centrale, pentru sustinerea implementarii de servicii digitale si pentru operarea de interfete intre sistemele informatice ale institutiilor publice si cetateni sau mediului de afaceri, inclusiv in sensul implementarii Cadrului National de Interoperabilitate.

Problemele de securitate a sistemelor IT vor fi adresate de ANSEC si, in mare parte, rezolvate de folosirea unei platforme de tip cloud, prin utilizarea unor elemente de control care vor asigura consistenta si complianta. un punct important care se va urmari in implementarea Cloud-ului Guvernamental il va reprezenta suveranitatea, localizarea si confidentialitatea datelor. intelegerea si gestionarea riscurilor legate de adoptarea si integrarea capacitatilor de cloud computing in institutiile publice este o provocare majora. Riscurile vor fi gestionate centralizat folosind cele mai inalte standarde, astfel incat si institutiile partenere mai putin pregatite in acest domeniu sa primeasca aceleasi beneficii."

  • ANSEC va primi anual 30% din bugetul anual incasat de arbitrul telecom de la operatorii privati

La art. 7, alin. 5 din proiectul de Ordonanta se mentioneaza care sunt veniturile proprii din care se va finanta ANSEC, respectiv:

a) operarea sistemelor informatice;

b) operarea sistemelor informatice nou create;

c) contributia varsata de ANCOM;

d) taxa de participare la cursurile de instruire organizate;

e) instrainarea de mijloace fixe si obiecte de inventar din patrimoniul propriu;

f) furnizarea de servicii in sensul Regulamentului UE 2016/679 si al Directivei UE 2016/1148 al Parlamentului European si al Consiliului

g) valorificarea proprietatii intelectuale generate de activitatile proprii.

Iar la alineatul 6 se spune:

'ANSEC va primi de la ANCOM o contributie in cuantum de 30% din veniturile ANCOM din anul precedent provenite din:

a) tariful de utilizare a spectrului;

b) tariful de utilizare a resurselor de numerotatie;

c) tariful de monitorizare datorat pentru activitatea de supraveghere si control in domeniul comunicatiilor electronice.'

  • Cum motiveaza Guvernul acest act normativ: Romania are la dispozitie fonduri UE nerambursabile in valoare de 213 milioane euro in perioada 2016-2020 pentru proiecte de e-guvernare/Pentru a putea insa beneficia de aceste fonduri este necesara o coordonare a diferitelor proiecte de e-guvernare, precum si asigurarea interoperabilitatii sistemelor construite in cadrul acestor proiecte

In nota de fundamentare a proiectului de Ordonanta obtinut de HotNews.ro este prezentata situatia actuala care ar necesita aprobarea acestui act normativ:

"In ultimii ani, procesul de informatizare a institutiilor centrale si locale s-a dezvoltat in functie de politicile si de posibilitatile acestora de accesare a finantarilor propriilor proiecte si mai putin intr-o maniera integrala. Aceasta tendinta a creat premisele dezvoltarii unor sisteme 'izolate' care au rezolvat probleme interne institutiilor sau probleme punctuale fara a urmari o viziune de ansamblu sau indeplinirea obiectivelor strategice, inclusiv din punct de vedere al livrarii de servicii publice electronice catre cetatean.

In raportul intermediar pe 2017 privind sectorul digital din UE (EPDR), utilizarea serviciilor de e-guvernare in Romania ramane cea mai scazuta din UE, doar 8% din utilizatorii de internet interactionand cu autoritatile publice, prin trimiterea de formulare completate electronic.

Analize de specialitate precum raportul intermediar RGEAIF-Romanian Government Enterprise Arhitecture and Interoperability Framework, finantat de catre USTDA (United States Trade and Development Agency), evaluarile Secretariatului General al Guvernului, studii ale Bancii Mondiale si evaluarile unor organizatii neguvernamentale de profil (CIO Council, ADSI, ASSI, AmCham) au scos in evidenta lipsa unei abordari integrate si unitare care genereaza in prezent probleme legate de sincronizarea informatiilor intre diferite institutii publice, utilizarea de tehnologii diferite si de multe ori incompatibile, timpi mari de implementare, corectii bugetare din cauza problemelor aparute post implementare si, nu in ultimul rand, dificultati in asigurarea continuitatii functionarii aplicatiilor informatice.

Romania are la dispozitie 213 milioane euro in perioada de programare 2016-2020 pentru proiecte de e-guvernare. Pentru a putea insa beneficia de aceste fonsuri europene nerambursabile este necesara o coordonare a diferitelor proiecte de e-guvernare, precum si asigurarea interoperabilitatii sistemelor construite in cadrul acestor proiecte.

La momentul actual in cadrul administratiei publice exista o lipsa acuta de specialisti in domeniul IT, fapt care face extrem de improbabila lansarea la timp si conform cerintelor a proiectelor de e-givernare care ar trebui finantate din fonduri UE, Romania riscand astfel sa piarda o suma importanta si sa proveze cetatenii de servicii publice moderne."

  • Proiectul de Ordonanta a fost semnat miercuri 16 august de catre Secretariatul general al Guvernului si transmis pe circuitul interministerial de avizare (detalii in documentul atasat).

UPDATE Reactia presedintelui AADR, Liviu Stoica, transmisa vineri la solicitarea HotNews.ro:

  • "Ca președinte al Agenției pentru Agenda Digitală a României nu o privesc ca și desființare, ci ca o evoluție normală în spectrul național și internațional și sunt încântat de demersurile pe care le face Guvernul României în intenția de a crea o entitate care să gestioneze spectrul larg al zonei IT&C, totul fiind convertit în fapt în servicii online moderne, sigure, cu accesibilitate de 24/7, punct contact unic online cu instituțiile statului pentru inițierea și primirea răspunsului pentru majoritatea solicitărilor, cu evidențierea trasabilității solicitărilor, cu sistem de plată online către toate insituțiile, cu oferirea de suport unitar tehnologic și logistic pentru instituțiile statului, cu demararea procesului de interoperabilitate între aplicațiile deja existente și cele viitoare etc.
  • Suntem o țară cu o infrastructură foarte bine dezvoltată în ceea ce privește viteza internetului, avem nenumărate sisteme informatice în zona publică dezvoltate în ultimul timp și, ca și în restul țărilor europene, acum a venit momentul în care să gândim o strategie unitară, să integrăm aceste aplicații și să oferim online cetățeanului și mediului de afaceri acces la toate informațiile solicitate, unitar, accesibile de oriunde, fără a se deplasa, aceste lucruri având numai aspecte pozitive.
  • AADR, are în cadrul legal de funcționare parte din activitățile viitoarei agenții ANSEC, mă refer la gestionarea SEN - Sistemului Electronic Național, la principiile de eGuvernare, la aplicații importante ca SEAP, Punctul de Contact Unic, Ghișeul.ro, dar ca să fim o țară modernă, construcția propusă prin ANSEC întrunește tot conceptul unde trebuie să ajungem în câțiva ani."