​​Tarom a anunțat în urmă cu două zile lansarea a două licitații deschise prin care se vor face "achiziții majore pentru sistemul IT de relaționare cu clienții", fără să prezinte valoarea maxim estimată a contractelor. De ce? Oficialii Tarom susțin că strategia de "a nu face publică valoarea estimată a lucrărilor" ar încuraja competitivitatea. Aflată pe pierderi în ultimii 10 ani, Tarom subliniază că 'nu se supune legislației privind achizițiile publice', fiind o companie 'înființată în scop de profit' și 'funcţionând în condiţii de piață concurențială'. HotNews.ro a aflat însă că valoarea estimată a achizițiilor ar putea atinge 19 milioane de euro.

Aeronava TaromFoto: Tarom

Cum a ajuns Tarom să nu se mai supună legislației achizițiilor publice? Printr-o Ordonanță de Urgență dată în 16 aprilie 2013 de Guvernul Ponta, care modificat articolul 8 din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, in asa fel incat operatorii din transportul aerian sa nu mai poata derula proceduri de achizitii publice. Decizia a fost luată în urma suspendării de către Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a licitației organizate de Tarom pentru asigurarea flotei, în urma unei contestații depuse de Astra, asiguratorul de la acel moment al flotei operatorului aerian.

Pentru detalii citește: Ordonanta de Urgenta aprobata de Guvern: Tarom nu va mai putea derula proceduri de achizitii publice

Cum decurg în prezent licitațiile Tarom? Compania naţională de transport aerian Tarom a anunțat miercuri, 11 aprilie, că după aproape 10 ani a decis să investească masiv în infrastructura IT.

  • "Prin implementarea noilor soluții integrate IT se va crea o veritabilă revoluție în sistemul de rezervări al companiei. Mai precis, este vorba despre rezervări mai rapide, orientate în jurul așteptărilor pasagerului, despre un acces mai facil și mai rapid la destinațiile frecvente, despre dezvoltarea și comunicarea eficientă a unor oferte comerciale avantajoase și nu în ultimul rând, despre dezvoltarea unei platforme de comunicare reală cu clienții și pasagerii Tarom.
  • Tarom investește într-un centru de performanță în ceea ce privește infrastructura hardware și de aplicații. Cu alte cuvinte, după implementarea proiectului, compania va beneficia de un nucleu software, total integrat, care să schimbe fundamental modul în care Tarom își gestionează resursele.", menționa comunicatul de presă al companiei.

Pentru cei interesați de mai multe detalii, operatorul aerian a publicat, la finalul comunicatului, un link către secțiunea de achiziții de pe site-ul propriu, în care erau prezentate două licitații deschise, fără prezentarea valorii estimate a contractelor cum este regula la achizițiile publice:

1. Licitație deschisă pentru achiziția si implementarea sistemului central de interfațare cu clienții

Data anunțului: 5 aprilie 2018

Componente:

- Sistem central de interfațare cu clienții - CRM;

- Serviciu de tip Centru de contact pentru clienți– Call Center;

- Infrastructura IT & C pentru sistemul central de interfațare cu clienții.

Durata contractului de achizitie: 3 ani si 3 luni

Criteriul de desemnare a ofertei castigatoare: 'Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic'.

Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 27.04.2018

Garanția de participare: 5.000 euro.

2. Licitație deschisă pentru achiziția implementării și/sau modernizării unui set de sisteme centrale IT.

Data anunțului: 4 aprilie 2018

Componente:

- Sistemul ERP:

- SAP ERP ECC 6.0 la SAP S4HANA

- Configurare modul SAP BPC & Cash Management din S4HANA si migrare SAP BusinessObjects BI la ultima versiune

- Implementare solutie facturare online & front office, integrata cu sistemul SAP, servicii si licente

- Licente, mentenanta & suport tehnic pentru sistemul SAP

- Sistemul de contabilitate venituri pasageri (licente, implementare, mentenanta & support tehnic)

- Infrastructura IT & C pentru sisteme

Durata contractului de achizitie: 3 ani si 9 luni

Criteriul de desemnare a ofertei castigatoare: 'Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic'.

Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 25.04.2018

Garanția de participare: 14.000 euro.

Contactați de HotNews.ro pentru a explica de ce nu fac achizițiile prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice, oficialii Tarom au precizat că:

  • "TAROM nu are calitate de autoritate contractantă. Prin urmare, nu se supune legislației privind achizițiile publice. Achizițiile companiei se derulează în baza Regulamentului de specialitate, publicat pe site-ul companiei.
  • În sensul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Compania TAROM nu este considerată un organism de drept public deoarece: a fost înființată în scop de profit, este finanțată exclusiv din fonduri proprii și suportă pierderile care rezultă din exercitarea activităţii sale și funcţionează în condiţii de piață concurențială."

Întrebați de ce nu afișează valorile minime și maxim estimate ale contractelor licitate, așa cum este regula la achizițiile publice făcute de alte companii naționale, oficialii Tarom au răspuns:

"Valoarea estimată a contractelor nu este publică în acest moment. La momentul semnării contractelor, suma exactă pe care TAROM o va investi în aceste contracte va fi comunicată.

