Președintele Iohannis a promulgat vineri, 24 mai, legea care corectează o aberație legislativă introdusă anul trecut, prin care operatorii telecom vinovați de nereguli grave puteau scăpa cu o amendă de 2.500 de lei, indiferent de mărimea sancțiunii impuse de arbitrul telecom (ANCOM). Vezi în articol ce exemple de amenzi aplicate în 2018 și 2017 de ANCOM ar fi devenit inutile dacă nu s-ar fi corectat această lege.

Lege promulgata (foto arhiva)Foto: Facebook - Klaus Iohannis

HotNews.ro a prezentat în premieră în luna noiembrie 2018 situația de blocaj în care ajunsese autoritatea de reglementare în comunicații (ANCOM) aduse de noua lege a achitării amenzilor contravenționale.

  • "Poșta Română a fost amendată luni, 29 octombrie, cu 25.000 de lei de către arbitrul telecom (ANCOM) pentru că nu a respectat parametrii minimi de calitate pentru trimiterile simple, dar compania va plăti de fapt numai 2.500 de lei. De ce? Din păcate, ultimile modificări legislative aduse prin Legea 203/2018 permit ca, în cel mult 15 zile, contravenientul să poată plăti jumătate din amenda minimă pe care autoritatea o putea da conform cu OUG 111/2011 privind comunicațiile electronice, respectiv 5.000 de lei. În aceeași situație ne aflăm și în cazurile mult mai grave", a declarat atunci pentru HotNews.ro Cristin Popa, directorul executiv de control în ANCOM.

Un proiect de lege care corectează această aberație legislativă a fost inițiat în acest an de reprezentanți ai tuturor partidelor politice, act adoptat de Senat în data de 1 aprilie 2019 și de Camera Deputaților (for decizional) în data de 16 aprilie 2019.Președintele Iohannis a promulgat vineri, 24 mai, această lege care va fi trimisă la Monitorul Oficial.

  • "Prin derogare de la prevederile art. 16 alin. (1) și ale art. 28 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 22 alin. (2) din Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare în cazul sancțiunilor aplicate pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin. (5) lit. e)-k), m)-u) și w)-y), atunci când acestea sunt în competența Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații potrivit alin. (2) lit. (b), contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, jumătate din cuantumul amenzii aplicate, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal", se arată în noua lege (109/2019)promulgată de Președinție.

HotNews.ro a prezentat în luna februarie a acestui an, Expunerea de motive a acestui proiect de lege, în care erau prezentate mai multe exemple de amenzi aplicate în 2018 și 2017 de ANCOM care ar fi devenit inutile dacă nu s-ar fi adus această modificare legislativă.

Chiar dacă în Expunerea de motive nu erau menționate numele contravenienților, acest lucru poate fi ușor dedus pentru că au fost deja comunicate public, astfel:

  • 1. Amenda de 1,1 milioane lei aplicată anul trecut Telekom România Mobile Comunications (fostul Cosmote): Compania ar plăti acum doar 5.000 de lei

Unul dintre cazurile prezentate este amenda de 1,1 milioane de lei aplicată anul trecut către Telekom Romania Mobile Communications (fostul Cosmote). HotNews.ro a scris în premieră despre acest caz, catalogat ulterior de oficialii ANCOM drept 'cel mai grav incident de rețea din 2018'. Surse avizate au precizat atunci pentru HotNews.ro că rețeaua operatorului a suferit atunci o cădere aproape la nivel național, care a afectat toate serviciile - voce, date și SMS, a durat aproape 3 ore.

Iată ce se spune acum despre acest caz în Expunerea de motive a proiectului de lege menit să corecteze situația în care se află ANCOM:

"Ca urmare a apariției unui incident de la începutul anului curent în rețeaua unui furnizor de servicii de telefonie mobilă, cu impact semnificativ asupra securităţii şi integrităţii reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice produs, precum şi a unui număr semnificativ de sesizări primite din partea unor utilizatori de servicii de comunicaţii electronice afectați de disfuncţionalitățile apărute în reţeaua furnizorului respectiv, ANCOM a dispus efectuarea unei investigații.

Ca urmare a constatării nerespectării obligaţiei prevăzute în licența de utilizare a frecvenţelor radio deţinută, furnizorul a primit o amendă în valoare de 600.000 de lei.

Totodată, furnizorul a fost sancționat cu amendă de 500.000 lei pentru faptul că nu a putut îndeplini cererea ANCOM de a furniza informațiile solicitate, generând astfel dificultăţi în ceea ce priveşte analiza efectuată pentru a determina gradul real de indisponibilitate a reţelei la data producerii incidentului de securitate.

Prin urmare, pentru săvârşirea celor două fapte menționate mai sus, furnizorul a fost sancționat contravenţional cu suma cumulată de 1.100.000 lei, sumă pe care, după intrarea în vigoare a dispoziţiilor Legii nr. 203/2018, furnizorul ar fi avut posibilitatea să achitate jumătate din minimul amenzii pentru fiecare contravenție prevăzută de actul normativ.

Având în vedere faptul că în cazul ambelor contravenții minimul amenzii este 5.000 lei, furnizorul ar fi trebuit să achite câte 2.500 lei pentru fiecare contravenție în parte.

Prin urmare, considerăm că prin achitarea sumei de numai 5.000 lei, contravenientul nu ar fi înțeles gravitatea faptelor săvârşite şi nici nu ar fi fost motivat să respecte obligațiile legale ori să ia măsuri pentru intrarea în legalitate sau pentru prevenirea aparitiei acestor incidente în viitor", se arată în document.

