Peste 37,6 milioane de români s-au născut și peste 24,7 milioane de români au murit în țara noastră în perioada 1918-2017, potrivit unui document al Ministerului Afacerilor Interne (MAI). În aceeași perioadă, au fost emise peste 15,9 milioane acte de căsătorie. În 1950 apar înregistrate cele mai multe acte de naștere (721.906 acte de naștere). Datele sunt prezentate în documentația unei licitații lansate recent de MAI pentru crearea unui sistem IT care va digitiza documentele de stare civilă emise în ultimii 100 de ani (aproximativ 75 milioane de documente) și va permite ulterior informatizarea sistemului de depunere și eliberare efectivă a actelor de stare civilă.

Situatia actelor de stare civila în perioada 1918-2017Foto: MAI

În caietul de sarcini al licitației (vezi documentul atașat) este prezentată situația actuală privind înregistrarea și eliberarea actelor de stare civilă (naștere, căsătorie și deces), precum și procesele și procedurile aferente.

Anul 1950

Anul 1950

Foto: MAI

Potrivit datelor MAI, o explozie a numărului de nașteri a avut loc în 1950 respectiv: 721.906 acte de naștere, 218.258 acte de căsătorie și 202.926 acte de decese.

Spre comparație, cu un an în urmă, în 1949, s-au înregistrat 450.458 acte de naștere, 186.398 acte de căsătorie și 855.798 acte de deces. În 1951, s-au înregistrat 459.580 de acte de naștere, 176.017 acte de căsătorie și 208.791 acte de deces.

Sistemul informatic central licitat de MAI (hardware, software, amenajare site principal și site secundar, servicii de instalare hardware/software, servicii de dezvoltare software, instruire) este o componenta principală a proiectului SIIEASC, descris pe site-ul Ministerului Comunicațiilor.

Ce beneficii ar urma să aibă cetățenii în urma implementării acestui proiect:

 • - Punerea la dispoziția cetățeanului a unui portal (accesibil prin internet) prin intermediul căruia acesta va beneficia, în condițiile legii, de diverse servicii electronice (intermedierea transferului autentificat al datelor proprii de stare civilă către terțe instituții prestatoare de servicii pentru cetățean, descărcare formulare electronice, descărcare/transmitere formulare/cereri, obținerea unui document în format electronic cu datele conținute în registrele de stare civilă, verificarea datelor personale proprii, transfer unidirecțional/bidirecțional de informații către cetățean, programarea on-line în vederea accesării servicilor de suport/helpdesk). Precizăm că, în prezent, în majoritatea cazurilor, informațiile referitoare la desfășurarea activităților de stare civilă sunt afișate la avizierul oficiului de stare civilă;
 • - Creșterea gradului de transparență a prelucrării datelor de stare civilă, oferind cetățeanului atât posibilitatea de a vizualiza datele de stare civilă înregistrate în sistem, cât și un instrument de monitorizare permanentă a stadiului soluționării cererii. Precizăm că în prezent, cetățeanul nu are acces la aceste informații;
 • - Reducerea procentului de eroare în procesul de prelucrare a informațiilor de stare civilă, prin asistarea și prelucrarea automată a acestora, respectiv prin compararea datelor prezentate cu cele existente în Registrul Național de Evidență a Persoanelor (RNEP);
 • - Reducerea timpului necesar emiterii unui certificat/extras multilingv de stare civilă prin prelucrarea cu mijloace IT a datelor aferente, tipărirea automată a certificatelor/extraselor și reducerea/eliminarea activităților executate manual de către operator;
 • - Asigurarea confidențialității, integrității și disponibilității datelor personale ale cetățeanului în timpul prelucrării informațiilor de stare civilă, prin utilizarea unor tehnologii avansate de securitate și protecție. Utilizarea de către ofițerul de stare civilă a unei interfețe web care va realiza un echilibru între activitățile specifice de protecție a datelor și cele necesare pentru o accesibilitate și utilizare facilă a acestora;
 • - Accesul securizat al cetățeanului la cele mai recente informații publice privind reglementări, proceduri, decizii, tarife și pașii de urmat pentru obținerea certificatelor/extraselor multilingve de stare civilă, tipărirea și descărcarea de formulare, expedierea de solicitări de informații bazate pe formulare-tip;
 • - Servicii de tip e-guvernare oferite cetățeanului prin interconectarea SIIEASC cu alte instituții publice;
 • - Documentele necesare pe care cetățeanul este obligat să le prezinte la desfășurarea evenimentului de stare civilă (ex. alte certificate de stare civilă, copii de pe documente de identitate etc.), conform legislației, vor fi necesare doar la prima înregistrare în sistem (vor fi scanate), ulterior acestea nu vor mai fi aduse de cetățean, ele fiind descărcate/consultate direct din arhiva electronică. Arhiva electronică, astfel creată, va putea fi folosită în interesul cetățeanului și în derularea altor activități de emitere a documentelor;
 • - Pentru soluționarea unor cereri ale cetățenilor pe linie de stare civilă nu se vor mai prezenta documentele necesare în condițiile în care pot fi descărcate/consultate direct din arhiva electronică. Arhiva electronică, astfel creată, va putea fi folosită în interesul cetățeanului și în derularea altor activități de emitere a documentelor;
 • - Toate taxele aferente serviciilor publice furnizate prin sistem vor putea fi achitate online, prin integrarea sistemului SIIEASC cu Sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP, www.ghișeul.ro) (..). Integrarea sistemelor informatice se va implementa utilizând standardele și interfețele de interconectare puse la dispoziție prin intermediul sistemului SNEP.
 • - Gestionarea coerentă și asistată, prin mijloace IT avansate, a unui volum important de activități pe linie de stare civilă. În 2017 au fost eliberare peste 1,12 milioane de certificate de stare civilă.", se arată în Caietul de sarcini al licitației.

Date despre licitație și finanțarea proiectului SIIEASC

Valoarea totală a proiectului SIIEASC este de 184.920.864,06 lei cu TVA, din care 155.964.263,64 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate (POC) și cofinanțare proprie de la bugetul de stat, în valoare de 28.956.600,42 lei. Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni.

În cadrul acestui proiect, MAI a lansat în această lună o procedură de 'dialog competitiv' în sistemul electronic de achiziții publice (SICAP) pentru implementarea Sistemul informatic central al Ministerului. Contractul are o valoare maximă estimată de 45,1 milioane de lei (fără TVA), criteriul de atribuire fiind cel mai bun raport calitate-preț.

Prețul are cea mai importantă componentă în punctajul final (respectiv 60%). Durata de implementare a acestui sistem IT va fi de 25 de luni. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 18 octombrie 2018.