​Încetarea oricărei transmisii radio în format analogic în România, în perioada 2025-2027, așa cum propune în prezent Ministerul Comunicațiilor, va afecta grav accesul populației la informație, în condițiile în care sistemele digitale de radiodifuziune pot coexista cu cele analogice din anumite benzi de frecvenţă precum banda FM, care oferă o calitate corespunzătoare a sunetului şi are o adresabilitate mare la nivel naţional, avertizează ANCOM în observațiile transmise la strategia Ministerului Comunicațiilor. Proiectul ar afecta și posturile private de radio, deși nu există la nivel internațional vreo obligație de încetare a emisiei analogice radio, mai spune arbitrul telecom.

Licitatie frecvente de radiodifuziune digital terestraFoto: ANCOM

Autoritatea de reglementare în comunicații (ANCOM), condusă de fostul premier Sorin Grindeanu, a transmis un set de observații extrem de dure față de strategia privind tranziția la radioul digital supusă pentru a doua oară dezbaterii publice de Ministerul Comunicațiilor (MCSI), condus de Bogdan Cojocaru, după ce HotNews.ro a semnalatdocumentul anterior prevedea alocarea în mod ilegal a unei licențe naționale către Societatea Națională de Radiocomunicații (SNR) și că documentele postate pe site-ul ministerului erau create chiar de angajați din SNR.

În noul proiect (vezi atașat proiectul de strategie), nu se mai spune că o licență va fi alocată SNR, dar s-a introdus o obligație greu de implementat de altcineva: deținătorul licenței pentru difuzarea posturilor publice de radio trebuie să ofere "30% acoperire în populație până la data de 01.12.2018 (Centenarul Marii Uniri)".

Chiar și în condițiile în care proiectul de strategie a fost modificat,observațiile ANCOM (vezi documentul atașat) desființează practic întreg demersul inițiat de Minister.

Redăm mai jos câteva din cele mai importante critici făcute de ANCOM față de această strategie:

1. Acordarea licențelor se face numai prin procedură de selecție, fiind admisă o singură excepție

- Potrivit Legii nr. 504/2002 a audiovizualului, acordarea licențelor de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru se realizează numai prin procedură de selecție, fiind admisă o excepție care privește acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio către radiodifuzorul/radiodifuzorii ce furnizează programele publice de radiodifuziune şi televiziune şi numai în situaţia în care măsura este necesară pentru atingerea unor obiective de interes general.

2. Nu există o obligație la nivel internațional o obligație de încetare a transmisiilor radio în format analogic, așa cum a fost în cazul televiziunii: Ar afecta grav accesul populației la informație

- Considerăm că este necesară o analiză atentă și cu toți factorii implicați, inclusiv a titularilor de licențe de emisie, asupra efectelor posibile în cazul în care proiectul de Strategie privind implementarea radiodifuziunii terestre digitale sonore și a serviciilor multimedia asociate, la nivel național (denumit în continuare Proiectul), în cadrul secțiunii 3.2, va continua să stabilească o perioadă (n.a potrivit secţiunii 3.2 din Strategie, în perioada 2025-2027 încetează orice transmisie de radiodifuziune în format analogic) pentru încetarea completă a transmisiilor de radiodifuziune în format analogic, deși la nivel internațional nu există stabilită o asemenea obligație.

- Totodată, trebuie să aveți în vedere că Proiectul nu face nicio diferență între posturile publice sau cele private de radiodifuziune, motiv pentru care obligația de încetare a emisiilor analogice, astfel cum este menționată, ar urma să fie aplicată de toți titularii licențelor de emisie.

- Pentru înțelegerea pe deplin a consecințelor mai trebuie să reamintim că spre deosebire de tranziția la sisteme digitale de furnizare a serviciilor de televiziune, în cazul cărora era stabilit la nivel internațional un termen pentru încetarea emisiilor în format analogic, în vederea eliberării spectrului radio și, ulterior, atribuirii/alocării acestuia pentru alte servicii de comunicații electronice, în cazul transmisiilor de radiodifuziune un asemenea termen nu există, fiind astfel asumat doar la nivel național. În aceste condiții, Autoritatea nu consideră necesară stabilirea unui termen de încetare a transmisiilor programelor analogice terestre în toate benzile de frecvenţe, deoarece această abordare are drept consecință afectarea gravă a accesului la informație a populaţiei României, sistemele digitale de radiodifuziune putând coexista cu cele analogice din anumite benzi de frecvenţă (banda FM).

Mai mult, în timp ce în cazul tranziției la sisteme digitale de furnizare a serviciilor de televiziune exista și continuă să existe platforme alternative de recepționare a serviciilor de televiziune furnizate (ex. DTH), în cazul radiodifuziunii analogice nu poate fi vorba de aceeași situație, populația bazându-se exclusiv pe recepția programelor prin intermediul undelor radio.

- Trebuie subliniat că implementarea serviciilor digitale de radiodifuziune în sistem T-DAB+ în banda VHF nu poate fi legată de încetarea furnizării serviciilor de radiodifuziune analogică în alte benzi de frecvenţă cum ar fi banda FM, existând posibilitatea coexistenţei celor două sisteme în benzi diferite de frecvenţe, cu atât mai mult cu cât radiodifuziunea din banda FM oferă o calitate corespunzătoare a sunetului şi are o adresabilitate mare la nivel naţional.

