​​Licitația de peste 165 milioane de lei pentru realizarea unei platforme naționale de internet wireless în 4.500 de școli, lansată în luna octombrie a anului trecut, nu și-a stabilit nici acum câștigătorii. După ce termenele procedurii au fost prelungite, acum s-a ajuns ca unul dintre cele trei consorții de firme care au depus oferte la această licitație să conteste procedura.

HotNews.roFoto: Hotnews

Licitația demarată în toamna anului trecut de Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare (ARNIEC) pentru crearea unei platforme naționale de internet wireless în 4500 de școli a primit trei oferte:

1. Huawei Technologies (ca unic ofertant)

2. Orange România (având ca subcontractanți pe Datanet Systems, Cronus eBusiness și Felix Telecom)

3. Telekom Romania Mobile (fostul Cosmote, având ca subcontractanți pe Nova Tech Integrated Solutions, Intech Solutions și Croatian Telekom - terț susținător).

De atunci și până acum, termenele procedurii au fost prelungite, iar luna trecută Orange a depus o contestație la Consiliul Național de Solu'ionare a Contestațiilor (CNSC), care a și luat o decizie în data de 25 aprile 2019.

Vezi aici prima parte a Deciziei CNSC și cea de-a doua parte a Deciziei CNSC.

Cel mai mare operator local de comunicații mobile a făcut o contestație în data de 2 aprilie la CNSC, nemulțumit că oferta sa a fost depunctată la capitolul tehnic. Oferta tehnică a Orange a primit din partea ARNIEC un punctaj de doar 49 de puncte din 70 de puncte maxim.

În contestația sa, Orange arată că ARNIEC a refuzat să-i transmită motivele pentru care a primit un punctaj atât de mic și acuză că prin comunicarea acestui punctaj, fără motivare, și afișarea acestuia în SICAP, ARNIEC ar fi denaturat concurența în cadrul licitației electronice, întrucât competitorii Orange, cunoscând depunctarea acesteia pe tehnic nu mai aveau motiv să ofere 'prețuri mai competitive'.

Pe de altă parte, Orange, cunoscând depunctarea propunerii sale tehnice, nemotivată însă, s-a văzut în imposibilitatea de a concura de la egal la egal.

În analiza cazului, CNSC spune că prin contestația depusă în data de 2 aprilie 2019, Orange a solicitat 'anularea procesului verbal privind evaluarea conformității propunerilor tehnice cu prevederile caietului de sarcini și cu factorii de evaluare, precum și anularea oricăror notificări (inclusiv anularea notificării generate în mod automat de SICAP din data de 22.03.2019), acte sau măsuri ulterioare, inclusiv raportul procedurii, decizie finală de atribuire contract' și 'reevaluarea ofertei tehnice a subscrisei', ofertantul contestator în cauză nu a motivat în fapt și drept aceste solicitări, nu a făcut referire, în mod concret, la factorii de evaluare pentru care nu a primit punctajul preconizat, precizând doar că 'ne rezervăm dreptul de a completa prezenta contestație, după ce vom lua la cunoștință motivele depunctării ofertei tehnice a Orange, în speranța că vom avea acces la procesul verbal de evaluare'.

CNSC a constatat apoi că urmare a studierii dosarului cauzei, Orange a transmis ulterior documentul intitulat 'Concluzii scrise', înregistrat la CNSC în data de 16 aprilie 2019, în cuprinsul căruia a criticat modul de acordare a punctajului pentru factorii de evaluare nr. 5, nr. 8 și nr. 9, deși prin contestația inițială nu a făcut nicio referire concretă la anumiți factori de evaluare, ci a susținut doar că 'propunerea sa tehnică îndeplinește cerințele minime și obligatorii, astfel că trebuia să obțină, conform documentației de atribuire, maximul de punctaj la evaluare, respectiv 70 de puncte'.

În privința acestui aspect, CNSC a avut în vedere prevederile art. 21 alin. (3) din legea nr. 101/2016 potrivit cărora 'Este inadmisibilă prezentarea unor noi motive de contestare și/sau formularea unor noi capete de cerere pe calea concluziilor scrise sau orale ori a precizărilor la contestație ulterior termenului legal de formulare a acesteia' și a constatat că prin intermediul concluziilor scrise, Orange a adus precizări suplimentare la contestația formulată inițial după expirarea termenului legal de formulare a contestației, aspect nepermis de legislația aplicabilăîn materia achizițiilor publice.

În concluzie, CNSC a decis să anuleze adresele ARNIEC prin care a precizat punctajul Orange și prin care a refuzat să-i transmită companiei procesul verbal de evaluare a propunerilor tehnice și a obligat Agenția ca în termen de 10 zile de la primirea deciziei să transmită către Orange modul concret de acordare a punctajului pentru propunerea sa tehnică.

Pe de altă parte, CNSC a respins ca inadmisibilă cererea Orange de reevaluare a propunerii sale tehnice.

CNSC a pronunțat această decizie în data de 25 aprilie, cele două părți având la dispoziție 10 zile lucrătoare de la comunicare pentru a formula plângere.

Contactați de HotNews.ro pentru a afla dacă Orange a formulat o astfel de plângere, oficialii companiei nu au dorit să comenteze, în condițiile în care procesul de licitație este încă în desfășurare.