​​Ministerul de Finanțe a publicat marți seara patru proiecte care modifică din temelii legislația achizițiilor publice. Un proiect de Ordonanță de Urgență prevede înființarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate (ONAC). Un altul prevede ca Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) va prelua infrastructura aferentă Sistemului Electronic de Achiziții Publice (SEAP) de la Agenția pentru Agenda Digitală (AADR). Măsura ar contraveni practicilor UE care interzic ca un reglementator să fie și operator în aceeași piață și ar pune în pericol AADR și alte trei mari sisteme IT gestionate de această agenție care trăiește din taxele din SEAP, susțin surse HotNews.ro.

HotNews.roFoto: Hotnews
 • "Nu poți și să reglementezi și să operezi în aceeași piață. O astfel de măsură contravine practicilor europene. Mai mult, dacă lași Agenția pentru Agenda Digitală (AADR) fără Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), în condițiile în care agenția se finanțează în mare parte din tarifele din SEAP, înseamnă să o omori. În același timp pui în pericol alte trei sisteme IT publice gestionate de AADR: Ghișeul.ro (Sistemul Național de Plată a Taxelor și Impozitelor), Punctul de Contact Unic electronic (PCUe) și Sistemul de Atribuire Electronica în Transporturi (S.A.E.T.)", au declarat pentru HotNews.ro surse guvernamentale.
 • Participă mai jos la sondajul HotNews.ro: E nevoie de schimbarea legislației privind licitațiile publice?

Măsura preluării SEAP de către ANAP apare într-un proiect de Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice, unul din cele patru acte publicate marți seara pe site-ul Ministerului de Finanțe.

 • Art. VII – (1) Articolul 5 punctul 1 litera c) din Hotărârea Guvernului nr. 1132/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Agenda Digitală a României, precum și de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Societatea Informațională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 15 ianuarie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.
 • (2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanță de urgență se încheie protocoale de predare-preluare între Agenția Națională pentru Achiziții Publice și Agenția pentru Agenda Digitală cu privire la infrastructura aferentă Sistemului Electronic de Achiziții Publice", se arată în proiect.

(continuarea, după sondaj)

Același proiect abrogă sau modifică substanțial articolele referitoare la notificarea prealabilă - cererea prin care se solicită autorităţii contractante reexaminarea unui act al autorităţii contractante, în sensul revocării sau modificării acestuia.

Practic, participanții la licitație nu vor mai putea notifica prealabil autoritătile contractante, iar cei care se consideră vătămați de un act al autorității contractante pot să se adreseze direct Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC), potrivit modificărilor propuse a fi aduse art. 8 din Legea Achizițiilor Publice.

O altă modificare adusă de acest proiect de OUG se referă că procedura de constatare a contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se va realiza de către persoane împuternicite în acest scop de Curtea de Conturi a României.

În prezent, articolul 226 (care urmează a fi modificat) prevede:

(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către persoane împuternicite în acest scop de Curtea de Conturi a României, respectiv ANAP, în funcţie de instituţia care face constatarea abaterii.

 • Al doilea proiect de Ordonanță de Urgență: Înființarea ONAC - Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate ca unitate de achiziții centralizate

Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate (ONAC), organ de specialitate al administrației publice centrale, ca unitate de achiziții centralizate, va fi o direcție generală, în cadrul Ministerului Finanțelor Publice. Vezi aici proiectul de OUG.

ONAC este desemnată ca unitate de achiziții centralizate care furnizează următoarele activități de achiziții centralizate pentru și în numele utilizatorilor:

 • a) încheierea de acorduri-cadru;
 • b) administrarea de sisteme dinamice de achiziții;
 • c) atribuirea de contracte de achiziție publică. 

ONAC va atribui contracte de achiziție publică pentru și în numele utilizatorilor exclusiv în situațiile și condițiile și pentru produsele și serviciile achiziționate în sistem centralizat stabilite prin Ordin al Ministrului Finanțelor Publice.

ONAC va iniția proceduri de atribuire centralizate începând cu data de 1 ianuarie 2019. Până atunci, Ministerul Finantelor Publice si ONAC iau toate masurile administrative si organizatorice necesare astfel incat, la data de 1 ianuarie 2019, ONAC sa fie operationala și să beneficieze de toată infrastructura, aplicațiile și sistemele electronice necesare inițierii în condiții optime a procedurilor de atribuire centralizate și exercitării atribuțiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.

