Guvernul Dăncilă a aprobat azi nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Platformă naţională integrată - Wireless Campus”. Valoarea totală a investiției este de 209,9 milioane lei, inclusiv TVA, din care 117,1 milioane lei fonduri nerambursabile, iar 32,8 milioane lei de la bugetul de stat. Proiectul va fi dezvoltat pe o perioadă de 3 ani și va conecta la internet wireless 4.500 de unităţi gimnaziale. Un alt obiectiv este creşterea ponderii profesorilor care utilizează internetul prin wireless-campus la 15% la finalul perioadei de sustenabilitate a proiectului.

HotNews.roFoto: Hotnews

În Nota de Fundamentare a proiectului de Guvern adoptat astăzi de Guvern se precizează următoarele:

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă crearea unei platforme naţionale integrate de tip campus care va asigura, cu prioritate în școli de nivel gimnazial, serviciul de acces fără fir la rețele de date deschise interconectate, inclusiv la Internet.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • 1. Crearea infrastructurii tehnice necesare utilizării resurselor şi serviciilor de tip OER și WEB 2.0 în educaţie la minim 2000 de şcoli la finalul implementării proiectului
  • 2. Dotarea în cadrul proiectului a unui număr de 4.500 de unităţi gimnaziale cu echipamente wireless, prin implementarea proiectului
  • 3. Creşterea ponderii profesorilor care utilizează internetul prin wireless-campus la 15% la finalul perioadei de sustenabilitate a proiectului

Proiectul va contribui indirect la atingerea valorilor ţintă ale indicatorilor din Agenda Digitala, şi anume: procent instituții de învățământ preuniversitar care folosesc OER (Open Educational Resources), Web 2.0 în educație. Țintă: 50% până în 2020.

Beneficiarul principal al investiţiei Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare, va asigura buna funcţionare a echipamentelor achizitionate si a platformei create din cadrul proiectului în vederea atingerii obiectivelor stabilite prin proiect.

Beneficiarii indirecţi sunt următorii:

  • Profesori şi elevi din cele 4500 de școli conectate
  • Angajaţi ai Agenţiei de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare ;
  • Angajaţi ai Ministerului Educaţiei Naţionale

În urma implementării proiectului, este vizată obținerea următoarelor

rezultate:

  • 4500 de școli care vor beneficia de echipamente wireless
  • 20.000 de echipamente wireless instalate
  • 54 persoane instruite pentru administrarea şi utilizarea infrastructurii

Valoarea totală a investiției este de 209.921 mii lei, inclusiv TVA. Din care fonduri nerambursabile 177.116 mii lei și fonduri de la bugetul de stat 32.805 mii lei. Suma de la bugetul de stat se cuprinde în bugetul Ministerului Educației Naționale la Titlul 51 -Transferuri între unități ale administrației publice, pentru ARNIEC/RoEduNet, urmând ca ministerul să le includă în bugetul ARNIEC/RoEduNet la Titlul 58 – Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020.

Mai multe detalii în documentul atașat.