  • 2. Amenda de 720.000 de lei aplicată Vodafone în 2017: Compania ar plăti acum doar 2.500 de lei

Un alt exemplu prezentat în document este amenda de 720.000 de lei aplicată companiei Vodafone în 2017 pentru că nu a acoperit cu semnal zeci de localități rurale, conform obligațiilor asumate în urma licitației 4G.

"Conform obligației prevăzute de licența de utilizare a frecvenţelor radio pentru furnizarea de reţele publice de comunicaţii electronice şi de servicii de comunicaţii electronice, un furnizor avea obligaţia de a asigura acoperirea zonelor locuite de 95% din populația localităţilor specificate în licenţă, (zone „albe") cu servicii de comunicații mobile în tehnologie UMTS, tehnologii din familia IMT îmbunătăţite (HSPA, HSPA+) sau LTE ori echivalente.

În urma încheierii măsurătorilor pe teren, a centralizării şi interpretării rezultatelor măsurătorilor ce au fost efectuate, ANCOM a concluzionat că un număr de 72 de localităţi cuprinse în anexa la licenţă nu sunt acoperite în proporţia stabilită, furnizorul săvârşind astfel contravenţia prevăzută la art. 142 pct. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 fiind sancţionat cu amendă contravențională în valoare de 720.000 lei.

Prin faptul că nu au fost respectate condiţiile şi obligaţiile din licenţă, a fost afectată posibilitatea locuitorilor celor 72 de localităţi de a accesa serviciile necesare transmiterii comunicărilor cu grad de urgenţă ridicat (112), a realizării convorbirilor telefonice sau a accesului la internet prin intermediul telefoanelor mobile.

Plecând de la situaţia descrisă şi având în vedere faptul că în cazul acestei contravenții minimul amenzii este 5.000 lei, în situaţia aplicării dispozițiilor Legii nr. 203/2018, furnizorul ar fi trebuit să achite suma de 2.500 lei, sumă ce nu este menită să încurajeze contravenientul să respecte obligaţiile legale prin realizarea investiţiei necesare în propria reţea, astfel încât să “acopere zonele albe" cu semnal radio.", se arată în expunerea de motive.

Amintim că pentru aceleași nereguli au mai fost sancționați în 2017 și Orange - cu 120.000 de lei, pentru că nu au acoperit cu semnal 12 localități, precum și Telekom Romania Mobile Communications (fostul Cosmote) - cu 60.000 de lei, pentru că nu au acoperit cu semnal 6 localități, așa cum s-au obligat prin licențele cumpărate.

  • 3. Amenda de 500.000 de lei aplicată Telekom Romania Mobile (fostul Cosmote) în 2018: Compania ar plăti acum doar 2.500 de lei

Un alt exemplu semnificativ este amenda de 500.000 de lei aplicată anul trecut tot fostului Cosmote pentru nerespectarea obligațiilor de acoperire cu servicii de voce a unor localități.

"Cea mai recentă acțiune de control desfăşurată la unul dintre cei mai mari furnizori de reţele şi de servicii de comunicaţii electronice a vizat respectarea dispoziţiilor cuprinse în licenţa de utilizare a frecvenţelor radio pentru furnizarea de rețele publice de comunicaţii electronice şi de servicii de comunicaţii electronice, în speţă, respectarea obligaţiei de acoperire cu servicii de voce a unor zone locuite de cel puţin 98% din populaţia României prin intermediul rețelei proprii de acces radio.

În urma încheierii măsurătorilor pe teren, a centralizării şi interpretării rezultatelor măsurătorilor ce au fost efectuate, ANCOM a concluzionat că fumizorul nu a respectat obligatia din licenţă, faptă care constituie contravenţie prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 şi a fost sancţionat cu amendă contravenţională în valoare de 500.000 lei (limitele amenzii contravenţionale pentru contravenţia săvârşită fiind între 5000 lei şi la 2% din cifra de afaceri, iar, în cazul unor încălcări repetate, cu amendă în cuantum de până la 5% din cifra de afaceri, în cazul furnizorilor cu cifră de afaceri de peste 3.000.000 lei).

Gradul de pericol social în cazul acestei contravenții este unul însemnat, prin lipsa acoperirii cu servicii de voce în anumite zone ale țării, fiind îngrădită posibilitatea utilizatorilor de a accesa, de exemplu, serviciile necesare transmiterii comunicărilor cu grad de urgenţă ridicat (pentru zonele geografice unde nu există un operator alternativ), realizării convorbirilor având niveluri de prioritate ridicată între abonaţi, supravegherii de la distanţă a persoanelor, intervenției în situaţii de urgenţă etc.

Faţă de noua reglementare instituită de Legea nr. 203/2018, ce oferă contravenienților posibilitatea achitării a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ sancționator şi având în vedere faptul că minimul amenzii contravenționale în situaţia de faţă este de 5.000 lei, în exemplul anterior contravenientul ar fi avut posibilitatea legală de a achita 2.500 lei,sumă aflată în vădită disproporție cu gradul de pericol social și cu consecințele faptei săvârşite.", se mai arată în document.

Acestea sunt doar trei cazuri prezentate în Expunerea de motive, dar documentul are exemple de situații și amenzi aplicate și pentru nereguli la roaming, servicii poștale sau vânzarea unor echipamente de comunicații.