 • Cum motivează Guvernul urgența înființării ONAC: Este o condiționalitate ex-ante stabilită prin Acordul de parteneriat cu UE pentru utilizarea fondurilor structurale de aproximativ 43 miliarde de euro

În introducerea proiectului de Ordonanță de Urgență privind înființarea ONAC, se precizează că "una dintre condiționalitățile Ex-ante stabilite prin Acordul de parteneriat care trebuie îndeplinite de Guvernul României în legătură cu utilizarea fondurilor structurale aferente perioadei de programare financiară 2014-2020, fonduri structurale în valoare de aproximativ 43 miliarde de Euro, vizează înființarea unei unități de achiziții centralizate prin intermediul căreia autoritățile contractante care acționează la nivel central achiziționează anumite categorii de produse și servicii".

 • " (..) Având în vedereînființarea unei unități de achiziții centralizate prin intermediul căreia autoritățile contractante care acționează la nivel central achiziționează anumite categorii de produse și servicii este prevăzută ca direcție de acțiune în Strategia națională în domeniul achizițiilor publice, prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 901/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice,
 • Având în vedere că înființarea unității de achiziții centralizate era prevăzută a fi realizată până la data de 31 decembrie 2016, precum și solicitările Comisiei Europene privind înființarea și operaționalizarea unității de achiziții centralizate,(..)
 • Ținând cont de faptul că nerespectarea prevederilor Acordului de parteneriat, prin neîndeplinirea condiționalităților ex-ante prevăzute în cuprinsul său, inclusiv în ceea ce priveşte dezvoltarea şi implementarea Strategiei naţionale de achiziţii publice, prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 901/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice, poate conduce la afectarea finanţării din fonduri structurale în cadrul programelor europene finanțate din fonduri europene alocate în exercițiul financiar 2014-2020 a unor proiecte de interes public şi la corecţii financiare, fiind astfel afectată în mod semnificativ îndeplinirea obiectivelor de absorbție a fondurilor structurale, cu impact deosebit asupra dezvoltării economiei naționale,
 • Ținând cont de faptul că, în prezent, contrar prevederilor Acordului de parteneriat, nu este înființată o unitate de achiziții centralizate prin intermediul căreia autoritățile contractante care acționează la nivel central achiziționează anumite categorii de produse și servicii, situație care poate duce la consecințele menționate în paragraful anterior, prezentând, astfel, caracter de situație extraordinară, și care, pentru a evita o atingere gravă și iminentă a interesului public legat de absorbția fondurilor structurale, trebuie soluționată în cel mai scurt timp posibil prin emiterea în condiții de urgență a actului normativ primar necesar pentru înființarea unității de achiziții centralizate, (..) Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.", se arată în document.

Al treilea proiect al Finanțelor: Cum va funcționa Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate și de cine va fi condus

Al treilea proiect publicat aseară de Finanțe este un proiect Hotărâre privind măsuri necesare pentru operaționalizarea și desfășurarea corespunzătoare a activității Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate.

Documentul conține practic normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență privind înființarea ONAC.

Proiectul prevede că ONAC achiziționează în numele utilizatorilor si pentru aceștia produse și servicii achiziționate în sistem centralizat din următoarele categorii:

 • a) produse în domeniul IT;
 • b) medicamente și produse farmaceutice;
 • c) mobilier;
 • d) autoturisme;
 • e) combustibili pentru parcul auto;
 • f) birotică.

ONAC achiziționează în numele utilizatorilor si pentru aceștia produse și servicii achiziționate în sistem centralizat din categoriile prevazute la art. 16 prin încheierea de acorduri-cadru centralizate în condițiile dispozițiilor Ordonanței de urgență și ale prezentelor Norme.

ONAC va fi condusă de un director general, numit în funcţie prin ordin al ministrului finanţelor publice. Oficul va avea obligatia de a infiinta si implementa un sistem de control intern al achizițiilor.

ONAC va avea obligatia de a lua toate masurile necesare pentru implementarea unui sistem intern de verificare si a unor proceduri si procese care sa asigure realizarea in mod corespunzator si cu respectarea dispozitiilor legale a tuturor etapelor, actiunilor si actelor in cadrul procedurilor de atribuire centralizate care nu fac obiectul verificarii din partea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice.

Al patrulea document publicat aseară de Ministerul Finanțelor este un proiect de Hotarâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice.