Cartelele preplătite nu se vor mai putea vinde decât cu buletinul de la 1 ianuarie 2020, iar cei care dețin deja astfel de cartele și nu vor să-și dea datele personale nu vor mai beneficia de servicii de la 1 septembrie 2020, se arată în Ordonanța de urgență care modifică sistemul 112 și care a fost publicată marți seara în Monitorul Oficial. Datele personale ale utilizatorilor de telefonie vor fi stocate 5 ani de STS, iar amenzile pentru alertarea falsă au crescut de 5 ori, până la 5.000 de lei, și vor putea fi aplicate chiar de luna viitoare.

Cartele SIMFoto: http://pngimg.com

Principalele modificări aduse prin Ordonanță de Urgență sistemului 112:

1. Introducerea unei noi tehnologii care permite o localizare mai bună a celor care sună la 112, decât actuala tehnologie 'cell-ID'. Este vorba de tehnologia de localizare Google (ELS-Emergency Location Service) bazată pe funcționalitatea AML - Advanced Mobile Location (AML/ELS).

NOTĂ: Cum funcționează tehnologia AML/ELS:

 • - atunci când este inițiat un apel de urgență, telefoanele mobile inteligente echipate cu funcționalitatea AML/ELS trimit un mesaj de tip SMS către Centrele de preluare a apelurilor de urgență 112 ce conține informații privind localizarea utilizatorului de telefonie mobilă, informații bazate pe date de la sistemele globale de navigație prin satelit (GNSS), WiFi și Cell ID având o acuratețe de 5 – 50 m. De asemenea, verifică nivelul bateriei telefonului, aceasta trebuie să fie de min. 5% înainte de a activa capabilitățile GNSS și WiFi ale terminalului mobil. Soluția nu implică o conexiune de date și nici instalarea vreunei aplicații pe telefon ori altă intervenție din partea utilizatorului telefonului mobil.
 • - transmiterea SMS-urilor cu informația de localizare se va face automat, fără intervenția apelantului, către numărul 114, reglementare introdusă tot prin această Ordonanță de Urgență.
 • - furnizorii de telefonie mobilă au obligația de a suporta atât costurile determinate de transmiterea la numărul 114 a mesajelor tehnice standardizate scurte ce conțin informația de localizare obținută pe baza echipamentului terminal, cât și costurile aferente traficului generat pe o conexiune de date de transmiterea informației de localizare obținută pe baza echipamentului terminal.
 • - în definiția "informației de localizare obținută pe baza echipamentului terminal", Ordonanța include și datele de localizare generate de o aplicație furnizată de administratorul 112, adică de STS, ce conțin latitudinea și longitudinea care caracterizează poziția geografică în care se află telefonul.
 • - Aceasta înseamnă că operatorii mobili vor fi obligați să suporte și costurile generate traficul de date al celor care folosesc Aplicația 112 dezvoltată intern de STS. (această propunere a venit în cadrul dezbaterii publice asupra acestui proiect de OUG din partea lui Andrei Nicoară, responsabil cu protecția datelor personale și fost consilier în Guvern și în Ministerul Comunicațiilor.)

2. Cartelele preplătite nu vor mai putea fi cumpărate de la 1 ianuarie 2020 decât pe baza furnizării datelor personale, respectiv:

 • - în cazul persoanei fizice cu cetățenie română: - datele cu caracter personal prevăzute în actul de identitate, constând în nume, prenume, cod numeric personal, precum și, dacă sunt menționate în actul de identitate, adresa de domiciliu și adresa de reședință
 • - în cazul persoanelor fizice fără cetățenie română: nume, prenume, seria și numărul actului de identificare, ţara emitentă, adresa de reședință, în cazul rezidenților, precum și, dacă sunt menționate în actul de identificare, codul numeric personal sau echivalentul acestuia și data nașterii;
 • - în cazul persoanelor juridice: denumirea, sediul și codul unic de identificare/codul de identificare fiscală, precum şi datele cu caracter personal, prevăzute mai sus, ale reprezentantului legal al persoanei juridice;

Ordonanța introduce o prevedere ca aceleași date de mai sus să fie colectate și transmise către STS și pentru utilizatorii serviciilor de telefonie fixă.

3. Toți operatorii de telefonie mobilă și fixă vor fi obligați să actualizeze și să transmită către STS aceste date până la data de 25 a fiecărei luni.

4. Toate aceste date personale vor fi stocate de către STS pentru o perioadă de 5 ani (amintim că în varianta inițială a OUG această perioada era de 10 ani).

