​Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a demarat vineri două proceduri de achiziții prin negociere pentru cumpărarea de echipamente de tip firewall și echipamente securizate de tip router pentru telecomunicatii speciale/infrastructuri critice, arată datele publicate în Sistemul electronic de achiziții publice. Valoarea estimată cumulată a celor două contracte depășește 13 milioane de euro pentru o perioadă de 2 ani. Achizițiile au loc în contextul în care STS testează în prezent propria aplicație de mesagerie instant pentru instituțiile publice din România.

Sediul STSFoto: AGERPRES

Primul anunț de achiziție vizează 'furnizarea de echipamente securizate de tip firewall pentru telecomunicatii speciale / infrastructuri critice.' Valoarea estimată a contractului este de peste 5,65 milioane de euro, durata acestuia fiind de 2 ani. Vezi aici fișa de date a procedurii.

Al doilea anunț de achiziție are ca obiect "furnizarea de echipamente securizate de tip router pentru telecomunicatii speciale / infrastructuri critice." Valoarea estimată a contractului este de 7,39 milioane de euro, durata acestuia fiind de asemenea de 2 ani. Vezi aici fișa de date a procedurii.

Reguli stricte pentru accesul la documentația de atribuire și participarea la licitație

Pentru a participa la licitație, operatorii trebuie să respecte următoarele reguli:

I. În cadrul ambelor proceduri, documentația descriptivă (n.a care oferă detalii despre sistemele IT vizate de achiziții) va fi pusă la dispoziţia oricărui operator economic interesat să depună candidatură în cadrul procedurii, în baza unei solicitări scrise adresate STS, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit al operatorului economic respectiv, la care se va ataşa o copie a actului de identitate al persoanei respective. Vor putea depune candidaturi doar operatorii economice cărora STS le-a pus la dispoziție, la sediu, documentaţia de atribuire.

II. Candidații selectați în etapa II vor primi invitația de participare. Conform prevederilor art. 65 alin. (2) din O.U.G.114/2011, este interzisă invitarea la Etapa II procedurii de negociere cu publicare a unui operator economic care nu şi-a depus candidatura în cadrul Etapei I a procedurii de atribuire sau care nu a îndeplinit criteriile de calificare şi selecţie.

III. Procesul de negociere se deruleaza in Etapa II si are ca scop imbunatatirea propunerii financiare si a propunerii tehnice initiale cu incadrarea in cerintele autoritatii contractante.

IV. Punerea în executare a acordului-cadru şi a contractelor subsecvente: Derularea acordului-cadru şi a contractelor subsecvente implică accesul personalului furnizorului la informaţii clasificate nivel „secret de serviciu”. Prin urmare, punerea acestora în executare se va face, în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, H.G. nr. 585/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, şi H.G. nr. 781/2002, numai dacă:

a) unitatea specializată din cadrul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale a eliberat avizul de securitate;

b) a fost semnat de către autoritatea contractantă şi furnizor acordul de confidenţialitate;

c) au fost eliberate certificate de securitate sau autorizaţii de acces pentru persoanele care, în îndeplinirea sarcinilor ce le revin în derularea contractului, necesită acces la informaţii secret de serviciu;

d) personalul autorizat al furnizorului a fost instruit asupra reglementărilor de securitate industrială de către structura/funcţionarul de securitate al acestuia şi a semnat fişa individuală de pregătire.

Dragon by STS

Dragon by STS

Foto: Hotnews

Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a transmis, în această lună, mai multor utilizatori invitație prin e-mail pentru a testa o nouă aplicație, au sesizat către HotNews.ro unii cititori. Denumită Dragon, aplicația de mesagerie instant are o identitate vizuală apropiată de browser-ul web Mozilla Firefox și poate fi testată de cei care dețin terminale cu sistem de operare Android.

La solicitarea HotNews.ro, STS a precizat că această aplicație este testată ca o alternativă la soluțiile de mesagerie electronică instant, existente pe piață în acest moment, în vederea utilizării în mod exclusiv de către beneficiarii prevăzuți de Legea nr. 92/1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale.