​​Electrogrup Infrastructure (E-Infra), grup care deține Netcity Telecom, a anunțat joi intenția de listare pe Bursa din București. Numărul total de acțiuni disponibile la tranzacționare în urma ofertei va reprezenta cel puțin 30% din capitalul social. Grupul este deținut în prezent de Teofil Mureșan (34%), Simion Mureșan (33%) și Marian Pantazescu (33%), iar împreună, aceștia vor deţine majoritatea acţiunilor companiei, după finalizarea operațiunii de listare. Lansarea ofertei de listare depinde de mai multe condiții, printre care și aprobarea prospectului de către ASF.

Sigla E-InfraFoto: E-INFRA

Aspectele cheie ale acțiunii de listare:

  • - Oferta va consta într-o componentă primară de majorare de capital social de până la 1.250.000 acțiuni ordinare noi și o ofertă secundară de vânzare de până la 1.250.000 acțiuni ordinare existente. Acționarii Vanzători dețin în prezent 100% din capitalul social al Companiei, după cum urmează: Teofil Mureșan (34%), Simion Mureșan (33%), Marian Pantazescu (33%). Împreună, aceștia vor deţine majoritatea acţiunilor Companiei după finalizarea Ofertei.
  • - Oferta se va adresa investitorilor de retail și instituționali din România și anumitor investitori instituționali internaționali din afara Statelelor Unite ale Americii, în conformitate cu prevederile Regulamentului S (“Regulamentul S”) emis în baza Legii privind Valorile Mobiliare din Statele Unite ale Americii din 1933, cu modificările ulterioare (“Legea privind valorile mobiliare”).
  • - Compania intenționează să solicite listarea și admiterea acțiunilor ordinare ale acesteia la tranzacționare la Bursa de Valori București (”BVB”).
  • - Se intenționează ca un aranjament privind stabilizarea pieței să fie pus în aplicare după admiterea la tranzacționare a acțiunilor.
  • - Ulterior Ofertei, Compania și Acționarii Vânzători intenționează să încheie angajamente privind interdicții de înstrăinare a propriilor acțiuni pentru o perioadă de 365 de zile calendaristice.
  • - Numărul total de acțiuni disponibile la tranzacționare în urma Ofertei (”Free Float”) va depinde de numărul de acțiuni noi emise de Companie și de numărul de acțiuni existente vândute noilor investitori în cadrul Ofertei. Totuși, este de așteptat ca Free Float-ul să reprezinte cel puțin 30% din capitalul social.
  • - Erste Group Bank AG și WOOD & Company Financial Services a.s. acționează în calitate de Coordonatori Globali Comuni (“Joint Global Coordinators”) și Deținători Comuni ai Registrului de Subscrieri (“Joint Bookrunners”) în legătură cu Oferta. Banca Comercială Română S.A. și BRD Groupe Société Générale S.A. acționează ca Deținători Comuni ai Registrului de Subscrieri în legătură cu Oferta.
  • - Lansarea Ofertei depinde de condițiile de piață și de îndeplinirea altor condiții întâlnite în mod obișnuit în ofertele internaționale de acțiuni, inclusiv obținerea tuturor aprobărilor necesare din partea autorităților de supraveghere (inclusiv, printre altele, aprobarea Prospectului de către Autoritatea de Supraveghere Financiară din România), înregistrarea acțiunilor ordinare nou emise la Registrul Comerțului și înregistrarea acțiunilor Societății la Depozitarul Central Român, precum și adoptarea tuturor hotărârilor corporative relevante de către Companie.

Informații despre Grup

Electrogrup Infrastructure își are originea într-o companie de construcții și servicii specializate, înființată în 1997, care cu timpul a devenit un Grup de firme activ în trei segmente cheie: infrastructură de telecomunicații, infrastructură energetică și serviciile pentru infrastructură.

In domeniul telecomunicațiilor (prin Direct One și Netcity), Grupul oferă infrastructură de telecomunicații inter-urbană și metropolitană.

În București, din poziția de "carrier-of-carriers", Netcity asigură canalizația subterană a rețelei metropolitane pentru telecomunicații, care depășește în prezent 1.000 km în întreaga Capitală și care este în creștere. Scopul Proiectului Netcity, prevăzut în contractul de concesiune, este acela de a oferi o alternativă sustenabilă cablurilor aeriene de telecomunicații neautorizate. Operatorii ce dețin astfel de cabluri sunt obligați să asigure migrarea acestora în subteran în termen de 120 de zile de la data la care Netcity devine disponibil în zonele lor specifice. După achizitia Netcity în februarie 2017, Grupul a reluat investițiile în extinderea rețelei.

Prin intermediul Direct One, Grupul este prezent la nivel național și conectează 53 dintre orașele mari ale României, oferind servicii dark fiber în regim wholesale prin rețeaua sa națională neutră.

În domeniul energetic Grupul, prin Nova Power & Gas, asigură o soluție integrată, fiind în acelasi timp furnizor și distribuitor de electricitate și gaze naturale, precum și producător de energie electrică. Nova Power & Gas operează un sistem de distribuție a gazelor naturale, unul de distribuție electrică într-un parc industrial, precum și două parcuri fotovoltaice cu o capacitate de producție de aproximativ 9 MW.

Electrogrup, compania care asigura mare parte din portofoliul de servicii de infrastructură din cadrul Grupului, acoperă întregul lanț valoric de proiectare, autorizare, planificare, construcție și mentenanță în proiecte de infrastructură.

WESEE, compania de servicii pentru parcuri eoliene, este un parteneriat între SSC Wind EMEA GmbH Germania (care deține 60% din capitalul social al WESEE) și Electrogrup S.A. (care deține 40% din capitalul social al WESEE).