Una din cele 25 de Ordonanțe de Urgență adoptate marți, 4 februarie, de Guvernul Orban "modifică și completează unele acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice", a anunțat miercuri Agenția Națională de Achiziții Publice (ANAP). Modificările legislative vizează adoptarea unor măsuri urgente pentru simplificarea procedurilor de achiziții publice și totodată pentru inițierea primilor pași către transformarea digitală a acestora. ANAP a prezentat principalele modificări, precizând în final că actul normativ va putea fi consultat pe site-ul Agenției la secțiunea Legislație după publicarea în Monitorul Oficial, lucru care încă nu s-a întâmplat.

Sigla ANAPFoto: ANAP

"Executivul a adoptat în ședința de marți, 4 februarie a.c., ordonanța de urgență care modifică și completează unele acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice.

Modificările legislative vizează adoptarea unor măsuri urgente pentru simplificarea procedurilor de achiziții publice și totodată pentru inițierea primilor pași către transformarea digitală a acestora. Această ordonanță de urgență contribuie la creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene și deblocarea procedurilor de achiziție publică.

Un element de noutate al acestei ordonanțe îl reprezintă simplificarea modalității de realizare a controlului ex-ante, prin emiterea unui singur aviz conform pentru fiecare etapă a verificării. Concret, aceeași documentație de atribuire încărcată în sistem va putea fi respinsă o singură dată. Măsura vizează reducerea termenului de verificare a documentației de atribuire la 10 zile lucrătoare, anterior durata medie de verificare ajungând până la 70 de zile lucrătoare.

O altă modificare legislativă se referă la introducerea obligatorie a verificării ex-ante pe un eșantion de până la 10% din totalul documentațiilor de atribuire încărcate în SEAP. Modalitatea de selecție a procedurilor de atribuire ce vor intra în eșantionul de verificare va fi stabilită ulterior și va avea în vedere includerea unor criterii care să vizeze cu preponderență procedurile de achiziție realizate în cadrul proiectelor cu finanțare europeană.

De asemenea, prin prezentul act normativ sunt stabilite termene obligatorii pentru evaluarea ofertelor de către comisiile de evaluare. Astfel, pentru procedurile de achiziții publice cu o complexitate redusă s-a stabilit un termen de evaluare de până la 20 de zile lucrătoare, iar pentru cele cu o complexitate ridicată fiind stabilit un termen de 60 de zile. Totodată pentru ca măsura stabilită să producă efectul preconizat, respectiv reducerea termenelor de derulare a procedurilor de achiziții, au fost introduse sancțiuni pecuniare pentru nerespectarea termenelor prevăzute de legislație de către membri comisiei de evaluare.

O altă noutate adusă se referă la activitatea personalului ANAP cu atribuții de verificare ex-ante. Astfel, observatorii ANAP vor putea emite avize conforme prin intermediul platformei SEAP, utlilizând exclusiv semnătura electronică. Practic, prin derularea controlului ex-ante exclusiv prin intermediul SEAP există garanția că în procesul de evaluare a ofertelor nu vor mai exista întreruperi cauzate de interacțiunea umană dintre angajații ANAP și membrii comisiei de evaluare.

În același context al digitalizării controlului ex-ante, precizăm că va fi asigurat accesul la documentele achiziției în sistemul informatic, atât pentru completurile CNSC, cât și pentru cele din cadrul Curților de Apel.

De asemenea, prezentul act normativ vizează modificarea O.U.G. nr. 114/2011 privind atribuirea unor contracte de achiziție publică în domeniile apărării și securității, în sensul introducerii unor dispoziții care să permită posibilitatea includerii sub incidența ordonanței a unor proiecte strategice de infrastructură critică de interes național în domeniul IT&C.

Precizăm că suportul tehnic pentru operaționalizarea tuturor modificărilor legislative expuse mai sus va fi asigurat de către operatorul SEAP în termen de 30 zile.

În contextul prezentat, vă comunicăm faptul că au fost dispuse măsuri tranzitorii astfel încât procedurile de achiziție publică aflate în derulare să nu fie afectate de modificările legislative operate.

Considerăm că este absolut necesar ca toți actorii implicați, atât autoritățile contractante cât și entitățile cu atribuții în domeniu să colaboreaze îndeaproape cu ANAP și să înțeleagă nevoia aplicării acestor măsuri de simplificare a sistemului achizițiilor publice din România.

*Actul normativ va putea fi consultat pe site-ul ANAP la secțiunea Legislație după publicarea în Monitorul Oficial.

Nota autorului: (20:12) Până la publicarea acestui articol această Ordonanță de Urgență nu era publicată în Monitorul Oficial.