Guvernul a corectat miercuri prin Ordonanță de Urgență prevederile din controversata Ordonanță a lăcomiei (OUG 114/2018) care făcea imposibilă lansarea în acest an a licitației pentru noile frecvențe aferente serviciilor 5G. Executivul a motivat urgența adoptării acestui act prin "necesitatea colectării până la sfârșitul anului 2019, la bugetul de stat, a sumelor estimate pentru valorificarea benzilor de frecvențe radio destinate comunicațiilor mobile, și evitarea unui risc de deficit bugetar".

Tehnologia 5GFoto: EAI

Guvernul Dăncilă a adoptat miercuri o Ordonanță de Urgență, despre care HotNews.ro a scris la începutul acestei săptămâni, care corectează problemele aduse sectorului telecom generate de o altă Ordonanță de urgență dată de același Guvern, în decembrie 2018.

Este vorba de corectarea prevederilor OUG 114/2018, controversata Ordonanță a lăcomiei, ale cărei prevederi au bulversat și piața telecom și fac imposibilă lansarea în acest an a licitației pentru noile frecvențe radio aferente serviciilor 5G.

Iată pe scurt cum a motivat Guvernul situația de urgență și extraordinară pentru care este nevoie să se aprobe cu celeritate noul act normativ:

  • " (..) Având în vedere necesitatea colectării până la sfârșitul anului 2019, la bugetul de stat, a sumelor estimate pentru valorificarea benzilor de frecvențe radio destinate comunicațiilor mobile, și evitarea unui risc de deficit bugetar,
  • Având în vedere că neînceperea demersurilor necesare organizării procedurii de selecție cel târziu la data de 31 iulie 2019 face imposibilă desemnarea câștigătorilor în cursul acestui an, cu consecința neîncasării sumelor rezultate din acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio în exercițiul financiar curent,
  • Ținând cont de necesitatea asigurării unui cadru predictibil pentru furnizorii de servicii și comunicații electronice care doresc să participe la procedura de selecție pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio în vederea furnizării adecvate a serviciilor 5G (..)".

Vezi integral AICI motivele și prevederile din noua Ordonanță de Urgență aflată pe masa Guvernului.

HotNews.ro a scris încă de luni despre acest proiect de Ordonanță de Urgență prin care Guvernul își joacă practic ultima carte pentru a atrage sute de milioane de euro din 5G în acest an.

Conducerea Arbitrului telecom (ANCOM) a avertizat în data de 11 iunie că dacă nu sunt abrogate prevederile aferente sectorului telecom din OUG 114/2018 până la sfârșitul lunii iunie, licitația pentru noile frecvențe 5G nu mai poate fi organizată în acest an.

  • Ce se schimbă și ce nu prin noua Ordonanță de Urgență: Poșta Română va fi scutită în continuare de la plata tarifului de monitorizare

1. Tariful de monitorizare

Tariful de monitorizare este o taxă pe care, până la OUG 114/2018, toți furnizorii de comunicații electronice și de servicii poștale erau obligați să o plătească exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor administrative ale arbitrului telecom (ANCOM).

Acest tarif era stabilit în lege (OUG 111/2011) la maxim 0,4% din cifra de afaceri și nu a mai fost aplicat de 10 ani. Motivul? Tariful se aplica numai dacă ANCOM nu-și acoperea cheltuielile administrative cu veniturile din celelalte surse de finanțare, ori autoritatea a fost mereu pe excedent și are acum în conturi peste 1 miliard de lei.

Prin OUG 114/2018 s-a impus plata către ANCOM a unui tarif fix de monitorizare de 3% din cifra de afaceri pentru furnizorii de comunicații, fiind exceptați furnizorii de servicii poștale și curierat, sector în care statul, prin Poșta Română, este cel mai mare jucător din piață.

Prin noul proiect, acest tarif de monitorizare nu poate depăşi 2% din cifra de afaceri totală a furnizorilor de comunicaţii şi trebuie să acopere numai costurile administrative ale autorităţii de reglementare în domeniu în vederea îndeplinirii atribuţiilor acesteia de reglementare, gestionare a resurselor limitate şi control, sumele colectate din tariful de monitorizare neputând fi utilizate în alte scopuri decât cele indicate mai sus, nici pentru îndeplinirea altor atribuţii legale decât cele de reglementare a pieţei, gestionare a resurselor limitate şi control a îndeplinirii obligaţiilor impuse în conformitate cu cadrul european de reglementare.

Pe scurt, Poșta Română va fi în continuare exceptată de la plata acestui tarif de monitorizare, dar pentru ceilalți furnizori nivelul tarifului nu va mai fi fix de 3%, ci se va percepe în limita a 2% și doar pentru acoperirea cheltuielilor administrative ale ANCOM, așa cum prevede legislația UE.

2. Acordarea licențelor pentru utilizarea frecvențelor radio: Sunt acoperite toate benzile care urmau a fi licitate

Noul proiect de OUG va cuprinde toate benzile de frecvențe pe care statul ar fi trebuit să le liciteze în acest an, dar care fuseseră omise în OUG 114.

De asemenea, se va reveni la situația din OUG 111/2011 în care "acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio prin intermediul unor proceduri de selecţie competitivă sau comparativă este condiţionată de plata către bugetul de stat a unei taxe de licenţă; iar cuantumul taxei de licenţă în cazul procedurii de selecţie comparativă, respectiv valoarea minimală a acesteia în cazul procedurii de selecţie competitivă, precum şi condiţiile privind efectuarea plăţii vor fi stabilite, pentru fiecare caz in parte, prin hotărâre a Guvernului iniţiată de către ANCOM (..)".

3. Prelungirea perioadei de valabilitate a licențelor de utilizare a frecvențelor radio:

Amintim că prin modificările aduse de OUG 114/2018, prelungirea licențelor achiziționate anterior a devenit mai oneroasă decât alocarea de drepturi noi.

În noul proiect de OUG, 'cuantumul şi condiţiile privind efectuarea plăţii se stabilesc, pentru fiecare bandă de frecvenţe în mod individual, prin hotărâre a Guvernului iniţiată de către ANCOM".

4. Introducerea unor amenzi disproporționate și discriminatorii în telecom

OUG 114 a introdus în sectorul comunicațiilor noi amenzi pentru lucrări fără autorizație la construcția de rețele de comunicații, sancțiuni ce pot ajunge până la 10% din cifra de afaceri.Reprezentanții Orange, Vodafone și Telekom au transmis în luna martie în Parlament că dacă această prevedere din OUG 114 nu este îndepărtată, o vor ataca la Curtea Constituțională.

Prin OUG 19/2019, Guvernul a modificat această prevedere din OUG 114, în sensul că a amânat până la 1 septembrie 2019 aplicarea noilor sancțiuni.

Acum, prin acest proiect de OUG, se propune ca aplicarea noului regim de sancționare să fie suspendat în continuare până la data de 15 martie 2020. Motivul invocat?

"Este necesară extinderea suspendării pentru că autorităţile publice responsabile să poată realiza demersurile necesare pentru optimizarea procesului complex de obţinere a autorizaţiilor de construire pentru infrastructurile de comunicaţii electronice în bandă largă.", se arată în nota de fundamentare a proiectului de OUG transmis CES.