5. Cum se vor colecta și prelucra datele personale:

- cartelele prepay se vor vinde începând cu data de 1 ianuarie 2020, "numai după ce furnizorul acestor servicii a colectat, prin intermediul unui formular în format fizic sau electronic, inclusiv prin mijloace electronice de comunicare la distanță, datele de identificare" menționate mai sus.

- prelucrarea datelor colectate este permisă până la împlinirea unui termen de 3 luni de la data încetării furnizării serviciului de telefonie mobilă. La împlinirea termenului, datele se șterg sau, după caz, se distrug.

- atunci când datele cu caracter personal ale utilizatorului final al cartelei SIM persoană fizică sau ale reprezentantului legal al utilizatorului final al cartelei SIM - persoană juridică se colectează în format electronic, aceștia transmit furnizorului de servicii de telefonie mobilă și o copie a actului de identitate, respectiv de identificare valid în vederea verificării corectitudinii acestor date. Copia actului de identitate, respectiv de identificare valid se șterge sau, după caz, se distruge de către furnizor la împlinirea unui termen de cel mult 30 de zile de la data colectării.

- în cazul utilizatorilor finali de cartele SIM care, la data de 31 decembrie 2019, beneficiază de servicii de telefonie mobilă preplătite, furnizorul acestor servicii colectează, datele de identificare ale acestora până cel târziu la data de 31 august 2020.

- Începând cu data de 1 septembrie 2020, este interzisă furnizarea serviciilor de telefonie mobilă prin intermediul cartelelor SIM ai căror utilizatori finali nu au pus la dispoziția furnizorului acestor servicii datele de identificare.

6. Amenzi majorate semnificativ pentru alertarea falsă, astfel:

- apelarea abuzivă a numărului unic pentru apeluri de urgență 112 sau transmiterea de mesaje abuzive la numărul 113 ori la numărul 114, cu amendă de la500 lei la 1.000 lei;

- alertarea falsă a agențiilor specializate de intervenție, cu amendă de la 1.500 lei la 5.000 lei.

 • Apelarea abuzivă este definită astfel: apelarea repetată, cu rea intenţie, a numărului 112, fără ca apelantul să justifice o stare care necesită acţiunea agenţiilor specializate de intervenţie, sau apelarea numărului 112 pentru a aduce injurii operatorilor.
 • Mesajul abuziv este definit astfel: transmiterea repetată de mesaje scurte (SMS) către numărul 113, cu rea intenție, de către o persoană care nu este înregistrată la administratorul SNUAU, sau transmiterea unui mesaj scurt (SMS) către numărul 113 pentru a aduce injurii operatorilor, precum și transmiterea repetată către numărul 114, cu rea intenție, a unor mesaje care nu respectă condițiile cu privire la transmisterea mesajelor cu informația de localizare.
 • Alertarea falsă este definită astfel: utilizarea intenţionată a numărului 112 pentru determinarea alarmării sau intervenţiei agenţiilor specializate de intervenţie în mod nejustificat.
 • Agenţiile specializate de intervenţie sunt aceleași ca și până acum, respectiv: structurile autorităţilor administraţiei publice, care au rolul de intervenţie imediată pentru soluţionarea urgenţelor în domeniul ambulanţei, Serviciilor Mobile de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare (S.M.U.R.D.), poliţiei, jandarmeriei, serviciilor publice profesioniste şi voluntare pentru situaţii de urgenţă, inclusiv S.M.U.R.D., contra terorismului, precum şi alte structuri stabilite prin hotărâre a Guvernului.

7. Amenzile pot fi aplicate chiar de luna viitoare

Ordonanța prevede că amenzile pentru transmiterea de mesaje abuzive la numărul 114, pentru alertarea falsă a agențiilor specializate de intervenție, precum și dispozițiile referitoare la nerespectarea obligației privind încetarea furnizării serviciilor de telefonie de telefonie către cei care nu își dau datele de identificare în termenele stabilite se pot aplica în termen de 30 de zile începând de marți, 3 septembrie, când Ordonanța de Urgență a fost publicată în Monitorul Oficial.

Între timp, Ministerul Comunicațiilor a postat pe pagina sa de internet atât proiectul de OUG actualizat în urma dezbaterii publice din 22 august, cât și minuta dezbaterii publice.

UPDATE (4 septembrie 2019)Ministerul Comunicațiilor a postat miercuri un nou document cu minuta dezbaterii publice din 22 august 2019, în care a adăugat și răspunsurile STS, ANCOM și MCSI la propunerile făcute de Andrei Nicoară, fost consilier în Guvern.