Conducerea TVR a solicitat în data de 26 aprilie Societății Nationale de Radiocomunicatii (SNR), care transmite posturile publice de radio si TV, să sisteze distribuția analogică a programelor televiziunii publice, de la 1 mai 2018, în contextul eșecului negocierilor privind contractul de prestări servicii aferent anului 2018, potrivit unui document obținut de HotNews.ro. Oficialii SNR spun că au luat act de notificare și au oprit distribuția TVR1, acuzând că decizia televiziunii publice ar îngradi dreptul la informare al cetățeanului, prevăzut în Constituție.

Televiziune digitala terestraFoto: Free Images
 • Decizia afectează populația din zonele rurale sau izolate, care nu are echipamente pentru recepția gratuită a televiziunii digitale terestre. Nu știm precis câți oameni sunt afectați, în condițiile în care datele arată că ar fi 150.000 de gospodării care recepționează TVR prin rețele terestre analogice și digitale, fără să existe o separație clară.

'Prin prezenta, subscrisa Societatea Română de Televiziune (SRTv), (..) în considerarea Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 21 din data de 25 aprilie 2018, prin care a fost aprobată extinderea mandatului acordat comisiei de negociere, constituită de către același for, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 16 din data de 04 aprilie 2018, vă solicităm ca, începând cu data de 1 mai 2018, să sistați distribuția analogică a programelor SRTv. Avem plăcerea de a comunica faptul că extinderea mandatului ne dă posibilitatea continuării negocierilor în vederea încheierii contractului de prestări servicii aferent anului 2018', se arată într-o notificare transmisă de TVR către SNR și obținută de HotNews.ro (vezi documentul atașat).

Notificarea TVR a fost transmisă în data de 26 aprilie 2018 către SNR, fiind semnată de Doina Gradea, președintele SRTv.

 • HotNews.ro a adresat întrebări atât către Televiziunea publică, cât și către SNR și Consiliul Național al Audiovizualului (CNA), dar până la publicarea acestui articol nu am primit răspunsuri decât de la SNR.

Redăm în cele ce urmează integral răspunsurile furnizate de SNR la întrebările HotNews.ro:

 • HotNews.ro: A încetat SNR distribuția analogică a programelor SRTv de la 1 mai 2018 așa cum a cerut conducerea televiziunii publice?

Răspunsul SNR: Societatea Română de Televiziune (SRTv) a transmis către Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. (SNR), în data de 26 aprilie 2018, o notificare prin care a solicitat sistarea distribuției analogice prin rețeaua de emițătoare în banda de frecvență 174-230 MHz – VHF a programului public de televiziune TVR1, începând cu data de 1 mai 2018.

SNR a luat act de notificare și a oprit distribuția analogică a programului public de televiziune TVR1, conform solicitării.

 • HotNews.ro: Dacă da, câți oameni / gospodării estimați că au rămas în prezent fără posibilitatea de a recepționa programele TVR?

Răspunsul SNR: Oprirea transmisiei analogice a programului public TVR1 are efecte asupra populației din zonele rurale sau izolate ale țării, care nu posedă receptoare TV cu tuner digital DVB-T2 încorporat sau un set-top box DVB-T2 pentru a putea recepționa liber, fără plata unui abonament, transmisia digitală terestră a programelor publice emise prin intermediul SNR în format DVB-T2.

Astfel, potrivit „Raportului de date statistice privind serviciile de comunicații electronice – semestrul I 2017”, publicat de ANCOM, aproximativ 150.000 de gospodării (2% din total gospodării) au avut acces la programele publice de televiziune, prin rețelele terestre de emisie în format analogic și digital.

În prezent, considerăm că dreptul la informare al cetăţeanului, garantat de art. 31, al. 1, al Constituţiei României a fost îngrădit prin oprirea transmisiei analogice terestre a TVR.

 • HotNews.ro: Este legal să fie întreruptă distribuția analogică a programelor TVR prin care poate mii de români din mediul rural ar rămâne fără posibilitatea de a urmări posturile publice TVR?

Răspunsul SNR: Din punctul de vedere al SNR, această solicitare a SRTv nu este corelată cu prevederile legale în vigoare în ceea ce privește tranziția de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră, așa cum acestea sunt prevăzute în H.G. nr. 403/2013 și în O.U.G. nr. 18/2015, aprobată prin Legea nr. 345/2015, și modificată prin O.G. nr. 21/2016, aprobată prin Legea nr. 22/2018, care a prorogat, până la data de 31 decembrie 2019, continuarea emisiei programelor publice de televiziune în sistem analogic în banda de frecvențe radio 174 – 230 MHz – VHF.

 • HotNews.ro: Ce termen este prevăzut în legislație pentru încetarea semnalului analogic TV și mai ales în ce condiții?

Răspunsul SNR: Prin adoptarea actelor normative menționate mai sus, termenul pentru încetarea transmisiei TVR1 în format analogic în banda de frecvențe radio 174 – 230 MHz – VHF este de până la data de 31 decembrie 2019.

Nota de fundamentare care a stat la baza emiterii O.U.G. nr. 18/2015 specifică în ce condiții se poate opri emisia programului TVR 1:

„Totodată, având în vedere că măsurile propuse sunt unele tranzitorii, prin proiect se stabilește data de 31 decembrie 2016* ca fiind data limita până la care pot continua emisiile în banda VHF, cu condiția respectării următoarelor cerințe:

a) emisia nu produce interferențe stațiilor de radiocomunicații ce utilizează spectrul radio în conformitate cu angajamentele internaționale la care România este parte;

b) nu poate reclama interferențe provenind de la stațiile de radiocomunicații ce utilizează spectrul radio în conformitate cu acordul ratificat prin Legea nr. 378/2009 privind ratificarea Actelor finale ale Conferinţei Regionale de Radiocomunicaţii pentru planificarea serviciului de radiodifuziune digitală terestră în părţi din regiunile 1 şi 3, în benzile de frecvente 174 - 230 MHz şi 470 - 862 MHz, şi a celor pentru revizuirea Acordului de la Stockholm 1961, semnate la Geneva la 16 iunie 2006;

a) frecvenţele radio să fie asignate, la data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru furnizarea pe cale radio terestră a serviciilor publice şi private de televiziune în sistem analogic.”

