​Guvernul pregătește baza legală prin care să autorizeze și Poșta Română să intermedieze vânzarea şi efectuarea plăţilor aferente titlurilor de stat către populație în cadrul Programului Tezaur, potrivit unui document guvernamental consultat de HotNews.ro. Potrivit surselor HotNews.ro 'este vorba de un Proiect de Ordonanță de Urgență, avizat deja favorabil de Consiliul Concurenței, care va permite și Poștei, alături de bănci și Trezorerie, să intermedieze vânzarea titlurilor de stat către populație'. 'Comisionul Poștei ar fi de 0,1% din valoarea titlurilor cumpărate de populație', susțin sursele.

Ministerul FinantelorFoto: Facebook/ Ministerul Finantelor Publice
  • "La nivelul MFP a fost creat cadrul legal, procedural şi operaţional pentru introducerea noului instrument de emisiune de titluri de stat destinate populaţiei prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, prin aprobarea HG nr. 682/2017 pentru modificarea şi completarea normelor metodologice la datoria publică şi a OMFP nr. 3139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur.
  • În contextul diversificării bazei de investitori în titlurile de stat şi pentru o distribuire cât mai largă a instrumentelor de economisire destinate populaţiei, este în curs de avizare baza legală prin care se autorizează CN Poşta Romană să intermedieze vânzarea şi efectuarea plăţilor aferente acestor instrumente de datorie publică.
  • Odată ce cadrul legal va fi aprobat, programul emisiunilor de titluri de stat destinate populaţiei va fi lansat atât prin unităţile operative ale Trezoreriei Statului, cât şi prin reţeaua de oficii ale CN Poşta Română. În acelaşi timp, MFP urmează să poarte discuţii cu reprezentanţii Consiliului Concurenţei, în vederea discutării posibilelor implicaţii prin prisma reglementărilor din domeniul ajutorului de stat.", se arată într-un document guvernamental redactat în luna aprilie din acest an și consultat de HotNews.ro.

Programul Tezaur: Populația va putea cumpăra titluri de stat cu valoarea de 1 leu

Ministerul de Finanțe a anunțatîn luna decembrie a anului trecut ca 'programul Tezaur, de emisiuni de titluri de stat destinate populației, va demara în anul 2018, ca urmare a finalizării cadrului procedural și operațional'.

Ministerul sublinia că 'a aprobat emiterea titlurilor de stat destinate populației prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului,în cadrul Programului Tezaur, 'un nou instrument de economisire dedicat populației, având ca obiectiv principal diversificarea bazei investiționale aferente pieței titlurilor de stat'.

În comunicatul transmis atunci de Finanțe se mai precizau următoarele:

"Măsura mai sus menționată oferă investitorilor informații privind caracteristicile de bază ale titlurilor de stat, etapele și procedura ce trebuie parcurse în vederea subscrierii în cadrul programului Tezaur, precum și modalitatea de calcul și plată a dobânzii și de rambursare a valorii nominale aferente titlurilor de stat subscrise. Noul program oferă posibilitatea și persoanelor fizice, care dețin certificate de trezorerie transformate în depozite la Trezoreria Statului, să utilizeze sumele aferente răscumpărării acestora în vederea subscrierii în Programul Tezaur.

În același timp, veniturile obținute din deținerea titlurilor emise de statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice, vor fi neimpozabile, conform actualelor prevederi din Codul Fiscal.

Alte caracteristici ale titlurilor de stat lansate în cadrul programului Tezaur:

  • Vor putea fi cumpărate de către persoanele fizice rezidente care au împlinit 18 ani;
  • Valoarea unui titlu de stat este de 1 leu;
  • Titlurile au formă dematerializată și remunerează investitorii cu o dobândă anuală;
  • Titlurile pot fi cumpărate doar de la sediile unităților operative ale Trezoreriei Statului, din raza domiciliului fiscal al investitorilor, prin deschiderea unui cont de subscriere si alimentarea acestuia fie prin virament bancar, fie prin depunerea de numerar și semnarea unui formular de subscriere. Acesta va conține datele de identificare ale investitorului precum și numărul și valoarea titlurilor de stat care se intenționează a fi subscrise;
  • Titlurile de stat nu pot fi răscumpărate înainte de scadență, sunt netransferabile și nu se tranzacționează;
  • Pentru fiecare emisiune Tezaur va fi anunțată o perioada în limita căreia investitorii vor putea efectua subscrieri.

În cadrul planului de finanțare a deficitului bugetar și de refinanțare a datoriei publice pentru anul 2018, care urmează a fi publicat până la sfârșitul anului, va fi anunțat volumul indicativ aferent emisiunilor de titluri de stat pentru populație. Acestea vor avea o frecvență lunară, termenii și condițiile financiare aferente fiecărei emisiuni urmând a fi specificate în cadrul prospectelor de emisiune care vor fi aprobate prin Ordin al Ministrului Finanțelor Publice si care vor fi disponibile la sediile unităților operative ale Trezoreriei Statului."

Programul Tezaur de emisiuni de titluri de stat destinate populației nu a fost demarat încă de autorități.