Ministrul Comunicațiilor, Petru Cojocaru, și Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene, au semnat astăzi, 25 septembrie, "ordinul comun privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul Axei prioritare 2, Acțiunea 2.1.1 'Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere'", a anunțat Ministerul Comunicațiilor. Suma maximă aprobată în cadrul schemei de ajutor de stat, pentru perioada 2018- 2020, este de 94,12 milioane de euro.

Petru Bogdan CojocaruFoto: Hotnews
 • „Sprijinirea mediului antreprenorial autohton este o prioritate pentru mine și pentru întregul Executiv, motiv pentru care venim în sprijinul acelora care vor să-și consolideze afacerile. Un astfel de exemplu este această schemă de ajutor de stat prin care IMM-urile vor putea obține finanțare pentru dezvoltarea unor game de produse și servicii TIC inovative, care să aibă impact asupra industriei IT&C și, de ce nu, a întregii economii. Am observat cu toții faptul că, în ultimii ani s-a remarcat o creștere substanțială a sectorului informatic, lucru resimțit și la nivelul PIB-ului. Astfel, avem responsabilitatea de a susține mai departe menținerea acestui trend ascendent prin elaborarea de proiecte și scheme de ajutor de stat care să vină în sprijinul antreprenorilor ce vor să crească și să se dezvolte aici, acasă”, a declarat Petru Bogdan Cojocaru, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale.

Prioritară este deopotrivă şi realizarea colaborării între întreprinderile centrate pe domeniul TIC şi clustere, astfel încât să fie asigurat un acces rapid şi facil la implementarea rezultatelor provenite din activităţile de cercetare şi dezvoltare, în scopul obţinerii de produse inovatoare.

Activităţile eligibile în cadrul schemei de ajutor de stat sunt următoarele:

 • Activități aferente achiziționării de hardware TIC şi a altor dispozitive;
 • Activități aferente amenajării punctelor pentru data center în care se vor instala echipamentele TIC achiziţionate prin proiect;
 • Activități aferente achiziţionării şi/sau dezvoltării aplicaţiilor software/licenţelor necesare implementării proiectului, configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea diverselor structuri de date existente, achiziţionarea şi implementarea de soluţii de semnătură electronică;
 • Activități aferente cercetării industriale sau dezvoltării experimentale;
 • Activităţi aferente detaşării de personal cu înaltă calificare de la un organism de cercetare şi de difuzare a cunoştinţelor sau de la o întreprindere mare, care efectuează activităţi de cercetare, dezvoltare şi inovare, într-o funcţie nou creată în cadrul întreprinderii beneficiare, fără să se înlocuiască alţi membri ai personalului angajat al beneficiarului;
 • Activități aferente inovării de proces şi organizaţională, altele decât cele susținute prin schema de ajutor de minimis, inclusiv activități de cercetare contractuală;
 • Activități aferente cercetării de piață;
 • Activități necesare informării şi promovării proiectului;
 • Activități aferente achiziţionării de servicii de consultanţă pentru elaborarea documentaţiilor necesare depunerii, implementării şi finalizării proiectului;
 • Activități aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate sau achiziţionate, cât şi a personalului care se va ocupa de mentenanţă;
 • Activități de achiziție a serviciilor de auditare intermediară sau finală, financiară și tehnică;
 • Activități specifice managementului de proiect;
 • Activități aferente accesului la baze de date și la biblioteci de specialitate;

Sunt eligibile pentru a depune proiecte întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în România şi sunt centrate pe domeniul TIC, sau care activează în cadrul clusterelor şi consorţiilor axate pe acelaşi subiect.