​Licitația de peste 165 milioane de lei pentru realizarea unei platforme naționale de internet wireless în 4.500 de școli, lansată în luna octombrie a anului trecut, este din nou contestată. După plângerea formulată de Orange în luna aprilie, a venit rândul chinezilor de la Huawei să se adreseze Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC), în condițiile în care ARNIEC, agenția guvernamentală care a lansat licitația, le-a respins oferta.

HotNews.roFoto: Hotnews

Huawei Technologies SRL, firmă cu sediul în București, deținută de producătorul chinez de echipamente telecom Huawei, a contestat luni, 24 iunie, la CNSC raportul procedurii de atribuire din data de 7 iunie 2019, în licitația de peste 165 milioane de lei pentru realizarea unei platforme naționale de internet wireless în 4.500 de școli.

Huawei Technologies acuză că Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare (ARNIEC) i-ar fi descalificat în mod ilegal oferta și cere Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor să anuleze raportul de atribuire și reluarea procedurii de la momentul anterior emiterii acestui raport.

Vezi AICI integral contestația Huawei Technologies

Câteva acuzații din contestația Huawei:

În contestația depusă la CNSC, Huawei acuză întâi de toate că nu a avut acces la cvasi-totalitatea documentației aferente procedurii de atribuire.

"Precizăm că până la data prezentei nu am avut acces la toată documentaţia aferentă procedurii de atribuire, astfel încât să putem verifica pe deplin legalitatea deciziilor Autorităţii Contractante. Cu titlu de exemplu, arătăm că niciodată nu am putut vizualiza ofertele tehnice ale celoralţi participanti la procedura de atribuire, eventualele solicitările de clarificări ale acestora si răspunsurile aferente, fiind în imposibilitate de a evalua în ce măsura Autoritatea Contractantă a evaluat toate ofertele cu aceeaşi unitate de măsură cu care a evaluat oferta noastră.

Faţă de această situaţie, solicităm depunerea de către Autoritatea Contractantă a întregii documentaţii depuse sau emise în cadrul procedurii de atribuire, rezervându-ne dreptul de a completa prezenta constestaţie.",susține Huawei.

Apoi, producătorul chinez invocă mai multe aspecte care ar arăta nelegalitatea și netemeinicia deciziei ARNIEC de a-i respinge oferta ca inacceptabilă.

Unul dintre motivele invocate de ARNIEC pentru respingerea ofertei Huawei este neîndeplinirea cerinței privind experiența similară.

"Având în vedere şi faptul că SC Huawei Technologies SRL nu a prezentat în DUAE (n.a Documentul Unic de Achiziție European în care un ofertant trece toți partenerii cu care vrea să participe la o licitație) terți susţinători, comisia de evaluare consideră că experienţa similară necesară pentru derularea acestui proiect de importanţă naţională trebuia demonstrată de ofertant şi nu prin instalări şi puneri în funcțiune făcute de terți SC Huawei Technologies SRL nu a demonstrat în mod clar şi fără echivoc că, prin contractele respective a pus în funcţiune prin resurse proprii cel puţin 4.000 de echipamente de tip AP Wi-Fi".

Astfel, în esenţă, oferta Huawei a fost declarată inacceptabilă pe motivul că, nu s-ar fi demonstrat experienţa similară, câtă vreme, pentru executarea contractelor prezentate Autorității Contractante, Huawei a apelat la terți (subcontractanţi) şi nu ar fi executat singură lucrările cuprinse în aceste contracte.

În opinia autorităţii, acest aspect (faptul că Huawei a apelat la terți) pare a fi relevant (doar) pentru că, Huawei a participat la procedura de atribuire singură, fără terţi susţinători.", se arată în contestație.

În replică, Huawei susține că această decizie a ARNIEC excede prevederile legale, deoarece:

"În conformitate cu prevederile art. 113 alin. 11 lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind privind achizițiile publice

"Dacă autoritatea contractantă decide să solicite criterii de calificare şi selecţie, aceasta poate solicita doar cerinţe privind:

(…)

c)experienţa similară, în conformitate cu art. 179 lit. a) şi b). ”

Iar potrivit art. 179 lit. a) şi b) din Legea nr. 98/2016

"Operatorul economic face dovada îndeplinirii cerinţelor privind capacitatea tehnică şi profesională prin prezentarea după caz, a unora sau mai multora dintre următoarele intormații și documente:

a) o listă a lucrărilor realizate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 5 ani, însoţită de certificate de bună execuţie pentru lucrările cele mai importante; (..)

b) lista principalelor livrări de produse efectuate sau a principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privați; (..)

Aşa cum se poate observa, Legea nr. 98/2016 nu impune sub nicio formă ca experienţa similară să fie dovedită cu lucrări pe care ofertantul le-a executat singur, fără sprijinul niciunui subcontractant ori terţ susţinător, aşa cum încearcă să acrediteze Autoritatea Contractantă.

(..) Astfel, câtă vreme legiuitorul nu a impus ca lucrările prezentate de către ofertanți în sprijinul dovedirii experienței similare să fi fost efectuate doar aceştia, fără sprijinul unui subcontraclant ori terţ susţinător, rezultă că Autoritatea Contractantă a adăugat la lege atunci când a decis declararea ofertei Huawei ca inacceptabilă.", se arată în contestație.

Rămâne de urmărit în continuare ce decizie va lua CNSC vis-a vis de reclamația celor de la Huawei.

Cine are cele mai mari șanse să câștige licitația: Orange s-a retras din cursă

În cadrul licitației, ARNIEC a primit trei oferte din partea următoarelor firme:

  • 1. Huawei Technologies (ca unic ofertant)
  • 2. Orange România (având ca subcontractanți pe Datanet Systems, Cronus eBusiness și Felix Telecom)
  • 3. Telekom Romania Mobile Communications (fostul Cosmote, având ca subcontractanți pe Nova Tech Integrated Solutions, Intech Solutions și Croatian Telekom - terț susținător).

După ce termenele procedurii au tot fost prelungite, în luna aprilie din acest an s-a ajuns și la faza contestațiilor. Orange s-a adresat către CNSC acuzând nereguli la modul în care oferta sa tehnică a fost semnificativ depunctată. CNSC a admis o parte din contestațe, dar a respins ca inadmisibilă cererea companiei de reevaluare a propunerii sale tehnice.

Pentru detalii citește: Licitația de peste 165 milioane de lei pentru internet wireless în 4.500 de școli a ajuns în faza contestațiilor

CNSC a pronunțat decizia cu privire la contestația Orange față de decizia ARNIEC în data de 25 aprilie, cele două părți având la dispoziție 10 zile lucrătoare de la comunicare pentru a formula plângere. Ce s-a întmplat între timp?

Contactați de HotNews.ro, reprezentanții Orange România au precizat:

"În urma analizei, Orange a decis să nu mai continue procesul de contestare și așteaptă pașii următori în continuarea procedurii de achiziție publică."

Altfel spus, Orange s-a retras din cursa pentru câștigarea acestui contract.Cum oferta Huawei a fost respinsă, rezultă că ARNIEC a declarat câștigătoare oferta depusă de Telekom Romania Mobile Communications împreună cu subcontractanții acesteia.