Tribunalul București a admis în luna noiembrie a anului trecut solicitarea Orange România, cel mai mare operator local de comunicații mobile, de a sesiza Curtea Europeană de Justiție (CJUE) pentru a se pronunța cu privire la interpretarea articolului referitor la 'consimțământul persoanei vizate' din Directiva UE privind protecția persoanelor fizice la prelucrarea datelor personale. Judecarea cauzei este acum suspendată până la pronunțarea Curții Europene și totul a plecat de la o amendă de 10.000 de lei.

Foto:

Într-un dosar în care Orange România se judecă cu Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor (ANSDCP), Tribunalul București a admis în data de 14 noiembrie 2018 cererea formulată de Orange pentru sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene.

HotNews.ro a solicitat puncte de vedere atât de la Orange, cât și de la Autoritatea pentru Protecția Datelor pentru a afla cum s-a ajuns aici și implicațiile acestei decizii și redăm în cele ce urmează precizările primite de la autoritate:

"În conformitate cu art. 27 din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la prevederile art. 13 din Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, pe data de 28.03.2018 s-a efectuat o investigaţie la Orange Romania SA, în vederea verificării modului de respectare a prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi a măsurilor de securitate, precum şi a dispoziţiilor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

Ca urmare a celor constatate în cursul investigaţiei din oficiu din 28.03.2018, operatorul Orange Romania SA a fost sancţionat cu amendă în cuantum de 10.000 lei, pentru fapta de „Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal, prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, cu încălcarea art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 8 din Legea nr. 677/2001, coroborat cu art. 2 și 6 din Decizia Președintelui ANSPDCP nr. 132/2011, întrucât Orange Romania SA, cu datele de identificare de pe prima pagină a procesului verbal, prin colectarea și stocarea copiilor de pe actele de identitate, solicitate prin contractele de servicii de comunicații electronice, prelucrează în mod excesiv date cu caracter personal ce intră sub incidența art. 8 din Legea nr. 677/2001, fără a avea consimțământul expres al persoanelor vizate, prevederi legale exprese sau avizul ANSPDCP”, aceste aspecte fiind consemnate în Procesul-verbal nr.10380/28.03.2018.

Procesul-verbal sus menționat a fost contestat în instanță și face obiectul Dosarului nr. 12278/3/2018, pe rolul Tribunalului București.

În acest dosar, la termenul din 14.11.2018, instanța de judecată a admis cererea formulată de reclamanta Orange Romania SA privind sesizarea CJUE cu solicitarea de pronunţare a unei hotărâri preliminare cu privire la interpretarea art. (2) lit.h) din Directiva nr.95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24.10.1995, care statuează că „consimțământul persoanei vizate” înseamnă orice manifestare de voință, liberă, specifică și informată prin care persoana vizată accept să fie prelucrate datele cu caracter personal care o privesc.

În prezent judecarea cauzei este suspendată de drept până la pronunţarea CJUE asupra sesizării.", se arată în răspunsul ANSPDCP.

Orange este cel mai mare operator local de comunicații mobile în funcție de venituri și numărul de clienți. La 30 septembrie 2018, compania furniza servicii mobile, fixe și TV pentru 10.900.000 de utilizatori, în creștere cu 1,8% comparativ cu finalul trimestrului trei din 2017.