​Banca Națională a României (BNR) vrea să își înlocuiască site-ul web actual, conceput acum 10 ani, cu un produs nou, realizat conform celor mai noi standarde și tehnologii și menit să asigure îmbunătățirea proceselor de comunicare cu publicul, potrivit datelor unei licitații deschise demarate în această lună de BNR. Site-ul, accesat zilnic de peste 30.000 de utilizatori unici, are statut de aplicație critică pentru banca centrală, orice întrerupere a funcționării sale putând avea un impact negativ chiar asupra piețelor financiare.

Site BNRFoto: Captura BNR
 • De ce este important site-ul BNR:

"BNR este conectată la importante fluxuri de date, fiind la rândul său furnizor de date pentru o gamă largă de instituții și autorități (interne și internaționale), agenți economici, unități de învățământ și cercetători, agenții de presă, mass-media și diferite alte categorii de public.

Website-ul BNR reprezintă principalul mijloc de comunicare cu publicul, fiind accesat zilnic de peste 30 de mii de utilizatori unici, iar numărul de accesări depășește deseori 2 milioane/zi. BNR utilizează de asemenea și alte canale de comunicare digitală: prin transmiterea de informații și notificări e-mail, prin conturile BNR pe Twitter, LinkedIn, YouTube și prin aplicația mobilă LeulRomânesc.

Website-ul propriu-zis constituie totodată un repository pentru o gamă largă de informații care decurg din obligații legale de informare și responsabilități specifice băncii centrale, toate informațiile de natură publică fiind vehiculate prin infrastructura acestuia.", se arată în caietul de sarcini al licitației.

Contractul licitat, publicat în data de 5 februarie în sistemul electronic de achiziții publice (SICAP), are o valoare estimată de 912.000 de lei. Criteriul de atribuire este cel mai bun raport calitate-preț și va avea o durată de implementare de maxim 12 luni din momentul începerii proiectului.

Proiectul implică de asemenea realizarea unei aplicații webmobile pentru distribuirea celor mai solicitate informații (dobânzi, curs de schimb și știri BNR) pe dispozitive mobile, precum și prin construirea unui API de tip REST, pentru a înlesni interoperatibilitatea cu alte sisteme, prin internet.

Infrastructura hardware și de comunicații, precum și licențele pentru software-ul de bază (sisteme de operare, baze de date) nu fac obiectul acestui contract, intrând în obligațiile BNR.

Obiectivele noului proiect privind a 3-a versiune majoră a site-ului BNR:

Website-ul BNR are statut de aplicație critică pentru banca centrală, orice întrerupere a funcționării sale sau disfuncționalitate a acestuia putând avea un impact negativ asupra îndeplinirii obligațiilor legale ale instituției, a imaginii BNR sau chiar asupra piețelor financiare, se arată în documentația de licitație, iar obiectivele acestui proiect sunt următoarele:

 • - Realiniere la standardele cele mai avansate ale domeniului. Se va asigura accesibilitate pe toate categoriile de device-uri (Responsive Design, Adaptive Design – mobile first), ameliorarea UX (User eXperience) – readability, navigability, interactivitate crescută (JS, AJAX) și orientare accentuată spre conținut vizual.
 • - Publicare de informații în condiții de siguranță și ergonomie.
 • - Management unitar al proceselor de comunicare pe website și pe conturile social media. Administrarea eficientă, centralizată, a tuturor aspectelor legate de informațiile publice, pe tot parcursul fluxului de publicare: generare – validare – publicare – diseminare.
 • - Creșterea transparenței și consolidarea prestigiului instituției. Publicarea în condiții de predictibilitate (urmărind un calendar reanunțat), sincron pe toate canalele (website și conturi social-media) și diseminarea promptă, activă a informațiilor (prin e-mail și push-notifications).
 • - Îmbunătățirea serviciilor oferite utilizatorilor. Optimizarea regăsirii informației, căutare avansată (după domeniu, tip de conținut, cronologie etc), abonare on-line la diferite categorii de știri, formulare on-line pentru diverse solicitări. Posibilitatea realizării de sondaje sau interogări complexe ale publicului, pe bază de chestionar.
 • - Întărirea rolului de conștientizare/educare financiară a publicului larg. Conținut ușor de înțeles, design atractiv, structură intuitivă și interactivitate mărită, simultan cu optimizarea căutării prin utilizarea tag-urilor.
 • - Respectarea protocoalelor de schimburi de informații cu categoriile speciale de beneficiari: agenții de presă, instituții și autorități naționale, organisme internaționale, prin publicarea/diseminarea informațiilor specifice și a notificărilor către acestea, conform calendarelor prestabilite și monitorizarea strictă a stării fiecărei raportări.
 • - Valorificarea informațiilor existente în website-ul actual, prin preluarea selectivă în WEBSITE-v3 de către prestator, conform necesităților exprimate de beneficiar în etapa de analiză.
 • - Monitorizarea unor parametri de performanță, precum și a încercărilor de acces neautorizat. Extragerea de informații relevante pentru fine-tuning. Urmărirea fazelor de execuție a taskurilor de publicare/ diseminare și a erorilor.
 • - Monitorizarea nivelului de interes pe secțiuni și obiecte, statistici de accesare.
 • - Limitarea dinamică a accesului abuziv (atacuri de tip DoS) și blocarea posibilităților de SQL injection, cross-site scripting (XSS), cross-site request forgery (CSRF) etc.

BNR va reține dreptul de proprietate intelectuală exclusivă asupra tuturor componentelor site-ului web

În documentație se mai precizează că ofertantul va pune la dispoziția BNR codul sursă și va face cunoscute standardele și instrumentele de dezvoltare utilizate, astfel încât să permită extinderea sistemului, inclusiv extinderea schimbului de date cu sisteme exterioare, precum și aplicarea upgrade-urilor software.

BNR va reține dreptul de proprietate intelectuală exclusivă asupra tuturor componentelor proiectului și va deține toate drepturile de proprietate industrială și intelectuală, titlurile și interesele asupra ideilor, conceptelor, know-how-ului, codului sursă, documentației sau tehnicilor create în baza acestui proiect.

Condiții de participare la licitație:

În privința cerințelor de participare la licitație, se precizează că media cifrei de afaceri a ofertantului pe ultimii (3) trei ani (2015, 2016, 2017) trebuie să fie în valoare de minim 1.500.000 Lei. Ofertanții interesați trebuie să ateste că au prestat în cadrul a maxim 2 contracte anterioare, servicii similare de dezvoltare site-uri WEB, de minim 800.000 lei fără TVA.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 12 martie 2019. În aceeași zi va avea loc și ședința de deschidere a ofertelor.