*31.12.2016 a fost prorogat, devenind 31.12.2019 prin O.G. nr. 21/2016.

 • HotNews.ro: Cum s-a ajuns la această situație între SNR și SRTV? Care sunt cauzele și cine sunt cei responsabili?

Răspunsul SNR: SNR prestează pentru SRTv servicii de transport și distribuție a programelor publice de televiziune. Distribuția analogică prin rețeaua de emițătoare în banda de frecvență 174-230 MHz – VHF era inclusă în serviciile pe care SNR le furnizează către SRTv.

Urmare a notificării transmise de SRTv privind sistarea emisiei analogice a programului public de televiziune TVR1, SNR a oprit distribuția acestui program în format analogic începând cu data de 1 mai 2018.

 • HotNews.ro: Cum vreți să deblocați această situație?

Răspunsul SNR: SNR a înștiințat prin adrese oficiale, încă din data de 27 aprilie 2018, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI), Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), Consiliul Național al Audiovizualului (CNA), precum și comisiile de specialitate din cele două camere ale Parlamentului României cu privire la oprirea emisiei programului public TVR 1 la data de 01.05.2018.

SNR a avut, de asemenea, o întâlnire de lucru pe această temă cu Ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale și membrii Consiliului de Administrație al SNR, concluzia întrevederii fiind următoarea: trecerea de la transmisiunea analogică la cea digitală rămâne o prioritate, însă această etapă trebuie să se facă treptat, asigurându-se în prealabil faptul că fiecare cetăţean al României va avea acces la conţinutul mediatic difuzat de televiziunea publică, fiind astfel respectat dreptul constituţional la informare.

 • HotNews.ro: Care este stadiul la zi al implementării televiziunii digitale terestre de către SNR conform obligațiilor din licențele câștigate în 2014?

Răspunsul SNR: SNR a demarat, începând cu data de 17 iunie 2015, un proiect tranzitoriu de implementare a televiziunii digitale terestre DVB-T2, bazat pe o soluție „in house”. Soluția tranzitorie, derulată în perioada 17 iunie 2015 - 1 noiembrie 2016, a constat în inserarea în 63 de emițătoare TV analogice a unor modulatoare DVB-T2, compatibile cu toate tipurile de emițătoare TV analogice din banda UHF, deținute de SNR.

Având în vedere alocarea întregii capacități a Multiplexului 1 pentru transmiterea programelor publice ale SRTv, prin H.G. nr. 733/2017, și finalizarea tranziției de la emisia în format analogic la emisia în format digital DVB-T2, prin implementarea unei soluții moderne, cu emițătoare DVB-T2 de ultimă generație, SNR a inițiat discuții cu SRTv pentru obținerea acordului în legătură cu numărul de amplasamente, numărul de programe furnizate și tipul lor (SD și HD).

În ceea ce privește implementarea Multiplexelor 2 și 4, pentru respectarea principiului egalității de tratament pentru radiodifuzori și furnizori de servicii media audiovizuale, care nu se află sub jurisdicția României și cu care România a încheiat un acord internațional de liberă retransmisie, SNR a înaintat o propunere de modificare a Legii nr. 504/2002 grupului de lucru înființat în martie 2017 prin Memorandum al Guvernului României, sub coordonarea MCSI.

 • HotNews.ro: Câti oameni/gospodării estimați că pot recepționa în prezent semnalul digital terestru furnizat de SNR, ce programe recepționează și ce echipamente de recepție trebuie să aibă?

Răspunsul SNR: "În prezent, cca. 90% din populația României poate recepționa programele publice ale SRTv în format digital.

Pachetul de programe de televiziune transmis cuprinde posturile publice ale Societăţii Române de Televiziune - TVR1, TVR2, TVR3, TVR HD, TVR Craiova, TVR Cluj, TVR Iaşi, TVR Târgu Mureş şi TVR Timişoara.

Semnalul TV digital terestru poate fi recepționat astfel:

- prin intermediul unui receptor extern digital DVB-T2 (set top box) conectat la televizorul clasic şi antenă exterioară în banda de frecvență UHF, bine degajată, orientată spre emiţător şi prevăzută cu un cablu coaxial de bună calitate, cu pierderi cât mai mici. Este important ca, în vecinătatea antenei, să nu existe obstacole mari pe direcția de recepție.

SAU

- direct cu televizorul, dacă are tuner DVB-T2 încorporat, şi antenă exterioară, cu caracteristicile menționate".

 • CNA ar trebui să discute mâine adresa SNR referitoare la sistarea acestor servicii

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) nu a răspuns încă întrebărilor adresate de HotNews.ro, dar pe ordinea de zi a ședinței de marți, 8 mai 2018, a CNA se află următorul punct:

"Adresa nr. 3681/02.05.2018 de la SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII SA – referitoare la sistarea distribuţiei analogice în banda de frecvenţă 174-230 MHz-VHF a programelor SRTV, începând cu data de 01.05.2018, ora 0.00."

În raportul de activitate al SRTV pe anul 2017 se arată că Televiziunea publică a avut cheltuieli cu staţii şi circuite datorate Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii, în valoare de 83.774.227 lei.