Opțiunea companiei rămâne de a nu face publică, în acest moment, valoarea estimată a lucrărilor. Considerăm că această strategie încurajează competitivitatea și le dă ofertanților posibilitatea să își organizeze în mod obiectiv oferta.

Comunicarea TAROM rămâne transparentă. Subliniem faptul că strategia de a nu face publică în acest moment valoarea estimată a contractelor este susținută de argumente obiective. Ne dorim o competiție deschisă, din care să rezulte produse și servicii cât mai competitive în interesul final al pasagerilor noștri.

TAROM are o strategie clară de reinventare și modernizare, în special pe sectorul IT. Avem în plan achiziția de sisteme hardware și software pentru:

- Gestionarea relațiilor cu clienții (Client Relatioship Manager).

- Optimizarea resurselor companiei (ERP – Enterprise Resource Planning).

- Sisteme de comunicare cu clienții prin push notification.

- Sistem integrat Call center pentru o comunicare corectă și deschisă cu pasagerii noștri.

- Gestionare și construcție baze de date proprii.

- Implementarea și comunicarea de oferte comerciale țintite pe nevoile userilor.

- Optimizarea costurilor.

- Modernizarea infrastructurii de servere pentru TAROM.

- Integrarea soluțiilor IT într-un sistem complex de Revenue Management.

- SAP BPC (Business Planning and Consolidation) - permite realizarea de versiuni de buget in timp real si analiza profitabilității rutelor;

- Finance for Cash Management - pentru analiza fluxului de numerar;

- SAP BusinessObjects Enterprise Professional Edition.

- Automatizarea sistemelor de facturare, atât pentru on-line cât și pentru Front-Desk."

Întrebați de Caietele de sarcini aferente acestor licitatii deschise, oficialii Tarom au precizat că acestea "sunt disponibile exclusiv operatorilor economici care intenționează să participe la licitație".

  • Cum am aflat că valoarea estimată ale celor doua contracte ar putea fi cuprinsă între 3,8 milioane euro și 19 milioane euro, plecând chiar de la datele Tarom

Tarom are pe site-ul propriu mai multe Regulamente de desfășurare a achizițiilor. În cazul celor două licitații deschise mai sus amintite, oficialii companiei au precizat că se aplică: "Regulamentul privind închirierea contractelor de achiziție de produse, servicii sau lucrări".

Într-adevăr documentul detaliază toate etapele participării la o astfel de licitație, modul de informare al ofertanților, precum și modalitatea de stabilire a ofertelor câștigătoare.

Regulamentul mai are însă două informații cheie din care se poate calcula valoarea estimată a achizițiilor.

Tarom aplică mai multe praguri valorile pentru achizițiile demarate, iar la Art. 7, lit. c) se spune ce prag se aplică în cazul licitațiilor deschise cum sunt și cele anunțate recent de companie:

  • "licitația deschisă se aplică pentru achiziția produselor, serviciilor sau lucrărilor în cazul cărora valoareaestimată a achiziției este egală sau mai mare decât echivalentul în LEI, exclusiv TVA, al sumei de 1.000.000 EURO"

Cea de-a doua informație relevantă vizează garanția de participare. La art. 25 care vizează stabilirea garanției de participare se spune:

  • (2) TAROM va solicita în mod obligatoriu constituirea garanţiei de participare la procedurile ce au ca obiect contracte a căror valoare estimată este mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.
  • (3) Cuantumul garanţiei de participare va fi stabilit între 0,1% și 0,5% din valoarea estimată a achiziţiei.

Cum garanția de participare în cazul licitației deschisă pentru achiziția implementării și/sau modernizării unui set de sisteme centrale IT este de 14.000 de euro, rezultă că acest contract ar avea o valoare estimată cuprinsă între 2,8 milioane euro și 14 milioane de euro.

În cazul licitației deschise pentru achiziția și implementarea sistemului central de interfațare cu clienții, garanția de participare este de 5.000 de euro, de unde rezultă că valoarea estimată a contractului este cuprinsă între 1 milion de euro și 5 milioane de euro.

Dupa 10 ani de pierderi, Tarom estimează că va realiza un profit brut de 27.000 de lei în 2018

Compania naţională de transport aerian Tarom se află pe pierderi de 10 ani. În 2016, Tarom a raportat pierderi de 46,97 milioane lei (11,1 milioane euro), iar societatea estima o pierdere de 206 milioane de lei pe bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2017 și publicat la finalul anului trecut.

Pentru acest an însă, profitul brut din acest an ar putea atinge 27.470 de lei, veniturile totale fiind estimate la 1,5 miliarde de lei, potrivit bugetului de venituri și cheltuieli pe 2018 aprobat de Guvern și citat de Adevărul.ro.

Acționariatul Tarom:

- 97,17% din acţiuni sunt deţinute de Statul Român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor,

- 0,09% din acţiuni sunt deţinute de Societatea de Investitii Financiare "Muntenia",

- 1,26% din actiuni sunt detinute de Regia Autonoma "Administratia Româna a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA;

- 1,48% din actiuni sunt detinute de Compania Nationala "Aeroporturi Bucuresti"