3. Obligațiile de acoperire a populației cu servicii radio digitale sunt nerealiste

- Plecând de la premisa că acordarea licenței/licențelor se realizează, conform Legii nr. 504/2002, în urma unei proceduri de selecție organizată de către Autoritate, iar această selecție are o durată de minim două luni calculată de la data publicării anunțului de demarare a procedurii, obligațiile de acoperire stabilite în cadrul MUX 1, stabilite prin secțiunea 4.2.1 din Proiect, sunt nerealiste în condițiile în care ANCOM finalizează procesul de consultare publică a documentelor la începutul lunii octombrie, abia ulterior realizându-se publicarea în Monitorul Oficial a actelor normative ce stau la baza întregii selecții.

4. ANCOM manifestă rezerve serioase cu privire la capacitatea grupului de lucru creat la inițiativa Ministerului Comunicațiilor de a reprezenta statul român în relația cu organismele implicate în procesul de implementare a radiodifuziunii digitale la nivel european și mondial

Conform strategiei (secțiunea 2.2 - vezi documentul atașat), "la inițiativa și sub coordonarea MCSI se va înființa, un Grup de Lucru Radio Digital (GLRD) din care vor face parte, cu statut de membru: ministere/autorități guvernamentale cu atribuții legale în domeniu – MCSI, ANCOM, CNA (Consiliul Național al Audiovizualului) și cu statut de invitați: alte ministere/autorități guvernamentale - Ministerul Culturii și Identității Naționale, reprezentanți ai radiodifuzorilor posturilor publice și comerciale – SRR (Societatea Română de Radiodifuziune), etc., reprezentanți ai operatorilor (broadcasteri) – SNR (S.N. Radiocomunicații S.A), etc. reprezentanți ai intereselor consumatorilor/utilizatorilor-ANPC (Autoritatea Pentru Protecția Consumatorului), etc;"

5. ANCOM consideră că grupul de lucru nu poate stabili metodologia de calcul a acoperirii teritoriului cu semnal radio

Autoritatea consideră că grupul de lucru menționat în secțiunea 2.2 nu poate stabili metodologia de calcul a acoperirii teritoriului cu semnal radio, această sarcină revenind numai ANCOM. Cu privire la acest subiect reamintim că autoritatea de reglementare a propus modalitatea de determinare a acoperirii prin intermediul caietului de sarcini ce se află în consultare publică, ocazie cu care părțile interesate pot formula observații și/sau propuneri.

6. ANCOM avertizează că Ministerul vrea să aloce frecvențe desemnate pentru transmiterea programelor de radiodifuziune ce aparțin radiodifuzorilor privați

- Față de prevederile secțiunii 4.3 din Proiect, Autoritatea vă face cunoscut că textul indică o alocare desemnată pentru transmiterea programelor de radiodifuziune ce aparțin radiodifuzorilor privați, situație ce este în contradicție cu procesul de selecție avut în vedere de ANCOM și exprimat în caietul de sarcini aflat în consultare publică.

Pentru mai multe detalii vezi documentul atașat acestui articol.

Ce probleme întâmpină consultarea publică făcută de Ministerul Comunicațiilor pe marginea acestui proiect de strategie

Ministerul Comunicațiilor se află la a doua versiune de strategie privind tranziția la radioul digital, supusă dezbaterii publice.

HotNews.ro a semnalat în data de 17 septembrie faptul că Ministerul Comunicațiilor a modificat proiectul de strategie privind trecerea la radioul digital, după ce HotNews.ro a semnalat că documentul anterior prevedea alocarea în mod ilegal a unei licențe naționale către Societatea Națională de Radiocomunicații (SNR) și că documentele postate pe site-ul ministerului erau create chiar de angajați din SNR.

Tot în data de 17 septembrie, HotNews.ro a adresat Ministerului mai multe întrebări printre care și aceea de a preciza dacă a primit vreo observație din partea ANCOM în cadrul acestei consultări.

Raspuns MCSI

Raspuns MCSI

Foto: Hotnews

După o lună de zile, respectiv joi, 18 octombrie, Ministerul a transmis mai multe răspunsuri scurte, printre care și acela că: 'până la data încheierii procedurii de asigurare a transparenței, MCSI nu a primit de la ANCOM observații".

Contactați de HotNews.ro, reprezentanții arbitrușui telecom au precizat că:

  • "ANCOM a transmis  propunerile și observațiile sale cu privire la Proiectul de Strategie privind implementarea radiodifuziunii terestre digitale sonore și a serviciilor multimedia asociate, la nivel național către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) în data de 21 septembrie 2018", punând la dispoziția HotNews.ro și documentul cu aceste observații, document prezentat acum de HotNews.ro.

Al doilea raspuns MCSI

Al doilea raspuns MCSI

Foto: Hotnews

De cealaltă parte, contactați din nou de HotNews.ro pentru a preciza mai clar care a fost perioada de consultare publică pentru acest proiect, oficialii MCSI au precizat următoarele:

"Pentru prima versiune, data de închidere a procedurii de asigurare a transparenței a fost 20 septembrie, perioadă până la care Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale nu a primit observații.

Pentru cea de-a doua versiune, aflată în procedura de asigurare a transparenței din data de 14.09.2018, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale va lua în considerare și observațiile transmise după perioada de închidere a consultării publice pentru prima versiune, în măsura în care acestea sunt în concordanță cu versiunea actuală.

Precizăm că cea de-a două versiune a strategiei este încă în dezbatere publică."