​Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) vrea să încheie un acord cadru pe 3 ani pentru servicii de administrare, mentenanță, suport tehnic, dezvoltare și help desk aferente sistemelor IT din sănătate: cardul electronic de sănătate (CEAS), rețeta electronică (SIPE) și dosarul electronic (DES), arată un anunț publicat în Sistemul electronic de achiziții publice (SICAP). Contractul are o valoare estimată la peste 32 milioane de lei (fără TVA).

Card de sanatateFoto: AGERPRES

Potrivit datelor din SICAP, CNAS vrea să încheie un acord cadru pe 3 ani în vederea îndeplinirii următoarelor obiective referitoare la sistemele informatice PIAS (platforma informatică a asigurărilor din sănătate), Prescripția Electronică (SIPE), Dosarul Electronic de Sănătate (DES) și Cardul Electronic de Asigurări de Sănătate (CEAS):

  • monitorizarea funcționării și a disponibilității sistemelor, diagnosticarea disfuncționalităților în funcționarea acestora (presupune în mod minim asigurarea de servicii de monitorizare a funcționării sistemelor, de identificare a funcționării neconforme a acestora, de diagnosticare a cauzelor de funcționare neconformă, de propunere de soluții de remediere precum și servicii de monitorizare și măsurare a timpilor de răspuns ai sistemelor menționate)
  • asigurarea unui Centru de apel de nivel I (va deservi sistemele mai sus menționate)
  • asigurarea unui Centru de suport al cardurilor de sănătate (va asigura pentru utilizatori toate operațiile curente de suport necesare funcționării cardurilor - blocări/deblocări, activări, suspendări etc.)
  • asigurarea funcționării normale a componentelor aplicative ale sistemelor menționate (presupune cel puțin asigurarea de servicii de administrare, mentenanță, suport tehnic și asigurarea de servicii de HelpDesk de nivel II aferente componentelor aplicative ale sistemelor informatice. Presupune de asemenea asigurarea dezvoltării normale a sistemelor în contextul modificării cadrului legislativ aplicabil și în contextul necesității adaptării permanente a funcționalităților oferite de sisteme la cerințele identificate)
  • asigurarea suportului tehnic pentru componenta de business a bazelor de date Oracle ale sistemelor (se vor asigura specificațiile tehnice și script-urile necesare furnizorului de servicii de mentenanță al bazelor de date Oracle pentru modificarea bazelor de date în concordanță cu modificările aplicațiilor sau pentru optimizarea funcționării sistemelor.)

Serviciile licitate sunt împărțite în 4 loturi:

  • 1. Servicii de monitorizare și Centre de suport
  • 2. Servicii specifice sistemului SIPE
  • 3. Servicii specifice sistemului DES
  • 4. Servicii specifice sistemului CEAS

În privința condițiilor de participare la licitație, ofertantul/ofertanții interesați trebuie să facă dovada că au prestat în ultimii 3 ani până la data limită de depunere a ofertelor servicii similare în valoare cumulată de cel puțin 1.000.000 lei fără TVA pentru Lot 1, 3.000.000 lei fără TVA pentru Lot 2, 3.000.000 lei fără TVA pentru Lot 3 si 3.000.000 lei fără TVA pentru Lot 4. Sunt acceptate unul sau mai multe contracte.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 11 decembrie 2019. În aceeași zi va avea loc și ședința de deschidere a ofertelor.