Schimbările multiple pe care operatorii de telefonie mobilă și partenerii acestora ar fi trebuit să le implementeze, până la 1 ianuarie 2020, pentru colectarea datelor celor care cumpără cartele telefonice preplătite sunt adevăratele motive pentru care Guvernul a decis prin ordonanță de urgență amânarea cu 3 luni a acestei obligații, se arată în Ordonanța de Urgență publicată în 31 decembrie 2019 în Monitorul Oficial. Neadoptarea acestor măsuri ar fi condus, începând cu data de 1 ianuarie 2020, la imposibilitatea furnizării serviciilor de telefonie mobilă, se arată în actul normativ.

OUG prepayFoto: Monitorul Oficial

Guvernul a decis în ultima ședință din 2019, amânarea cu 3 luni, prin Ordonanță de urgență, a termenului până la care operatorii de telefonie mobilă sunt obligați să vândă noile cartele SIM preplătite numai după ce obțin de la utilizatori date personale precum nume, prenume, adresă, CNP. Motivul anunțat public a fost că actul care a impus această obligație pentru 1 ianuarie 2020 este atacat la Curtea Constituțională. Ordonanța publicată ulterior în Monitorul Oficial arată însă că motivele au fost cu totul altele.

Redăm mai jos integral motivele invocate pentru adoptarea Ordonanței de urgență nr. 89 din 30 decembrie 2019, care a prelungit termenele privind obligația colectării datelor personale ale celor care cumpără sau utilizează deja cartele prepay:

  • 'Având în vedere complexitatea elementelor de natură tehnică și a multitudinii de proceduri operaționale ce trebuie elaborate și implementate corespunzător la nivelul operatorilor sau al partenerilor acestora, necesitatea derulării unor programe de instruire a personalului tehnic și administrativ pentru gestionarea noilor situații care pot apărea în noul context, necesitatea alinierii sistemelor proprii ale operatorilor cu cele ale partenerilor acestora, precum și aspectele de ordin practic constând în modificările de natură tehnică care includ dezvoltarea ori modificarea aplicațiilor informatice proprii ori achiziția de noi aplicații informatice și integrarea acestora cu sistemele proprii, pe care furnizorii trebuie să le finalizeze până la data de 1 ianuarie 2020, în vederea punerii în aplicare a dispozițiilor art. 51 1 alin (1) și (4) din ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și ajustări trebuie să nu afecteze procesele derulate anterior,
  • pentru evitarea unor blocaje în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor privind furnizarea serviciilor de telefonie destinate publicului la puncte mobile,
  • ținând cont de situația obiectivă creată de instituirea la nivel de lege a datei de la care devine obligatorie punerea în aplicare a acestor obligații și de faptul că modificarea acestui termen nu se poate realiza decât printr-un act normativ de același nivel,
  • având în vedere că măsura prelungirii acestui termen până la 31 martie 2020 - de maniera în care aceasta să permită furnizorilor de telefonie mobilă să finalizeze modificările de natură tehnică și operațională necesare - trebuie să fie adoptată anterior datei de la care obligațiile devin efective,
  • ținând seama de faptul că neadoptarea acestor măsuri ar conduce, începând cu data de 1 ianuarie 2020, la imposibilitatea furnizării serviciilor de telefonie mobilă (...)

Guvernul adoptă prezenta Ordonanță de urgență.

Art. I. - Alineatele (1) și (4) ale articolului 51 -1- din ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice (..) se modifică și vor avea următorul cuprins:

art. 51 -1 - (1) Furnizarea serviciilor de telefonie destinate publicului la puncte mobile, pentru care plata se face în avans, se realizează, începând cu data de 31 martie 2020, numai după ce furnizorul acestor servicii a colectat, prin intermediul unui formular în format fizic sau electronic, inclusiv prin mijloace electronice de comunicare la distanță, datele de identificare ale utilizatorului final al cartelei SIM, prevăzute la art. 4 alin (1) pct.55

--------

(4) Prin excepție de la prevederile alin (1), în cazul utilizatorilor finali de cartele SIM care, la data de 30 martie 2020, beneficiază de servicii de telefonie destinate publicului la puncte mobile, pentru care plata se face în avans, furnizorul acestor servicii colectează, în condițiile prevăzute la alin. (1), datele de identificare ale acestora prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 55, până cel târziu la data de 31 august 2020."

HotNews.ro a anunțat în premieră, încă din data de 20 decembrie 2019, că Guvernul pregătește această Ordonanță de urgență.

Amintim că după cazul Caracal, Guvernul a impus prin Ordonanță de Urgențăobligația ca operatorii de telefonie mobilă să colecteze datele personale ale celor care cumpără cartele prepay, motivul invocat de autorități fiind identificarea și pedepsirea celor care fac farse la 112, dar și reducerea timpilor de intervenție.

Avocatul Poporului a atacat Ordonanța de Urgență la Curtea Constituțională subliniind că argumentele din OUG nu sunt de natură să justifice situația extraordinară și nici urgența unui act normativ care, reglementând obligativitatea colectării datelor cu caracter personal și a stocării pe un termen nedefinit a acestora, limitează drastic exercitarea dreptului la viață intimă, familială și privată.

  • "Ordonanța de urgență (n.a privind vanzarea prepay doar cu buletinul) este în vigoare. Termenul de implementare este însă prea scurt și un alt motiv pentru care dorim extinderea acestui termen este și pentru o armonizare cât mai corectă cu operatorii astfel încât acest act normativ să fie implementat cu succes. Detaliile tehnice privind modul de implementare a acestei Ordonanțe care vizează colectarea datelor prepay rămân încă în discuție", a precizat vineri pentru HotNews.ro deputatul PNL, Pavel Popescu, membru în Comisia IT din Camera Deputaților.

Ce termene sunt prevăzute acum în Ordonanța de Urgență cu privire la cartelele prepay

Cartelele preplătite nu se vor mai putea vinde decât cu buletinul de la 1 ianuarie 2020, iar cei care dețin deja astfel de cartele și nu vor să-și dea datele personale nu vor mai beneficia de servicii de la 1 septembrie 2020, se arată în Ordonanța de urgență care modifică sistemul 112 și care a fost publicată în luna septembrie 2019 în Monitorul Oficial. Datele personale ale utilizatorilor de telefonie vor fi stocate 5 ani de STS, iar amenzile pentru alertarea falsă au crescut de 5 ori, până la 5.000 de lei, și vor putea fi aplicate chiar de luna viitoare.