Autoritatea națională de reglementare în comunicații (ANCOM) vrea să-și schimbe sediul central prin achiziția unui imobil, valoarea estimată a proiectului fiind de 141,5 milioane de lei (inclusiv TVA), potrivit unui proiect care ar urma să fie aprobat miercuri de Guvern.

Actualul sediu al ANCOMFoto: ANCOM

Guvernul are pe ordinea de zi a ședinței de miercuri un proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii “Achiziţie sediu pentru Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii”.

  • Vezi AICI integral Nota de fundamentare privind achiziția noului sediu al ANCOM
  • UPDATE (miercuri, 12 iunie) Guvernul a aprobat proiectul ANCOM de achiziție a unui imobil pentru noul sediu.

ANCOM nu este instituție bugetară, ci este o autoritate publică autonomă sub control parlamentar, finanțată integral din venituri proprii, venituri pe care le obține în cea mai mare măsură de la operatorii de comunicații prin tarifele de utilizare a spectrului radio ori a resurselor de numerotație alocate.

În Nota de Fundamentare este prezentată situația actuală și schimbările preconizate prin această tranzacție astfel:

"În prezent, ANCOM are sediul în imobilul aflat str. Delea Nouă, nr. 2, sector 3, București, spațiu închiriat începând cu anul 2007.

Activitatea ANCOM de la sediul central se desfășoară în limita a 7.162 mp, din care 6.542 mp reprezintă suprafața utilă pentru spaţii active nemijlocit (birouri), spaţii necesare desfăşurării activităţii unităţii fără personal permanent (arhivă, grupuri sanitare, holuri, case de scară, săli pentru întruniri/ședințe). Diferența de 619,50 mp reprezintă cota din spațiile comune cu ceilalți locatari ai imobilului.

Din cei 6.542 mp, conform repartizării actuale a spațiilor și a gradului de ocupare a acestora, doar 3.480 mp sunt destinați pentru birouri și cabinete și 300 mp pentru cele cinci săli de ședință/conferință/licitații/consiliu, adică ocupate cu personal, restul de spațiu fiind destinat pentru holuri, case de scară, grupuri sanitare, arhivă etc.

La sediul central ANCOM, în spațiile menționate anterior, sunt amenajate 84 de spații cu destinația de birouri și cabinete în care își desfășoară activitatea 325 de persoane. Pe de altă parte, în statul de funcții, în prezent (numărul de posturi alocat compartimentelor care își desfășoară activitatea în sediul central), sunt 410 de posturi (din care, așa cum am amintit mai sus, 325 ocupate) valoare ce urmează să fie modificată dat fiind politica de dezvoltare a ANCOM, ce prognozează o creștere a numărului de posturi aferent statului de funcții cu circa 40 de posturi. În această situație, nu există posibilitatea amenajării unor spații pentru derularea activității acestora.

Imobilul ocupat în prezent în regim de închiriere, pentru care contractul actual expiră la sfârșitul lunii iunie 2021, nu deține suficiente spații pentru: spațiile alocate birourilor ori cabinetelor, derularea cursurilor de formare, săli de întruniri/ședințe, relațiile cu furnizorii, parcarea autovehiculelor instituției, inclusiv a celor destinate monitorizării frecvențelor radio cu atribuire neguvernamentală și/sau a autovehiculelor persoanelor ce relaționează cu instituția.

Pe de altă parte, ca urmare a studiului contractat de către ANCOM, realizat de către un expert-evaluator, a rezultat că varianta optimă pentru Autoritate constă în achiziția unui imobil care să deservească nevoile instituției, prin comparație cu celelalte două opțiuni analizate – construirea unui imobil precedată de achiziția unui teren sau continuarea închirierii imobilului pentru sediul central.

Prin achiziționarea unui sediu urmează a fi soluționate problemele de spații necesare pentru activitatea ANCOM – structura centrală, care vor corespunde necesităților Autorității:

- Spațiu adecvat pentru birouri, atât pentru personalul existent, cât și pentru personalul previzionat;

- Asigurarea de spații necesare organizării ședințelor în cadrul Autorității, precum și pentru derularea celorlalte evenimente (cursuri de formare, săli de ședințe interne și/sau ședințe publice și alte evenimente cu participarea „clienților” naționali sau internaționali);

- Asigurarea spațiului aferent locurilor de parcare destinate autovehiculelor instituției, inclusiv a autospecialelor destinate monitorizării frecvențelor radio cu atribuire neguvernamentală echipate cu aparatură de măsură;

- Asigurare unor spații pentru păstrarea, la sediul central, unor echipamente de monitorizare a spectrului radio cu atribuire neguvernamentală.

Prin achiziția unui imobil care să fie destinat sediului central al Autorității se urmărește:

1) majorarea spațiilor active nemijlocit (birouri) în funcție de numărul de personal existent și previzionat;

2) asigurarea utilizării economice a fondurilor publice;

3) majorarea spațiilor destinate organizării unor ședințe cu participare internă și/sau externă;

4) majorarea spațiilor destinate parcării autovehiculelor, inclusiv a autospecialelor destinate activității de monitorizare a spectrului radio cu atribuire neguvernamentală;

5) majorarea unor spații ce vor fi afectate arhivării;

6) crearea unui/unor spații destinate formării profesionale."

  • Valoarea estimată a tranzacției: 141,5 milioane lei. Chiria actuală este de 100.000 de euro pe lună pentru actualul sediu

În nota de fundamentare se mai precizează că valoarea estimată a proiectului este de peste 141,5 milioane lei, inclusiv TVA. Finanțarea proiectului se va realiza din bugetul autorității ale cărei venituri provin în cea mai mare parte din taxele percepute industriei de comunicații electronice.

Conform informațiilor oficialilor ANCOM, chiria lunară pentru actualul sediu este de peste 100.000 de euro, iar inspectorii Curții de Conturi au ridicat deja problema acestor costuri, în condițiile în care autoritatea se află pe excedent de 10 ani și are în prezent în conturi peste 1 miliard de lei.