Având în vedere că avertizările publice trebuie să ajungă către toți utilizatorii finali aflați în zonele geografice afectate de situații de urgență, furnizorii de telefonie mobilă vor trebui să confirme în maxim 3 minute transmiterea mesajelor RO-ALERT de către celulele radio din zonele afectate, se arată într-un proiect supus vineri dezbaterii publice. Operatorii își vor conecta rețelele cu sistemul RO-ALERT în două doua sedii ale Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) din București și Brasov.

Mesaj RO-ALERTFoto: Hotnews

Autoritatea de reglementare în comunicații (ANCOM) a supus vineri consultării publice un proiect de decizie prin care stabilesc condițiile tehnice referitoare la utilizarea rețelelor publice mobile de comunicații electronice și conectarea acestora cu sistemul RO-ALERT în vederea transmiterii mesajelor de alertare a populației.

  • Obligaţiile furnizorilor de telefonie mobilă cu privire la conectarea cu Sistemul RO-ALERT

Conectarea între Sistemul RO-ALERT şi reţelele operatorilor se va realiza de către operatori în două sedii ale STS din București şi Brașov. Proiectul de act normativ reglementează și situația în care intervin modificări cu privire la sediile în care se realizează conectarea, stabilind un termen de 6 luni de la primirea unei notificări oficiale din partea STS în care furnizorii rețelelor publice mobile de comunicații electronice, la solicitarea STS, au obligația de a realiza conectarea rețelelor proprii cu Sistemul RO-ALERT în noul amplasament.

  • Obligaţiile furnizorilor de telefonie mobilă cu privire la distribuirea mesajelor RO-ALERT

Distribuirea mesajelor de către furnizori se va realiza prin intermediul elementelor de tip controller, la nivelul tuturor celulelor radio indicate de Sistemul RO-ALERT, din cadrul rețelelor proprii în toate tehnologiile disponibile, în cel mai scurt timp posibil.

Având în vedere că avertizările publice trebuie să ajungă către toți utilizatorii finali aflați în zonele geografice afectate de situații de urgență, în acest sens fiind importantă cunoașterea celulelor radio din zonele afectate care au transmis mesajul RO-ALERT, operatorii vor transmite un mesaj de confirmare cu privire la aceste celule în maxim 3 minute de la transmiterea mesajului inițial.

Pentru a îndeplini aceste obligații, operatorii vor lua în considerare cele mai noi tehnologii disponibile pentru elementele de rețea, fiind necesar ca aceștia să realizeze toate actualizările de hardware/software în vederea preluării mesajelor RO-ALERT și distribuirii acestora către toate celulele radio din cadrul rețelelor proprii.

Totodată, proiectul de act normativ reglementează și situația apariției unor disfuncționalități privind distribuirea mesajelor RO-ALERT, respectiv stabilește termenele maxime în care eventualele disfuncționalități trebuie remediate. În acest sens, a fost prevăzut un termen maxim de 8 ore în care operatorii trebuie să ia toate măsurile necesare astfel încât să remedieze disfuncționalitățile elementelor de tip controller, respectiv un termen maxim de 24 de ore pentru remedierea disfuncționalităților care vizează celulele radio. Totodată, aceștia trebuie să aibă un punct dedicat de suport tehnic, operațional non-stop.

Temeiul legal

Proiectul de decizie al ANCOM vine ca urmare a adoptării Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2019 privind operarea Sistemului de avertizare a populației în situații de urgență „RO-ALERT” care reglementează cadrul legal privind rolurile și responsabilitățile instituțiilor publice, precum și obligațiile furnizorilor de rețele publice mobile de comunicații electronice în funcționarea Sistemului RO-ALERT.

Conform acestui act normativ, ANCOM are obligația de a stabili condițiile tehnice referitoare la utilizarea rețelelor publice mobile de comunicații electronice și conectarea acestora cu Sistemul RO-ALERT, în scopul transmiterii mesajelor RO-ALERT.

Procesul de consultare publică

Proiectul de decizie privind condițiile tehnice referitoare la utilizarea rețelelor publice mobile de comunicații electronice și conectarea acestora cu sistemul RO-ALERT poate fi consultat aici. Persoanele interesate sunt invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 20 septembrie 2019.