Guvernul a modificat două amenzi pe care trebuie să le achite firmele din telecom, arată Ordonanța de Urgență nr. 19/2019, publicată vineri seara, în Monitorul Oficial nr. 245. Actul normativ modifică reglementări introduse prin OUG nr. 114/2018., potrivit Mediafax.

RadioFoto: Max Pixel

Noul act normativ prevede că în cazul utilizării unor licențe de radio fără licență, cuantumul amenzii aplicate este „de 0,1% din cifra de afaceri înregistrată în anul precedent de către persoana care săvârșește fapta pentru fiecare zi de utilizare fără licență”.

Această amendă este aplicată în cazul licențelor de utilizare a frecvențelor radio acordate astfel, conform OUG nr. 114/2018: în cazul licențelor pentru benzile de frecvență radio 703-733 MHz/758-788 MHz (2x30 MHz), 738-753 MHz (1x15 MHz), 880-915 MHz/925-960 MHz (2x35 MHz) se stabilește o valoarea minimală în cuantum de 4% din cifra de afaceri din anul precedent prelungirii, înregistrată la nivelul ramurii CAEN unde se încadrează activitatea de comunicații electronice, înmulțită cu numărul de ani pentru care se acordă licența; în cazul licențelor pentru benzile de frecvență radio 791-821 MHz/832-862 MHz (2x30 MHz), 1920-1980/2110-2170 MHz (2x60 MHz), 3400-3800 MHz (400 MHz) se stabilește o valoarea minimală în cuantum de 2% din cifra de afaceri din anul precedent, înregistrată la nivelul ramurii CAEN unde se încadrează activitatea de comunicații electronice, înmulțită cu numărul de ani pentru care se acordă licența.

Spre deosebire de noile reglementări, OUG nr. 114/2018 prevedea că, în cazul utilizării de frecvențe radio fără licență sau după expirarea perioadei de valabilitate, se calculează penalități pentru fiecare zi de utilizare fără licență, începând cu ziua imediat următoare termenului de scandență, reprezentând 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din cifra de afaceri din anul precedent, înregistrată la nivelul ramurii CAEN unde se încadrează activitatea de comunicații electronice.

În schimb, OUG nr. 19/2019 suspendă până la 1 septembrie 2019 aplicarea următoarei prevederi: furnizorii de rețele de comunicații electronice care încheie contracte de instalare, întreținere, înlocuire a rețelelor de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora sau efectuează lucrări de acces pe proprietăți, fără existența dreptului de acces sau în lipsa autorizației de construire, se sancționează cu amendă în cuantum de până la 10% din cifra de afaceri, proporțional cu numărul de utilizatori deserviți fără autorizație, respectiv cu câte un procent la 100 de utilizatori. Această prevedere a fost introdusă de OUG nr. 114/2018, de la începutul acestui an.